Články

Prezentace

99. odpovědí na nejčastější otázky proti Bohu - (komentáře)

Askii
Pěkně zpracované
27. 08. 2016 9:30

ale nic nového pod Sluncem. Mnoho napsaného je typickým argumentem křesťanů, takže je již celkem známé. Já se shoduji s tím, že Bůh existuje, ale v jiném pojetí, než aby musely vznikat kláštery s celibátem, princip viny realizovaný v nejsurovější formě např. Magdaleninými prádelnami v Irsku, agresivní misionářství devastující životy čistých domorodých lidí, přehnaná prudérnost apod.. Tyto věci nejsou od Boha, ale proti Bohu (nebo všeobjímající tvůrčí energii vesmíru, jak bych to nazval já).
Petr1
Odpovědi
21. 08. 2016 20:05

zdravím všechny,

kde začít?...

Grush - nepodmiňuji, právo zde je a respektuji jej, ale vyjadřuji myšlenku, že je lepší odmítnout na základě reálií, ne předsudků...

Zbyněk P. - otevřel jste vůbec odkaz? Nejsem katolík a v některých věcech bychom se možná shodli...ale to popisuji v otázkách, které se toho týkají...

Že Bůh není?...no, ok, nechám Vás v tom....:). A že náboženství pod NWO zaniknou? To jenom za onoho předpokladu, že Bůh skutečně není...pokud je, jsou Vaše předpoklady mylné...

Růžena - Mariánská zjevení v knize také +- řeším. Nejde o žádnou velkou záhadu...jde o zjevení, jako každá "jiná"...tahle však mají velkou popularitu.

Pro Vás speciálně malý dokument:
http://www.prokrestany.cz/zpravy/

Lup - díky za myšlenky. Vaše spekulace ohledně techniky v knize také najdete, pokud budete mít zájem. A onen 5rozměrný prostor, jinými slovy - bytosti z jiné dimenze Bible, ostatně i kniha také řeší:)

Přeji všem hezký den.

Petr
lup
do diskusie
20. 08. 2016 19:01

Pripájam sa do diskusie. Kolegáčku - netvrdil by som, že žiadny BOH nie je, nebol a nebude. Netvrdil by som, že Boha vytvorili na začiatku letopočtu.... Predsa bohov verili a vzývali ľudia od nepamäti a mali s tým aj svoje skúsenosti.

Existuje Boh? Ťažká odpoveď. Vprvomrade si treba uvedomiť, že diskutujúci spájajú existenciu Boha s nejakou cirkvou - najčastejšie s katolíckou. V dávnej minulosti sme tu na túto tému neraz diskutovali. Nechce sa mi hľadať články staré niekoľko rokov, ale stručne - treba rozlišovať:

1. existencia bytosti alebo bytostí, ktorú nazývame BOH
2. sväté knihy (nemám na mysli len Bibliu)
3. príslušnosť k nejakej cirkvi - kresťanské, islam,...
4. učenie príslušnej cirkvi
5. predstavitelia cirkvi
6. ľudia ako veriaci v rôznych cirkvách

Netreba priamo spájeť existenciu BOHa so žiadnou cirkvou, to je len "organizačné" začlenenie do nejakého spoločenstva. Ak skutočne existuje BOH, tak tu bola dávno pred nejakými cirkvami, je od cirkví, predstaviteľov cirkví a cirkevných učení skutočne nezávislá.

Teraz trochu z iného súdka. Dôkladne si prečítajte Bibliu a zistíte, že bytosť, ktorá je tu označená ako BOH alebo anjel, môže byť bytosť "z mäsa a kostí" s vyspelou technikou pred ľuďmi, ktorí pred tisícročiami nemali potuchy o tom, čo dokáže dnešná technika - elektronika, lietajúce stroje, palné zbrane,... Pred rokmi som urobil prezentáciu na túto tému: http://zahadybiblie.szm.com/.

Ďalej - moja špekulatívna úvaha: z hľadiska fyziky je možné, že existujú bytosti v napr. päťrozmernom priestore a my ich pritom nevnímame. Tieto bytosti môžu mať v našom štvorrozmernom priestore schopnosti, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Napríklad môžu prechádzať cez steny domu. V tom okamihu je to pre nás BOH, keď sa dostane do miestnosti cez zavreté dvere.
Takže v stručnosti len toľko.

S pozdravom LuP
Růžena
Bůh byl stvořen lidmi
19. 08. 2016 22:17

a to jenom proto, abychom my lidé mohli vyjádřit všechno to neznámé, co nás přesahuje, nějakým určitým pojmem. Bůh je opak lidí, je nesmrtelný, spravedlivý a moudrý, nanejvýš dokonalý ve všem.Jakákoliv společnost lidské rasy má a měla své bohy.Přírodní národy mají boha deště tam, kde je déšť zásadní pro jejich přežití. Vůbec mytologie je názornou ukázkou vývoje lidského myšlení. Náboženství představuje také jistou nadstavbu a jeho pokračovatelem je věda a umění, což jsou pro lidskou společnost opět nezbytné prostředky dalšího rozvoje.Církev nebo církve jsou jen společensko- politické mocenské nástroje vládnoucích vrstev,velmi účinné a zatím neporazitelné.Majetek a moc např. katolické církve jsou obrovské.Pokud se islám prosadí, sotva bude jiný,natož lepší, než jakékoliv jiné náboženství. Je to zase jen myšlenka stvořená lidmi, kteří si potřebují vytvořit představu boha a zase dojde ke hromadění majetku a k věcem daleko horším.Islám navíc je odnož křesťanské věrouky, mám s ní např. společné proroky a rovněž nejvyššího boha, jednoho nejvyššího,jako je Bůh-otec.Otázek kolem boha či bohů neubývá, lidé boha jaksi potřebují, protože když jsme v úzkých, všichni nějak toužíme, aby nám někdo dokonalý pomohl. Ale celá ta otázka okolo náboženství je daleko složitější a dá se v ní myslet v mnoha rovinách.Vždy mě budou fascinovat např. mariánská zjevení, dodnes nevysvětlitelná. Kde se vzala? A vůbec není to nakonec nějakým způsobem projekce jednoho z archetypů,které máme ve svém podvědomí všichni.
Zbyněk P.
Do diskuse - můj názor
17. 08. 2016 19:00

Vážený kolegáčku, pane Petře 1! Především musím zvolat následující: ŹÁDNÝ BŮH NENÍ, NEBYL A NEBUDE! TO JEN VYČURANÍ ŽIDOVŠTÍ CÍRKEVNÍCI ZE ZAČÁTKU NAŠEHO LETOPOČTU VYMYSLELI, ABY LIDI MOHLI O PENÍZE DOJIT!
A také, nevím, jestli jste si nejen Vy, ale i ostatní věřící stačili vůbec všimnouti a uvědomiti si, několik velice podstatných věcí, které se udály v oblasti církví a NWO. Dovolím si jich pár nastínit:
a) Křesťanská církev a zároveň i současný papež František jsou oním "Antikristem", který má křesťanství ale též i tuto víru ukončit, aby mohla nastoupit islamizace v celé Evropě
b)A to proto, že se Křesť.c. zpronevěřila svým zásadám a ideálům (láska k bližnímu, chudoba - jak to požadoval JK)
c)V rámci NWO téměř všechny církve zaniknou, tedy budou ukončeny, protože všechny zaujaly stejný postoj a přístup jako Křes.c. Tedy cestou pokrytectví, mamonu, lží a krádeží! Téměř všechny až na jednu. A to je islám! NWO potřebují takovou církev a víru, kde věřící budou neustále chudí a nevadí jim to, skromní, plní tolerance vůči sobě a svým bratřím v triku, a hlavně že jsou smířeni s jejich osudem, aniž by stávkovali.
d)Jestli jste si nevšiml, tak již nyní jsou postoje "Františka" k vlastní církvi a k víře takové, že ustupuje, utlumuje křesťanskou víru a pomalu ale jistě předává místo, ale i žezlo islámu a jejich víře.
Tak tedy na závěr jedna otázka: "Proč tedy oněch 99 otázek a odpovědí, když už dopředu víme, že ta církev je již odepsaná a pomalu končí?
Pěkný den.
Grush
Pokud chcete
17. 08. 2016 18:42

skutečně zachovat svobodu odmítnutí (přijetí), nelze ho imho podmiňovat žádnými reálnými základy. Odmítnutí na základě předsudků musí být stejně legitimní jako na základě čehokoli jiného.