Články

- Meditace a relaxace -

Odpoutání se od slibů
Také partnerské sliby z předešlých životů mohou vytvářet silná pouta, a tak bývalým partnerům bránit v energ. odloučení, což pro oba znamená nesmírné omezení jejich osobní svobody.
Někdy se stane, že se části duše zachytí v auře druhého, čímž je doslova okupují. To pak nezpůsobuje jenom připoutání, nýbrž trvalou ztrátu energie, neboť hospodaření s energií a tok harmonických sil jsou tak neustále rušeny. Zde může pomoc odpoutání a modlitba.

Usedneme na klidné místo, ale ještě předtím je nutné se ujistit, že nás nic nebude rušit.

Poté se zhluboka několikrát nadechneme a vydechneme, postavíme chodidla na zem, narovnáme páteř a uvolníme celé tělo, od hlavy přes šíji, ramena, horní část těla, břicho až po nohy, to vše během klidného výdech a nádechu. Potom začneme dýchat normálně a pronášet následující slova:

S Láskou duchovního světa a s mocí Ježíše Krista se zříkám všech skrytých závazků, přísah a pout, které se ve mně dosud drží.
Zříkám se všech slibů zavazujících člověka a předávám všechny energie a pouta do moci Krista, aby mohly být s jeho pomocí odbourány.
Přetrvávají-li ve mně účinné sliby, přísahy a závazky poutající jiné bytosti, prosím, aby tímto byly mocí Ježíše Krista zrušeny.
V Lásce prosím moc nejvyšší, sejmi z nás všechna pouta a negativní energie, které jsou tak ještě uvězněny, a zruš je. Uvolni prosím cestu Boží k lásce pro mě a všechny duše, kterých se tento proces dotýká.
Z hloubi srdce za tuto lásku děkuji.


Tuto prosbu o odpoutání několikrát opakujte.

Moc takových slibů z dřívějších dob by se neměla podceňovat. Mnoho lidí v sobě v dětství pociťovalo sklon stvrzovat důležité sliby například rituálem pokrevního bratrství jako u indiánů. Tato pouta skutečně posilují energie. Energetickými spojeními, která dřív lidi vzájemně poutala výrazněji než dnes, byli partneři úzce vázáni k existujícím vzorům, a také se více snažili tyto přísahy a závazky dodržovat, neboť nedodržení takového slibu mohlo mít nedozírné následky. Sliby bývaly často spojovány s hrozbou, že pokud je někdo nedodrží, bude se na věky smažit v pekle nebo skončí jako posedlý ďáblem. Kdo přísahu porušil, neměl už nikdy pocit štěstí a byl na věky proklet. Toto zadání nás ještě dnes často zatěžuje a zvyšuje vnitřní pocity viny.

Vydáno:   20. 05. 2008

Přečetlo:  5014 čtenářů



Komentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ není to přísaha
19. 03. 2009 15:56
Vojtas
¤ Hezké...
20. 05. 2008 18:39
Kyoutosan
¤ je to tak...
20. 05. 2008 9:09
orime