Články

- Meditace a relaxace -

Tvořivá síla mysli
Individuální mysl jedince je součástí univerzální mysli vesmíru. A univerzální mysl, kterou můžeme nazvat Bůh, je myslí tvořivou. Tuto sílu lze sice jen velice obtížně definovat, vlastně ji nelze definovat vůbec, protože jakákoliv definice ji omezí na definici samotnou. Přesto takovým pokusem může být: Univerzální mysl (Bůh) je všudypřítomná a všeobsahující energie která tvoří. A to je klíčový bod. Pokud tedy univerzální mysl má tvořivou sílu, musí ji mít i ta její část, která je individuální myslí jedince.

Uvědomění si této skutečnosti, nás dříve či později přivede k pochopení , že „naše myšlení“ je tím co vytváří kvalitu života. Přičemž je pořád pravdou, že jsme jen částí univerzální mysli, tedy ve skutečnosti nejsme zcela individuální. Naše vlastní mysl je součástí vždy větších celků, jako je mysl skupiny, národa či světa.

Řekne-li někdo „já jsem nemocen“ a říká li to často, onemocní. Toho si jistě všiml každý. Je jedna teorie, která praví: Řekneš li: „Já“ , provedeš jakousi vlastní individualizaci. Pokud přidáš: „Jsem“, uvedeš do pohybu a tvoření, právě onu tvořivou sílu mysli. Jak tvoří a v jaké kvalitě, závisí na tom, co je za oním „JÁ JSEM“. Proto jinak bude vypadat život člověka, který si neustále stěžuje na zdraví, a v jakékoliv podobě hovoří stále: „JÁ JSEM NEMOCEN“,

...a zcela opačně pak život jedince, který myslí opačně.

Veškerá tvořivá síla se odehrává v okamžiku přítomnosti. To je další velice důležité poznání. Je pravda, že se nám nikdy nic nestalo v minulosti, neboť minulost je jen soubor vzpomínek. Stejně platí, že se nám nikdy nic neodehraje v budoucnosti, protože budoucnost je pouze soubor tužeb a očekávání (také všech smutků a zklamání z jejich nenaplnění).

Vše, co se kdy odehrálo a odehraje, je vždy v okamžiku přítomnosti. Toto je velice důležité, abychom mohli zcela vědomě využívat tvořivou sílu mysli. My ji sice využíváme stále, ale tak trochu chaoticky, tedy nevědomě.

Pokud vím, že mysl je tvořivá, a že tvoří v okamžiku přítomnosti, mohu toho vědomě používat. Tedy mentálně se sjednotit s univerzální myslí v okamžiku přítomnosti, prohlášením: „Já jsem ta boží přítomnost“ a přidat směr tvoření, který chci, aby se uskutečnil.

Např.: „Já jsem ta boží přítomnost, tvořící zdraví mého těla“.

Je však nutné mít na paměti, že tento způsob vědomého tvoření je přímo závislý na úrovni vědomí jedince. Proto je tak velice důležité na sobě duchovně pracovat. Pracovat na očistě charakteru jedince. Jen duchovně smýšlejícím bytostem jsou přístupné tyto duchovní praktiky.

Čím vyšší je duchovní úroveň jedince (úroveň vědomí), tím vyšších duchovních schopností může vědomě využívat.

A ještě jedna poznámka na závěr. Zaznělo tu, že jsme součástí univerzálního vědomí, a tím tedy máme vliv na kvalitu života na tomto světě. Změnit svět nelze, tedy příkazem či nařízením, které je nasměrováno k umravnění „těch druhých“. Ale změnou té části celku, kterou jsem já sám. Tato část je součástí většího celku, a tím tedy mám vliv na větší celek.

Proto duchovní práce na sobě samém je prací na změně celku, tedy světa.

Vydáno:   16. 09. 2008

Přečetlo:  5647 čtenářů
Zdroj: http://www.reiki.xf.cz

Autor (vložil): Ivo ParuzekKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ endys
5. 02. 2011 10:17
endys007
¤ re:
17. 09. 2008 6:35
Jarda
¤ ...
16. 09. 2008 18:40
R@mbi