Články

Konspirace, teorie

Ježiš ako zlodej egyptských myšlienok? - (komentáře)

lup
Garias,
30. 08. 2010 8:52

To je v poriadku, čo sa týka pálenia Moreny. Tento zvyk sa „robí“ koncom zimy, príchodom jari. Ako je zvyk starý, neviem. Pochádza možno ešte od doby Keltov.
Len som v príspevku vysvetlil, odkedy a prečo sa v židovskom náboženstve slávi Veľká noc. A vysvetlil som, aj prečo Veľkú noc slávia kresťania. To nemá nič spoločné s príchodom jari, pálením Moreny,.... Tento sviatok je spomienkou na konkrétnu udalosť v histórii židovského národa. To by sme tiež mohli povedať, že aj oslava víťazstva nad fašizmom v Európe, ktorá sa slávi na jar, je prevzatým a prispôsobeným staroslovanským pohanským zvykom pálenia Moreny. Pritom každý vie, že ide o náhodné prekrývanie dvoch udalostí v období v roku. Takýchto prekrývaní je možné nájsť veľa v každom národe a vo svete vôbec a nik netvrdí, že sú prevzaté od niekoho iného.
S pozdravom LuP
garias
...
30. 08. 2010 8:17

Nuž JA som písal LUP o Vianociach :D. Tebe, čo sa týka Veľkej noci, a odkazu údajne na ňu v biblii :D, odporúčam naštudovať Pálenie Moreny..čo to teda bol za zvyk :).
Tu samozrejme nejde o handrkovanie sa nad detailami. Ide o to, že náboženstvá svoje myšlienky kradli a najviac tak robilo kresťanstvo!
lup
pre Natty
29. 08. 2010 21:42

Na Tvoje otázky nedokážem presne odpovedať. Treba sa vyjadriť konkrétne.
Históriu z dejepisu ako tak poznám, viem že v Čechách to bolo okolo 13. až 16. stor. krutejšie ako na Slovensku.
Jedna vec je ale Biblia, druhá vec skutočná história a tretia vec je vierouka. A je úplne jedno, ktorej cirkvi.
S pozdravom LuP
lup
pre Garias
29. 08. 2010 21:36

Zdravím Ťa, Garias, už sme dlho spolu nediskutovali, ale stále si sa nezmenil. Neprečítaš si poriadne text. Vo svojom predchádzajúcom príspevku nepíšem o VIANOCIACH ale o VEĽKEJ NOCI. Aj zarytí ateisti vedia, že to sú dva rôzne sviatky.
Pre upresnenie: podľa historikov Mojžiš žil v období okolo 1200 až 1300 pred n.l. Veľká noc nie je sviatok len pohanský ale ŽIDOVSKÝ, ktorý sa čisto náhodou kryje so sviatkami Keltov, Slovanov,...
S pozdravom LuP
garias
:D to je srandista
29. 08. 2010 15:23

Lup ty si vážne vtipálek :D. Tak to, že Vianoce sú čisto kresťanský sviatok, ktorý je naznačený v bibli ideš dokazovať tak, že poukážeš na bibliu :)). Prepáčte, musím sa smiať. Niektorí ľudia proste dokazujú isté fakty tým, že spomenú tie isté fakty a toto považujú za dôkaz, čo mne pripadá strašne komicky :D.
Natty
Ježíš a starý Egypt
29. 08. 2010 8:18

Dobrá,možná mám trochu znatek ve svátcich křesťanů a pohanů.Mně spíše zajímá Vaše odpověď na to,co církev s vírou jako takovou udělala.Proč v postupu dějin přijala jen to ,co se jí hodilo,a ještě víceméně nebylo původní,a ostatní zametla pod koberec.Nejsem znalec věrouky a taky se jím nehodlám stát.Protože jak jsem již napsala věrouce a církvi nevěřím.Moje rodina patřila k cirkvi Českobratrské,a pokud znáte i dějiny naší vlasti a ne jen katolickou nauku,určitě se rovzpomenete na to,co pro svojí víru Čeští bratři od katolíků museli vytrpět.Už jen s historyckého hlediska katolické víře nevěřím
lup
Natty
28. 08. 2010 21:37

len na upresnenie.
Sviatok Veľkej noci v kresťanstve nie je odvodený od pohanských sviatkov. Ak by si prečítala knihu Exodus - Druhá kniha Mojžišova - tam je vysvetlenie.
Izraeliti žili (podľa Biblie) v Egypte, trpeli pod útlakom. Mojžiš chcel svoj ľud vyviesť spod útlaku faraóna, postupne izraelský Boh dopustil desať rán na zem egyptskú a po tej desiatej odišli. Noc pred poslednou ranou nazvali Veľká noc. Izrealiti po odchode z Egypta si nepamätali dátum poslednej rany a odchodu, ale vedeli, že to bol prvý sabat po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Preto sa dodnes v židovskom svete svätí Veľká noc.
Kresťania ju oslavujú preto, lebo podľa Písma Ježiš bol ukrižovaný deň pred Veľkou nocou a deň po Veľkej noci vstal z mŕtvych.
Prvý sabat po prvom splne po jarnej rovnodennosti - to je tiež príčina, prečo je Veľká noc každý rok v inom dátume. Splne mesiaca sa mení.
O ostatných sviatkoch - bez komentára.

S pozdravom LuP
Natty
nevím
28. 08. 2010 13:27

Já osobně věřím ve Vesmírnou sílu a energii,ze které vychází veškeré vědění lidstva.Tedy podle mně i Starého Egypta.Mohu se mýlit,ale věřím na anděle stážné,nápomocné a opatrovatelské.Věřím,že je síla,která svět řídí.Ale nevěřím náboženství ,a nezlobte se na mně,nevěřím ani církvy.Hlavně po těch skandálech co se léta snažili zamést pod koberec.Vlastně i některé křesťanské svátky vzešly z oslav tak zvaných pohanů.,pohanské svátky jara - Velikonoce,Zimní slunovrat,Vánoce.atd.Je jedno co kde křesťanství pobralo za vzory,ale podle mně není původní.Vždyť už Odin vzešel z pany a položil život za svůj lid.A v různých směrech výry není v tom tak sám.
garias
:D
28. 08. 2010 8:00

:)
Sam
Bezvýznamné video
28. 08. 2010 1:17

Toto video je zcela bezvýznamné. Mohu mluvit o tom, co já znám, tedy o křesťanství a z tohoto pohledu musím říct, že je video naprosto povrchní. Jestli jste někdo četl Bibli, tak není nikde uvedeno, že po narození Ježíše přišli TŘI lidé, a už vůbec není uvedeno, že to byli nějací králové. Nikde se v Bibli nemluví o svatozáři. To, že z Marie udělala katolická církev bytost rovnou bohyně, není věc Biblická, nýbrž věc tradice ŘKC. Ze stejného místa pochází i mnoho jiných falešných náznaků, které v křesťanství nemají co dělat. Na konci snímku bylo velmi směšné to porovnání té papežovy pokrývky hlavy s tím, co je vyobrazeno na egyptských malbách. Téměř nic z toho, co se vydává ve snímku jako křesťanské do křesťanství nepatří. Nicméně rád budu diskutovat :)