Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Pránické aj. workshopy podzim 2013
Vážení a milí!
Zdravím Vás všechny, s nimiž jsme se již potkali, i Vás, kteří jste o právnické workshopy a setkání zatím jen projevili zájem !
Doplnila jsem kalendář o nové termíny a udělala nějaké další změny:

- Pránické workshopy nabízím stále oba dva, tj. „Navázání kontaktu s pránou - využívání prány“ a „Ki-prána-čchi - jeden název pro tutéž energii“ (aktivace)
- Termíny workshopu Navázání kontaktu s pránou - využívání prány (workshopy na podporu přechodu na právnickou výživu a rozšíření využívání prány - posun směrem k výživě pránou včetně možnosti přechodu) - Prána jako stav mysli a vědomí:

- 5. - 6. 10. 2013
- 2. - 3. 11. 2013
- 14. - 15. 12. 2013
.

    Přijet je možné v pátek navečer, podle dohody, kdy máme v menším kroužku první sdílení a meditaci, jinak je začátek workshopu v sobotu v 10.hod . Vzhledem k tomu, že pokaždé se sejde jiná skupina s jinými potřebami, upustila jsem od poněkud zavádějícího označení I. - III.Budeme pracovat tak jako doposud podle individuálních přání a potřeb, s tím hlavním - aby se všechno uskutečňovalo pod ochranou a z hlediska toho Nejvyššího vedení a bylo tak v souladu s obecným prospěchem i prospěchem každého z přítomných - a každý tak dostal přesně to, co potřebuje.

    Workshopy jsou vhodné pro každého, kdo chce na pránu přejít nebo se na to připravuje, chce se využívání prány pro výživu i v každodenním životě přiblížit, anebo na pránu už přešel a chce si tento stav - v podstatě stav vědomí a mysli - udržet.

    Vzhledem k důležitosti skupiny, zkušenostem z dosavadních workshopů i přání, abychom se setkávali co nejčastěji, a mohli se tak co nejvíc podporovat na zvolené cestě, nabízím všem z Vás, kteří jste tady absolvovali jakékoli dva pránický workshop, účast jen za 500 Kč za víkend (obvyklá výše nájemného nebo ubytování za víkend), případně dobrovolný příspěvek, pokud budete chtít ocenit přínos workshopu a přispět na místní provoz.

    Jeden z workshopů jsem nahrávala, na rádiu jsem už pouštěla i některou z meditací. Pokud někdo z Vás, co jste se workshopu účastnil, máte o nahrávky zájem, stačí napsat.

- Termíny workshopu Aktivace Ki - KI - PRÁNA - ČHI - jeden název pro tutéž energii:

- 19.- 20.10. 2013
- 30.11. -1.12. 2013


    Na těchto workshopech se budeme kromě samotné aktivace a práce s energií věnovat různým způsobům využívání prány. Zatím proběhl první seminář. I ostatní (omezené vzhledem k časové náročnosti práce s energií počtem účastníků na osm) budou zaměřené na aktivaci, ale také na další způsoby práce s pránou a její využívání nejen pro výživu, ale i pro

- léčení,
- uvolnění bloků v těle,
- oživování těla - buněk - vědomí - proměňování do světla,
- ukotvování ve světle aniž bychom ztráceli uzemnění,
- pozvedání energie a osobních vibrací,
- energetizaci,
- ochranu,
- léčení země, vztahů a situací,
- proměňování patogenních zón,
- probouzení a vzestup vědomí….

Upozorňuji na Novoroční seminář s přechodem a oslavou Nového roku (30.12.2013 - 1.1.2014), zaměřený vedle samotného setkání a také především na pránu (a přechod do nového období) a aktivaci vnitřních zdrojů a potenciálu. Náplň se bude odvíjet jako obvykle od zájmu přítomných, čas bude na odpočinek včetně vycházek do přírody). Z ostatních workshopů upozorňuji na ženský kruh - Přerod do moudrosti a síly ženy, a semináře Probouzení králů, Zlatá cesta - doteky nesmrtelnosti, Moudrost rostlin, Moudrost kamenů a další (více na http://www.mistosetkavani.cz/seminare-a-workshopy/ nebo http://www.mistosetkavani.cz/kalendar-akci/).

Pokud se chcete na některý termín přihlásit, stačí mailem, přihláška je platná po zaslání zálohy na č. ú. 1566737153/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno) - více na http://www.mistosetkavani.cz/seminare-a-workshopy/prakticke-informace/

S přáním krásného dne a všeho dobrého, srdečně
Lenka

    Navázání kontaktu s pránou - využívání prány. Workshop na podporu využívání a přechodu na pránickou výživu Prána jako stav mysli. Můžete se držet doporučení a knih, udělat si dlouhou dovolenou a procházet 21denním procesem podle Jasmuheen nebo Henriho Monforta. Anebo se můžete rozhodnout a přejít tady a teď, bez pečovatele, dlouhé dovolené a také při náročné práci. Záleží jen na tom, k čemu jsme dospěli, motivaci a záměru. Podpůrné techniky a praxe pro přechod na pránickou výživu a udržení se na této cestě I. - III., práce s vědomím, dechem a energií, sdílení osobních zkušeností, individuální pomoc při přechodu na výživu pránou, praktická podpora při workshopech, následná péče (konzultace, pobyty). Lze se připojit a navázat kdykoli v návaznosti na vlastní, individuální cestu (ideálně samozřejmě od úvodního workshopu). Prožitkový a praktický seminář. Cena: 1800,- Kč/ 75 eur, Místo konání: Místo setkávání, Zákolany

    Jedna energie (KI - PRÁNA - ČHI - jeden název pro totéž). Aktivace KI. Speciální semináře zaměřené na probuzení potenciálu, který v sobě neseme všichni. Dva dny práce s energií, při nichž se spojíte se svým nitrem i se Zdrojem a naučíte se vnímat a prociťovat energii v sobě i kolem sebe, pracovat s ní a používat ji vědomě pro vlastní výživu, léčení anebo pomoc druhým. Jedna energie - jen její formy a naše záměry jsou různé. Iniciační, prožitkový a praktický seminář. Workshopy I. , II. a III. stupně (nutné začínat I. stupněm - základním, III. stupeň s individuálním časovým odstupem, pro velmi pokročilé). Cena: 1800,- Kč/ 75 eur, Místo konání: Místo setkávání, Zákolany čp. 12, www.mistozakolany.cz
Přihlášky a další informace: Mgr. Lenka Marečková - tel.: 724 035 818, e-mail: hajovnazakolany@mujbox.cz

Vydáno:   01. 10. 2013

Přečetlo:  1230 čtenářů
Zdroj: http://www.mistosetkavani.cz

Autor (vložil): HaKr( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )