Články

- Poutní tajemná místa -

Tvrz Sobín
Zdravím všechny, nedávno se doneslo mému kolegovi, že někde v čechách by měla být zřícenina „tvrze Sobín“. Dějí se tam prý divné věci ( krvácení zdí, projevy poltergeistu, atd.. ). Uvítáme jakékoliv vodítko k tomu, kde by se toto místo mohlo nalézat ( mapy.cz jsme zkoušeli, ovšem výsledek nebyl moc důvěryhodný ). Ovšem v popisu stálo, že to bylo sídlo lapků provádějících okkultní praktiky, tak nevím. Za veškeré reakce k tématu předem děkuji.

A co na to internet? Zde je krátký poopis ze serveru www.hrady.cz.

Sobín - zbytky zřejmě strážního hrádku (dle některých odborníků spíše tvrze) nejasného původu. A. Sedláček uvádí pověst, že Sobín bylo sídlo loupeživých rytířů ? kouzelníků, kteří zde měli velikou knihovnu, z níž snad pochází Stochovský misál.

Sobín u Rynholce patří mezi ty hrádky, o nichž často netuší ani místní obyvatelé. Pokud se ho vydáte hledat autem, po projetí obcí Lány pokračujte další cca 1 km směrem na Nový Dvůr a Křivoklát a pak odbočte doprava na Rynholec. Před ním, cca 1 km po odbočení (až za velkými budovami po pravé ruce), naleznete výraznou polní cestu odbočující opět doprava, ze stran zarostlou keři a stromy. Zde zaparkujte a vydejte se po cestě asi 400 metrů. Přejděte pole doleva k lesu, směrem k jeho výběžku přibližujícímu se k naší polní cestě. V tomto výběžku lesa naleznete stopy po hradu Sobín u Rynholce. Hrádek není rozlohou zcela zanedbatelný, zbyly po něm ale jen terénní nerovnosti.

Jan Kořán

O hradu ležícím na důležité cestě z Rakovníka do Prahy se nezachovaly žádné historické zprávy. Archeologické nálezy dokládají jeho existenci v 15. století.

Jednodílná dispozice vykazuje velmi pravidelný, obdélný obrys. Na jihu, východě a kupodivu i na východní polovině severní strany nad prudkým svahem ji vymezuje mohutný příkop, před nímž se nacházel val. Na západní straně opevnění zcela zaniklo, nejspíše v souvislosti se zemědělským využíváním přilehlé plochy. Patrný je snad pouze pozůstatek vyústění příkopu do svahu na severu. Vnitřní plocha je lemovaná zvláště na jihu valovitým pozůstatkem obvodového opevnění a je v podstatě rovná s výraznými reliéfními relikty tří objektů. Při jihozápadním nároží je to rozměrný zahloubený objekt s rovným dnem a východně od něj výrazný reliéfní relikt volně stojící, nejspíše dvouprostorové stavby.

Nejnápadnější jsou pozůstatky čtverhranné stavby na severu velmi neobvykle situované tak, že u její východní boční hrany končí zmíněné rameno příkopu. Všechny stavby byly vystavěny bez použití malty.

Celková podoba hradu je značně neobvyklá a působí ARCHAickým dojmem. Celkové rozměry se blíží spíše tvrzi. Bez archeologického výzkumu je pokus o rekonstrukci možný pouze hypoteticky. Severní stavba mohla být vyšší a mít i věžovitý charakter. Hlavní opevnění představoval mohutný příkop a snad i val před ním. Archeologické nálezy nepotvrdily předpoklad značného stáří, k němuž sváděla archaická podoba. Sobín je nejspíše vzácnou ukázkou malého hradu nejnižší kvalitativní úrovně z průběhu 15. století.

Durdík, Tomáš: Il. encyklopedie českých hradů, Libri Praha 2000

Na místě hradu se nacházejí zbytky zdí okrouhlé věže, která se tyčila na okružním valu - je to sice dosti divné, ale je tam.

Máte vy nějaké neobvyklé zkušenosti s tímto místem?

Vydáno:   19. 03. 2008

Přečetlo:  4210 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): ElPavelKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Sobín
16. 08. 2011 12:18
kraic