Články

- Meditace a relaxace -

Astrální svět
Nejprve několik rad na úvod. V astrálním světě je většina věcí jiná než v našem reálném světě. Přesto však existují takzvané záchytné body, což jsou osoby, předměty, místa, která se otisknou do podvědomí a umožní ti tak se v astrálním světě orientovat.

Typickým příkladem bývá obecně známé místo jako Studna nebo Strom, popřípadě nějaký tvor, například Modrý králíček nebo Pegas. Tyto body jsou něčím, co ti umožní orientaci v prostoru, co ti umožní nebloudit v Astrálu.

Cestování v astrálních rovinách je velmi jednoduché a zároveň velmi složité. Jde o to, že Astrál má několik vlastních rovin a ne všichni umí všemi procházet.

Nejčastější rovinou, ve které se nachází většina těch, jež chtějí putovat astrálním světem, je tzv. Střední astrální plán. Tato oblast se vyznačuje existencí mnoha záchytných bodů a je poměrně snadno dostupná. V tomto plánu se ocitáme během našich snů, zde se můžeme potkat s jinými osobami, zde plyne společně souznění.

Ještě blíže než Střední plán je Blízký astrální plán. Tuto část světa vnímáme pod vlivem různých omamných či halucinogenních látek, během obřadů či jen jako mžitky před očima. Vypadá v podstatě jako náš reálný svět, ale s mírnými ozvěnami ze vzdálenějších astrálních rovin.

Vzdálený astrální plán je již hůře dosažitelným místem. Pouze osoby s extrémně dobrou připraveností dokáží najít a otevřít průchod do této astrální roviny. Je mnoho průchozích míst a síly, které z nich vyvěrají, jsou silné. V tomto plánu je již těžké se orientovat, neboť zde je minimálně záchytných bodů. V tomto plánu mají své „sídlo“ duchové a jiné astrální bytosti.

Dalším plánem, tedy Hlubokým astrálním plánem, nemá cenu se teď zabývat, protože přístup do něj je extrémně nesnadný a ještě těžší je se tam neztratit.

- Ale teď už se dostáváme k tvé první cestě.

Zavři oči a poslouchej můj hlas. Můj hlas tě bude pouze provázet, nebude ti říkat, co máš cítit, co máš dělat, jen tě bude provázet a sledovat. A také chránit.

Ale teď už se pohodlně usaď, tak pohodlně, aby to především tobě bylo příjemné a poslouchej.

Toto děláš především proto, že hledáš pravdu, že hledáš sám sebe, že hledáš odpovědi na otázky. A pravdu najdeš v místech, která jsi vědomě doposud nenavštívil.

Aby ses na ta místa dostal, je potřeba otevřít těžkou masivní Bránu tak, aby průchod byl dostatečný. Ale, aby bylo možno Bránu otevřít, je nutné ji nejprve vidět, nejprve ji najít.

Představ si tedy Bránu. Může to být cokoliv, od středověké brány, přes pokojové dveře až po maličký úzký průchod. Není to přímo nějaký otvor, ostatně je ještě zavřená, ale musíš tušit, že za ní něco je, že za ní jsou odpovědi na tvé otázky.

Nikam nepospíchej, čas není tvým nepřítelem, věnuj hledání tolik, kolik potřebuješ. Zapomeň na cokoliv, co ztíží tvé soustředění, tvé vnímání, na vše vyjma mého průvodného hlasu.

Nehledej otvor, který Bránu představuje, neboť ten je slepý, zavřený, ale pátrej po okraji, po ohraničení, které dělá Bránu Bránou. Brána ti umožní rozlišit světlo a tmu, bílé a černé.

Až Bránu najdeš, otevři ústa a zhluboka se jimi nadechni. Nezapomeň, neměl bys Bránu ztratit z dohledu, protože jinak ji budeš muset hledat znovu. Ale nic se neděje, pokud se ti nepodaří.

Až budeš dokonale připravený(á), Brána se před tebou otevře sama. Jinak se ti tuto Bránu nepodaří otevřít žádným násilím, žádnou vůlí. Jde o symbol podobný Svatému Grálu, přístupný pouze pro ty připravené.

Připraven znamená, že si plně uvědomuješ své okolí a přitom neztrácíš z dohledu a pozornosti svůj cíl. Dech, jež v sobě máš, ti umožní vnímat více věcí zároveň.

Pokud se ti Brána ztratí, musíš ji znovu hledat a celou proceduru opakovat. Nespěchej, času je rozhodně dost.

Až se Brána otevře, smíš vstoupit. To znamená zapomenout na okolí, zapomenout na cokoliv, včetně mého hlasu.

V astrálním světě získáš nového průvodce a já stále budu tvým ochráncem. Ale až tehdy, když vstoupíš.

Můžeš klopýtnout a ztratit cestu i bránu z dohledu, je to velmi snadné, ale nezoufej, ne každému se to hned povede. Prostě začneš znovu - trpělivost je jedna ze známek připravenosti.

A teď až budeš připraven, vejdi.“
( Z emailu, autor neznámý... )


Vydáno:   21. 03. 2008

Přečetlo:  6679 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): DankaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ paintluk
11. 02. 2013 21:43
Iwss
¤ Chygbné
21. 03. 2008 19:04
Piolos
¤ Brána
21. 03. 2008 12:04
Paintluk