Sluneční aktivita

Tyto snímky jsou získány družicí SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), aktuální čas vidíte na snímku, více viz. zdroj
EIT, dalekohled zobrazující v daleké ultrafialové oblasti spektra, solární atmosféra viděná v několika vlnových délkách a tím zobrazující sluneční aktivitu při různých teplotách.
EIT 304 | EIT 284


EIT 195 | EIT 171MDI (Michelsonovo zobrazování Dopplerových rychlostí). Vynikají zde sluneční skvrny a tento snímek nejvíce odpovídá pohledu ve viditelné části spektra. Magnetogram ukazuje magnetické pole ve sluneční fotosféře, černá a bílá označují obrácenou polaritu.
MDI Continuum | MDI MagnetogramLASCO, širokoúhlý a spektrometrický koronograf je schopen pořídit snímky sluneční korony tím, že zastiňuje světlo přicházející přímo ze Slunce. Poloha slunečního disku je zobrazena bílým kroužkem. C2 snímek zachycuje vnitřní část sluneční korony dosahující 8,4 miliónu km od Slunce. C3 snímek má širší zorné pole, dosahuje do vzdálenosti 32 průměrů Slunce. Na snímku je možné za Sluncem pozorovat množství jasných hvězd.
LASCO C2 | LASCO C3Zdroj: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html