Články

- Kontakty se záhrobím -

Přivtělené duše
Já jsem odvaděč duší, říká vikář.

Aelwyn Roberts (79 let), býval vikářem. Nyní je v důchodu, ale ještě pracuje jako odvaděč duší. Pomáhá lidem, kteří mají v domech duchy, aby se jich zbavili.

"Já jsem něco jako sociální pracovník pro duše", vysvětluje vikář. "Někteří lidé zemřou, ale mají ještě nějaké problémy, a tak neodejdou do jiného světa, ale zůstanou zde jako duchové , aby ho vyřešili. Já nemyslím, že duchové mohou existovat, já vím, že existují."

Říká, že se seznámil s tisíce dušemi, které se potulovali mezi tímto světem a oním. Pomáhal jim vyřešit jejich problémy, aby se mohli přestěhovat do svého světa.

Uvádí příklad:

Každý večer přesně v devět hodin vstal tříletý chlapec z postele a šel dolů po schodech. Když se ho jeho rodiče ptali proč, řekl jim, že viděl starého muže s legrační čepičkou na hlavě sedět na své posteli a ten mu řekl, aby to udělal.

Pro pana Robertse to bylo jednoduché. Přestěhoval chlapcovu postel do jiné části místnosti. Ten duch byl chlapcův pradědeček a ta postel mu na tom místě vadila. Rodina pak už neměla žádné problémy.

"80 % duší jsou členové rodiny", říká vikář. Pan Roberts nazývá duše "včerejší lidé". Jeho rada je jednoduchá. Je potřeba, abys jim s rozhodností řekl, že mají jít pryč a nechat tě samotného.

podle New Headway pre-intermediate - (napsali John a Liz Soarsovi)

Přivtělené duše

Přivtělené duše tady zůstávají, protože něco chtějí po člověku, ke kterému se přivtělily, protože se bojí odejít jinam, kde to neznají, mají nějaké problémy.......

Jsou terapeuti, kteří pomáhají poslat přivtělené duše tam, kam patří.

Podle mých zkušeností, ale i podle poznatků Mgr. Marie Janšové, jsou problémy přivtělených duší v něčem podobné problému toho, na koho se přivtělili, jeho strachu.

Vydáno:   02. 04. 2008

Přečetlo:  3354 čtenářůKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ děda
24. 11. 2008 8:27
tejka
¤ jenom...
2. 04. 2008 20:34
Liban