Články

Do této sekce nám můžete posílat články s návazností na témata tohoto webu. Nezapomeňte navštívit nejobsáhlejší českou internetovou databázi Vašich nevysvětlitelných příběhů !

autor: M Šupa

Vydáno: 08. 02. 2008


Spamätajme sa preto všetci, ktorí v niečo veríme. Slepá viera nie je cestou k Pravde! Naše cítenie a zdravé zvažovanie je omnoho viac, ako školená a naučená múdrosť, alebo tradícia...
zobrazeno: 1520 x
M Šupa
Vydáno: 28. 01. 2008


Spása spočíva jedine v našom osobnom očistení sa od všetkého nesprávneho a zlého. My sami, svojim vlastným úsilím musíme ?vybieliť svoje rúcha? a stať sa čistými...
zobrazeno: 1573 x
M Šupa
Vydáno: 07. 01. 2008


Ľudský druh požíval mäso po celé stáročia, ba tisícročia a túto potrebu máme biologicky zakódovanú v našich telách. Každý z nás tak činil v desiatkach svojich predošlých životov...
zobrazeno: 1601 x
M Šupa
Vydáno: 27. 11. 2007


Nejde o predurčenie, pretože každé skutočné proroctvo nie je v podstate ničím iným, ako jasnozrivým videním cieľa na konci cesty, na ktorej sa ľudstvo, alebo trebárs aj jednotlivec...
zobrazeno: 2582 x
M Šupa
Vydáno: 13. 11. 2007


Vzniká tak akoby cielene a úmyselne vytváraná atmosféra strachu, súvisiaca so stratou zamestnania a osobným existenčným zabezpečením. Podobné jednanie však vzbudzuje...
zobrazeno: 1543 x
M Šupa
Vydáno: 25. 09. 2007


Na každom z nás preto spočíva nesmierne bremeno zodpovednosti. Buďme si toho vedomí a s plnou vážnosťou začnime konať to, čo za nás nemôže urobiť nikto iný. Zo záchrannými...
zobrazeno: 1760 x
M Šupa
Vydáno: 04. 08. 2007


Celým stvorením znie ohlušujúci hlahol zvonov oznamujúcich ...posledný súd! Hlahol zvonov, oznamujúci dobu posledných rozhodnutí! Iba ľudia nič nevidia a nepočujú, pretože vo svojej...
zobrazeno: 1849 x
M Šupa

Ľudskú osobnosť možno veľmi zjednodušene charakterizovať dvomi jej základnými zložkami ? rozumom a citom. Z nich rozum upiera svoj zrak nadol, do hmoty, zaoberajúc sa jej poznávaním...
zobrazeno: 1863 x
M Šupa
<== <<   1 2 3 4 5 6 7 8   >> ==>
Celkem: 59 článků

Vydané články pochází z různých zdrojů, proto se vždy nemusí shodovat s názory redakce.