Články

- Zajímavosti -

Charakteristiky mimotelových zážitkov (Julia Sellers)
Charakteristiky mimotelových zážitkov
(napísané na základe vlastného výkumu)

Julia Sellers
Definícia mimotelového zážitku:
Čo je vlastne mimotelový zážitok, alebo zážitok mimo tela? Encyklopédie ho definujú, ako zážitok, ktorý typicky zahŕňa pocit vznášania sa mimo svojho vlastného tela. V niektorých prípadoch, vnímanie svojho tela z miesta, ktoré sa nachádza mimo fyzického tela. Niektorí odborníci ho opisujú, ako pocit zažívaný v bdelom stave. Upozorňujúci, že vaše vlastné JA, vaša individualita, vaše vedomie, sa dostalo mimo vášho fyzického tela. Máte pocit, akoby vaša myseľ, vedomie a vlastná identita, boli oddelené od tela. Tento pocit sa umocňuje tým viac, že svoje vlastné telo pozorujete nie zvnútra, ako za normálnych podmienok, keď sa v tele nachádzate, ale zvonku. Navyše z rôznych uhlov pohľadu. Z rôznej výšky a diaľky.
V USA sú dokonca školy, ktoré údajne naučia, ako sa mimo telo dostať. Chce to mnoho hodín tvrdého tréningu, ale výsledok sa vraj dostaví.
Mimotelové zážitky sa prejavujú rôznymi stupňami a intenzitami. Sprevádzajú ich typické znaky, ktoré sa podľa intenzity mimotelového zážitku môžu vyskytovať u väčšiny jeho prežívateľov. Mimotelové zážitky, alebo anglicky OBEs, ktoré niekedy hnutie New Age nazýva aj astrálnym cestovaním, sú v súčasnosti moderným fenoménom. Pojmy astrálne cestovanie a mimotelové zážitky označujú mnohé zdroje ako zážitky mimo tela. Buď pri plnom vedomí, v spánku, polospánku, bdelom snení, hlbokom bezvedomí, alebo kóme. Mimotelové zážitky pri plnom vedomí sú zážitky, v rámci ktorých človek dokáže existovať mimo tela. Zároveň vie plne reagovať na potreby svojho okolia. Napríklad, rozprávať sa s inými ľuďmi, telefonovať, alebo zaoberať sa nejakou činnosťou vyžadujúcou plné vedomie. Zatiaľ čo druhá časť človeka, ktorú náboženstvá väčšinou nazývajú duša, sa nachádza mimo tela. Astrálne cestovanie sa väčšinou spája so zážitkami mimo tela v úplnom spánku, snoch a bdelom snení.
Mimochodom Charles Tart ako jeden z prvých vedcov v USA uskutočnil experiment týkajúci sa mimotelových zážitkov jednej ženy. Nazval ju Slečna Z. Vedecká komunita mu vďačí za to, že našiel pomenovanie pre stav, keď človek opustí svoje telo. Nazval ho totiž „mimotelovým zážitkom“. V angličtine „out of body experience“. Tento terminus technicus sa vo vedeckej komunite, nielen v USA ale aj po celom svete, používa dodnes. Pomenúva, zážitok prežitý mimo fyzického tela.

V rámci môjho výskumu som sa snažila odpovedať na nasledovné otázky:
-Ako vlastne mimotelové zážitky fungujú?
-Na čom konkrétne sa zakladá tento ojedinelý a zatiaľ málo preskúmaný fenomén?
-Existuje vôbec niečo také, ako typický opis mimotelového zážitku?
-Čo všetko z hľadiska vedy k mimotelovým zážitkom patrí?
-Ako sa dá definovať stav mimo tela?
-Patrí k mimotelovým zážitkom aj sen, lucídne snenie, hypnagogia, dejavu, REM mikrospánok?
-A čo astrálne cestovanie? Je totožné so snom?
-Aký je rozdiel medzi mimotelovým zážitkom v bdelom spánku, teda lucid dreaming, v spánku, v ľahkom bezvedomí, či v hlbokom bezvedomí alebo kóme? Čím sa tieto líšia od zážitkov mimo tela pri plnom vedomí?
-Sú to len rôzne stupne toho istého fenoménu?


Niektoré z typických znakov mimotelových zážitkov uvádzam nižšie.
Mimotelové zážitky sa prejavujú nasledovnými znakmi:
- prítomnosť rôznych fyzických pocitov ako sú vibrácie rôznych intenzít vychádzajúce priamo zvnútra, točenie hlavy, celého tela, pocity kmitania sa zo strany na stranu, pocity padania do priepasti, jemné pocity vznášania sa
-prítommnosť rôznych zvukových efektov a zvukov z ktorých najčastejšie sú nasledovné:
-zvuk podobný bzučaniu včiel, múch, respektíve hlboký monotónny zvuk podobný spevu indickej mantry Ohm
-zvuky ako rinčanie, piskot, tikot, silný rachot, zvuk zvonov alebo kovových predmetov pri vzájomnej zrážke
-zvuky vychádzajúce priamo z tela prežívateľa OBE, teda jeho vlastný dych, tlkot srdca, pohyby tekutín vo vnútri tela, pohyby orgánov vo vnútri tela, respektíve zvuky, ktoré tieto svojim pohybom produkujú
-paralýza tela alebo neschopnosť pohnúť sa z miesta, pohnúť časťami tela, dokonca ani zavreť alebo otvoriť oči
-celková nevládnosť a neschopnosť kontrolovať vlastné fyzické telo, pocit znecitlivenia respektíve ochrnutia niektorých častí tela
-pozorovanie kontúr vlastného fyzického tela po samotnom východe z tela a to buď z plafóna, z bočných stien, alebo v prípade ak človek z tela nevyšiel je schopný pozorovať kontúry vlastného tela priamo z tela, ale z rôznych pozícíí respektíve bodov na tele, ako keby mal oči umiestnené na rôznych častiach tela alebo jeho povrchu
Výstupy z tela
Výstupy z tela respektíve výstupy jeho energetického kvanta v podobe vedomia a teda skalárnych stojatých vĺn bývajú najčastejšie nasledovné:
-výstupy z tela na želanie a to pri plnom vedomí (najvyšší stupeň mimotelového zážitku, tkz. OBE pri plnom vedomí)
-výstupy z tela pri plnom vedomí avšak neplánované, a nečakane uskutočnené
-automatické precitnutie zo spánku, polospánku, lucídneho snenia do stavu mimo tela (pozor nie astrálna projekcia)
-výstupy z tela v rámci ktorých sa prežívateľ OBE pri výstupe pozoruje, pričom výstup je jasne sprevádzaný vyššie uvedenými znakmi
-výstupy z tela uskutočnené priamo na tom istom mieste, kde sa v čase výstupu nachádza aj fyzické telo prežívateľa OBE
-výstupy z tela pri ktorých prežívateľ OBE jasne pozoruje ako energetické kvantum respektíve vedomie, v niektorých prípadoch obrysy tela opúšťaju vlastné fyzické telo. Niektorí prežívatelia OBE vidia tkz. Éterického dvojníka, čo je vlastne ten istý prežívateľ, ktorý je schopný pozorovať sám seba vo forme duplikátu, teda svojho éterického dvojníka a to buď ako celé fyzické telo, jeho kontúry, alebo tkz. svetelné telo. Sú prípady, kedy v čase výstupu z tela étericky dvojník je videný na inom mieste ako reálne fyzické telo, pričom prežívateľ si buď je alebo nie je vedomý faktu, že sa nachádza na dvoch miestach naraz.
-výstupy z tela, pri ktorých si prežívateľ OBE uvedomuje, že sa nachádza mimo tela, pričom vo forme nie éterického dvojníka respektíve v inej forme, ale iba na úrovni čistého vedomia, respektíve svojeho vlastného JA, ktore vo forme bodu nachádzajúceho sa v širšom časopriestore má schopnosť uvedomovania si seba samého
-výstupy z tela sprevádzané pocitom, že vlastné fyzické telo je napojené na tkz. striebornú šnúru (táto je často opisovaná v ezoterickej literatúre tkz. astrálneho cestovania)
-výstupy z tela sprevádzané ostrou pálivou bolesťou v krížovej oblasti, tkz. mimotelový zážitok za súčasného prebudenia energetického centra v oblasti kostrče, ktoré niektorí nazývajú spontánne prebudenie tkz. Kundalini energie

-výstupy z tela sprevádzané panickým strachom, že prežívateľ OBE už nebude schopný opätovného návratu do tela a teda, že vedomie zostane v permanentnom oddelení od fyzického tela. Strach prežívateľa OBE sa pritom pokladá za hlavnú príčinu rýchleho návratu do fyzického tela.
-výstupy z tela sprevádzané cestovaním cez tunel, pričom drvivá väčšina ľudí, ktorí cestovanie tunelom zažili prešli tkz. NDEs, čiže zážitkami blízko smrti, ktorých súčasťou sú aj mimotelové zážitky. Prípady NDEs sa najčastejšie odohrávajú pri šokových udalostiach, autonehodách, zástave srdca, v kóme alebo pri samotnom zomieraní.
-výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE vníma jasné prenikavé svetlo aj napriek tomu, že výstup z tela sa odohral v noci, respektíve prežívateľ vidí jasné žiarivé farby, z ktorých niektoré odtiene neexistujú v našom fyzickom hmotnom 3D priestore
-výstupy z tela pri ktorých miektorí prežívatelia OBE pociťujú absolútnu stratu ovládania svojho fyzického tela, pričom iní sú naopak schopní ovládať svoje telo na diaľku presne tak, ako keby sa v tele nachádzali
-výstupy z tela pri ktorých sa obklopujúce prostredie javí vo vlnovito pohybujúcich sa formách,
napríklad vlniace sa steny, strop, nábytok respektíve nastáva tkz. dvojité videnie


-výstupy z tela, pri ktorých má prežívateľ OBE pocit, že sa dostal do iného časopriestoru, respektíve inej dimenzie výrazne sa odlišujúcej od zemského prostredia
-výstupy z tela v rámci ktorých sa u prežívateľa OBE výrazne zvýšila percepcia základných ľudských zmyslov teda zraku, sluchu, čuchu, chute a hmatu.
U niektorých prežívateľov v tomto prípade nastáva:
-360 stupňové videnie
-schopnosť vnímať a počuť cez steny respektíve na výrazne vzdialenosti až niekoľko desiatok metrov
-schopnosť cítiť vôňu ruží, ľalií, cigaretového dymu, kadidla, vanilky, mentolu a iných vôní aj napriek tomu, že objekty tieto vône typicky vydávajúce sa v blízkom priestore vôbec nenachádzajú
-výstupy z tela pri ktorých sa prežívateľ OBE posúva na veľké vzdialenosti a to instantne, čiže okamžite a to len na základe svojich intencií (teda želania) napr. na miesta ako sú rôzne planéty, mesiac, Slnko, do dávnej minulosti, ale aj ďalekej budúcnosti
-výstupy z tela pri ktorých prežívateľ OBE jasne cíti, že jeho energetické kvantum mimo tela sa presúva v časopriestoru lietaním, čiže prežívateľ má zreteľné pocity lietania, vznášania sa alebo skákania, či preskokov na veľké vzdialenosti v priestore
-výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť mimo tela prechádzať cez hmotné objekty ako steny, dvere, budovy, predmety a dokonca samotných ľudí bez toho, aby títo o tom mali vedomosť
-výstupy z tela pri plnom vedomí v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť vykonávať mimo tela funkcie, ktoré v tele vykonáva za normálnych okolností, čiže telefonovať, rozprávať, riadiť auto, a teda pohybovať sa vo fyzickom tele, pričom vedomie respektíve časť tela vo forme energetického kvanta sa nachádza mimo fyzického tela
-výstupy z tela pri ktorých prežívateľ OBE má schopnosť dotýkať sa mimo tela iných neživých predmetov alebo živých objektov, či už zvierat alebo ľudí a pri ktorých má prežívateľ OBE schopnosť pohybovať neživými predmetmi, alebo ich inak ovplyvňovať na diaľku, napr. rozbiť sklo na diaľku bez fyzického dotyku
-výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť mimo tela telepaticky komunikovať s ľuďmi, nenarodenými alebo zomrelými, so zvieratami, s rastlinnou ríšou a dokonca s neživými predmetmi pokiaľ sú organického pôvodu ako kamene, minerály, kryštály, drevo
-výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE má schopnosť tkz. nabúrania systému inej živej osoby respektíve zvierat a prežívať tak jeho vlastné pocity, city, emócie, myšlienky, zážityky, nálady, stavy vedomia, tak ako keby boli jeho vlastné
-výstupy z tela v rámci ktorých prežívateľ OBE ukončil mimotelový zážitok:
-na základe vlastnej vôle
-automatickým viahnutím späť do tela
-vtiahnutím do tela na základe strachu respektíve paniky
-pomalým návratom do tela v rámci ktorého bol prežívateľ OBE schopný pozorovať svoj vlastný návrat do tela
Ďaľšie charakteristiky mimotelových zážitkov pri plnom vedomí:
Ak nastane mimotelový zážitok pri plnom vedomí, prežívateľ stratí schopnosť hovoriť slovami, stráca základy gramatiky a štruktúry vety, a má ťážkosti vôbec sa vyjadriť slovami, teda jazykom. Namiesto toho, prežívateľ používa rôzne symboly, geometrické tvary alebo obrázky, za účelom vyjadrenia toho, čo chce povedať. Prežívateľ je v takomto stave schopný interpretovať iba to, čo vidí v symboloch, obrázkoch a rôznych geometrických útvaroch, pričom mnohé z nich sa nedajú vyjadriť slovami, nakoľko slová, ktoré by ich mohli charakterizovať v danom jazyku vôbec neexistujú. V takomto stave je ďalej prežívateľ schopný interpretovať informácie zapísané na povedzme 10 stránkach iba do jedného symbolu, geometrického tvaru alebo obrázoku. Nastáva teda zúženie informácii do menšieho priestoru. Okrem toho, keď sa prežívateľ nachádza mimo tela pri plnom vedomí, číta sprava doľava a s knihou hore nohami, píše sprava doľava, vidí predmety v jeho blízkosti tiež hore nohami, teda otočené o180 stupňov.
Reč a jazyk v rámci mimotelového zážitku.
Keď je človek mimo tela, má problémy s vyjadrovaním myšlienok. S tým, čo chce práve povedať. Ľudia s mimotelovými zážitkami majú problémy s vyjadrovaním sa vo vlastnom jazyku. Ich rečové schopnosti a rečové centrum, čiže funkcia ľavej strany mozgu, je obmedzená. Namiesto toho hrá u nich významnú funkciu pravá strana mozgu. Teda reč citov. City majú svoj vlastný slovník. Každý cit a pocit má zodpovedajúcu vibračnú formu a tvar. Zodpovedá špecifickým slovám a výrazom. Slová a jazyk sú založené na cite a pocite. Na zvukových vibráciách. Jazyk a reč sú city vyjadrené slovami. City ako vibrácie, vytvárajú v priestore určité geometrické formy. Tie sa pretavujú do jednotlivých písmen abecedy.
Na pocitoch sú založené abecedy rôznych jazykov, ktoré sa skladujú zo slov. Slovo ma určitú geometrickú podobu, ktorá zapĺňa určitý priestor. Každá podoba slova a písmen zodpovedá určitému citu. Cit je mechanická zvuková vlna. Vibruje v priestore. Svojou vibráciou vytvára geometricky tvar písmena. Každé písmeno má svoju úroveň vibrácie. Preto v priestore vytvára iný geometrický tvar.
Keď sa ľudia nachádzajú mimo tela, alebo v rozšírenom stave vedomia, vidia symboly, čísla, geometrické obrazy, tvary a svetelné obrazce rôznych tvarov. Z nich čerpajú informácie. Vedia s nimi aj komunikovať. Prežívatelia mimotelových zážitkov majú často obmedzené vyjadrovacie schopnosti. Zdá sa, akoby sa nevedeli vyjadrovať, alebo trpeli nejakým rečovým problémom. Hneď po návrate do tela, sa rečové schopnosti obnovia. Funkcia ľavej hemisféry sa po návrate do tela znova naštartuje. Schopnosť vyjadrovať sa jazykom a rečou sa postupne obnoví.


Vyššie uvedená charakteristika mimotelových zážitkov je zostavená:
- na základe mojich vlastných skúseností zažitých v rámci mimotelových zážitkov
- na základe viac ako 20 ročného pozorovania môjho manžela, ktorý mimotelové zážitky zažíva od narodenia
- na základe výpovedí účastníkov mojich prednášok, ktorí sami mimotelové zážitky prežívajú, respektíve mojich klientov s ktorými ich minotelové zážitky konzultujem

Vysvetlivky:
prežívateľ OBE- človek, ktorý aspoň raz v živote zažil mimotelový zážitok akéhokoľvek druhu, stupňa a intenzity
OBE-z anglického originálu Out of body experience, čo v preklade znamená mimotelový zážitok


autorka: Júlia Sellers
www.juliasellers.sk
Facebook: Julia Sellers (author)

Vydáno:   23. 09. 2016

Přečetlo:  882 čtenářůKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)