Články

- Kontakty se záhrobím -

Temné entity
Toto je jedno z témat, na které se lidé ptají nejčastěji... Na začátku Bůh stvořil některé duše s většími znalostmi, než jaké měly jiné duše. Udělal to proto, aby tyto entity pomáhaly nám ostatním. Tato skupina entit zahrnovala např. mystické cestovatele či entity s posláním. Nám ostatním naproti tomu bylo dáno méně znalostí, abychom se mohli vyvíjet svou vlastní rychlostí. Díky své svobodné vůli jsme schopni dosáhnout úrovně individuálního vývoje, kterou si sami zvolíme.
Pouze Bůh ví naprosto přesně, jak negativismus a zlo vstupuje do člověka. Negativismus je součástí celkového poznání a jako takový se musí někde projevit, aby se stvořené entity mohly učit a vyvíjet. Bůh věděl, že zlo je podněcováno těmi, kdo mají svobodnou vůli ? námi samotnými.

Zda tento negativismus existoval hned, když jsme byli stvořeni, nebo čekal, dokud nezískáme těla, není skutečně důležité vědět. Spojení emocí a svobodné vůle způsobilo, že některé entity dovolily svému vlastnímu egu, aby potlačilo rozum a oddělily se tak od Boha.

Staly se temnými entitami. Ego a představa jejich vlastní velikosti je podporovaly v úsilí získat jakýmkoliv způsobem moc. Chtěly ovládnout své vlastní osudy, považovaly se za stejně dobré nebo dokonce lepší než jejich Stvořitel. Je zajímavé, že temné entity vytvořily svou vlastní formu reality, vytvořily temné místo, jež se stalo jejich sídlem. Toto místo nazývají „Noir,“ což znamená temný nebo černý a je to jakoby jejich odpověď na Boží stvoření druhé strany.

Mnohé temné entity jsou svou povahou poněkud primitivní. Nemám na mysli nedostatek inteligence, ale to, že jejich jednání je ovlivněno chtíčem, touhou po moci, zkorumpovanosti a krutosti. Rády vytvářejí co největší zmatek. Většina temných entit může být snadno rozeznána, protože žijí pouze pro sebe a své vlastní uspokojení. Takovéto entity nalézáme obvykle v náboženské a politické oblasti. Přetvařují se, navenek se projevují jako vůdci nebo jedinci velké moudrosti a pak přikročí k fázi, kdy vštěpují nenávist, bigotnost a předsudky těm, kdo je poslouchají. Jsou to pokrytci nejvyššího řádu a jejich „učení“ slouží pouze k rozšíření jejich lží.

Temné entity mohou být lstivé, dovedou klamat a projevovat se jako skvělé osobnosti. Mohou mít charisma, jež dokáže přilákat mnoho lidí, kteří je pak následují. Vzpomeňme si na Adolfa Hitlera, Jim Jonese nebo Usamu bin Ládina ? jedince schopné přinutit své přívržence, aby vykonali kruté a zlé činy. Tyto entity zneužívají pro své vlastní cíle buď náboženství nebo politiku.

Temné entity mohou být různé barvy a pohlaví, ale nejsou zaměřeny duchovně jako bílé entity. Silnou stránkou temných entit je útok na vaše emoce, který je ve skutečnosti jedním z hlavních důvodů mnoha nemocí a depresí. Nemám na mysli to, že vás temné entity ovládnou nebo cokoliv podobného, ale to, že jejich energie spojována s negativismem pozemské roviny je příčinou strachu.

Nyní bych se chtěla zabývat fenoménem známým jako Satan nebo Lucifer. Ďábel byl vytvořen lidstvem, aby udržel lidi „v lati“ a ovládal je pomocí náboženství. Pojetí Lucifera pravděpodobně pochází z hierarchie temných entit. Ti, kdo vládnou zlu, jsou inteligentní a až vychytralí. Zajímavé je, že podle etymologie Lucifer znamená „světlo“ a „nosit“, což se dá přeložit jako „světlonoš“. Byli jsme stvořeni se světlem Božím uvnitř sebe a tak jsme v podstatě všichni „bytostmi světla“. Tvrdí se, že Lucifer byl andělem světla, jež padl a byl Bohem odsouzen do pekla se všemi svými přisluhovači. Ještě jednou připomínám, že je to pouze analogie, jež má vysvětlit oddělení temných entit od Boha.

Je zajímavé, že takzvaný ďábel není skutečně Boží stvoření, ale spíše výtvor lidských myslí. V minulosti byli takzvaní zlí duchové obviňováni ze všech negativních věcí, dokonce i z nemoci. Později ze zlého ducha se stává zlý džin, ten se mění zpět na zlého ducha a z toho nakonec vzniká ďábel. Církve začaly vydělávat na strachu z ďábla, jenž byl z počátku v Bibli míněn jako symbol negativismu stejně jako veškeré takzvané neštěstí, které lidé prožívali. Ale znovu musím zdůraznit, že stejně jako neexistuje peklo (kromě života na této planetě), neexistuje žádný ďábel.
Rozhovor s duchovním průvodcem
Na následující otázky, týkající se temných entit odpovídá duchovní průvodce Francine. Medium „Sylvia Browne“ je uvedena do tranzu, díky kterému pak skrz ni může její průvodce zodpovídat dané otázky.

Byl každý stvořen jako bílá entita?

V Boží mysli ano. Když se Jeho myšlenkové formy zhmotnily, aby pro Něho získaly zkušenosti, každý se rozhodl, zda se stane temnou, nebo bílou entitou. Nemám na mysli to, že temné entity pouze odmítly Boha, protože existují ateisté, kteří jsou bílými entitami. Možná se ptáte: „Jak může být bílá entita ateistou?“ Ateista nesouhlasí jen s náboženským dogmatem. Výjimečně najdete někoho, kdo nevěří v nic. Viděli jsme entity, které se obrátily ke straně dobra nebo zla a nikdy tuto stranu neopustily. Nicméně, některé entity se nedokážou rozhodnout a ty nazýváme „šedé entity.“ O šedých entitách si můžete říci: „Proč jsou většinou tak dobří a pak udělají takovou strašnou věc?“

Co to jsou šedé entity?

Obvykle je házíme do jednoho pytle s temnými entitami. Ve skutečnosti mám dokonce raději temné entity než ty šedé, protože tyto nerozhodné entity mě znepokojují. U temných entit si alespoň uvědomujeme, že jsou zlí. Nemusíte se nijak rozhodovat o tom, co budete dělat ? vlasy vám vstávají hrůzou a cítíte, že jste znechuceni. Šedé entity mají chlácholivý, lákavý a zároveň šílený způsob, jak vás k sobě přitáhnout, protože jsou tak vemlouvavé, pokrytecké a záludné. U temných entit téměř musíte obdivovat jejich obětavost, protože jsou sobě naprosto oddáni. Nikdy však nevíte přesně, jak na tom jste se šedými entitami, protože ony samy v tom nemají jasno. Bohužel daleko víc šedých entit se stane černými než bílými.

Jak jsou na Zemi procentuálně zastoupeny černé, šedé a bílé entity?

Kolem sedmdesáti procent je šedých a černých a třicet procent bílých.

Mají temné entity svou vlastní druhou stranu?

Ne. Jak se již Sylvia dříve zmínila, mají místo, kde sídlí jejich hierarchie, ale většina temných entit se okamžitě po smrti reinkarnuje.

Budou zde temné entity vždy?

Tak dlouho, dokud se kdokoliv bude inkarnovat. Když toto schéma za staletí a staletí skončí, nebude pro temné entity žádné využití. Kdy se to stane, ví jen Bůh, protože to souvisí s tím, jak moc chce zdokonalit své entity.

Jsou temné entity Božím „uklouznutím?“

Vždy existuje možnost, že vznikne zlo. Rozhodně nebudu pochybovat o Bohu, protože mám úctu k Bohu, Matce i k Otci ? myšlenkový proces Boha obsahuje vše, co si lidstvo může kdy pomyslet a mnohem více. Jestliže je to Pravda, pak musely být předpokládany i zlé myšlenky. Existuje pravý opak Boha ? temné entity, jež jsou podobné rakovinové buňce.

Jaky je smysl temných entit?

Získat zkušenost. Bez temných nebo šedých duší na této planetě byste neměli nic, z čeho byste se mohli učit. Duše se rozhoduje od samého začátku a vše špatné nebo zlé pramení z chamtivosti, žárlivosti. Temné entity se nemohou dočkat, až se inkarnují, protože až tehdy získají bohatství, krásu, vše, po čem jejich ego touží. To samozřejmě neznamená, že každý, kdo má bohatství a krásu je temnou entitou. Některé z těchto entit se domnívají, že nejlepších výsledků dosáhnou na špatné straně a že na té správné by byly pouze malým světýlkem. Neuvědomují si, že při širším pohledu je jejich slabé světlo jasnější a silnější.

Mají temné entity duchovní průvodce?

Ne, jsou pouze nesourodým seskupením. Mají pouze smíchanou skupinu, která stojí kolem jako pozorná stráž. Nejlépe je popisuje označení „duchovní zločinci“. Ostatně jsou zde dole pouze kvůli destruktivním účelům a to je vše.

A co šedé entity ? mají duchovní průvodce?

Ano, ale jestliže se entita stane temnou, průvodce se okamžitě vzdálí. Duchovní průvodce se může pokusit, aby se šedá entita stala bílou, ale v okamžiku, kdy se změní na temnou, odchází. Šedé entity také nezůstávají na druhé straně. Jdou na vyčkávací místo a tam dochází k určitému vzájemnému ovlivňování s druhou stranou, kde jim ale není dovoleno pobývat.

Existují také „temní andělé“?

Ne, neexistuji. Sídlo temných bytostí je v oddělené dimenzí a na nižší, mnohem pomalejší vibrační úrovni. My, duchovní průvodci vás vidíme velmi dobře, ale jen stěží dokážeme rozpoznat temné bytosti, protože jejich vibrace jsou tak pomalé. Z toho důvodu je pro nás někdy obtížné vás před nimi ochránit.

Čerpáno z knihy Úrovně Stvoření od Sylvia Browne.


Vydáno:   23. 05. 2008

Přečetlo:  6337 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): ivKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)