Články

- Vize budoucnosti -

Předpovědi a proroctví o konci světa
Edgar Cayce
Je jedním z nejznámějších amerických médií, známý jako spící prorok, který dokázal diktovat texty ve chvílích tranzu. Ve chvílích kdy spal, jeho vědomí jako by putovalo tělem lidí, s vážnými zdravotními potížemi, provádělo diagnózu a pak diktovalo lék pomocníkovi, který pak náležitě zaznamenal nálezy, kterými se pak řídil lékař dotyčného pacienta. Jeho věhlas byl obrovský a diagnózy nemocí i jejich léčba byly naprosto neomylné.

V tranzu se zabýval takovými tématy jako jsou reinkarnace, Atlantis, starověkký Egypt a proroctví ohledně změn Země a obecné transformace lidstva, které mají nastat v poslední dekádě dvacátého století.

 • V Atlanském oceánu se objeví země ( vynoří se ztracená Atlantida ) a v Tichém oceánu se vynoří ztracený kontinent Lemurie. To, co je teď pobřeží stane se mořským dnem. Stejně jako mnoho současných míst s válečným konfliktem se stane oceánem, mořem či zálivem a to povede k novému světovému řádu.


 • Země se přelomí v západní části Ameriky a dojde k odtržení západního pobřeží USA.


 • Signálem předcházejícím těmto změnám by měla být zvýšená tektonická aktivita ve Středozemním moři a oblasti Etny. Dokonce říká, že jestliže se zaznamenaná větší aktivita Vesuvu, nebo Mont Pelee, pak jižní pobřeží Kalifornie bude stiženo zemětřeseními do tří měsíců.


 • Větší část Japonska spolkne moře.


 • Část nynějšího pobřeží s New Yorkem zcela zanikne a asi generaci poté zanikne i část Caroliny a Georgie.


 • Vzniknou velké spory v Libyi, Egyptě, Turecké Ankaře a Sýrii. Dále pak v oblastech nad Austrálii, v Indickém Oceánu a v Perském zálivu dojde k velkým sporům, stejně jako se objeví spory mezi Kanadou a Grónskem o území v oblasti Davisové úžině.


 • Rozsáhlé tání ledovců v Antarktidě a Arktidě, vzestup hladin světových oceánů a následné globální změny klimatu zeměkoule.
Sir Arthur Conan Doyle
Byl britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru.

A. C. Doyle se veřejně přihlásil ke spiritismu roku 1916 v článku otištěném v časopise Light. Po smrti syna a dalších blízkých se A. C. Doyle stal i propagátorem spiritismu, o kterém napsal celou řadu článků a publikací. Jeho spiritistické aktivity byly hlavním důvodem cest, které podnikl s rodinou během dvacátých let do Ameriky, Austrálie a Afriky. Spiritismus ovlivňoval také jeho literární tvorbu, např. The Land of Mist, vydaný v roce 1926.

V roce 1930 předpověděl:

 • Přijde období obrovských přírodních katastrof, při kterých zahyne větší část lidské populace a na vině budou zemětřesení a obrovské přívalové vlny.


 • Přijde válka, která bude signálem následovné krize a ta bude následovat okamžitě.


 • Zkáza a vymknutí civilizovaného života bude neuvěřitelná.


 • Nastane chaos, ale jen na krátký čas ( asi na tři roky ), po něm dojde k rekonstrukci a obnově pořádku.


 • Hlavní centra nepokojů se budou nalézat v oblasti na východ od Středozemního moře ( Blízký Východ ), kde postupně zcela zmizí nejméně pět států.


 • V Atlantiku se vyzvedne země, což zapříčiní již zmíněné obrovské přívalové vlny, které přinesou obrovskou katastrovu na pobřeží Ameriky, Západní Evropy, v Irsku a na Britských ostrovech.


 • Další přírodní katastrofy budou následovat v Tichém oceáně a v Japonské oblasti.
Sir Isaac Newton
Byl anglický fyzik, matematik, astronom, astrolog, filosof, teolog a alchymista. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob či dokonce za jakéhosi zakladatele moderní fyziky a vědy obecně.

Isaac Newton se také věnoval teologii, chronologii a Bibli. Byl přesvědčen, že křesťanství se odchýlilo od Ježíšova učení, ale Bible samotná má být považována jako doslovná pravda. Právě k tomuto tématu se vyslovil v své knize „Observations Upon the prophecies of Daniel and Apocalypse of St. John“, která byla vydaná až šest let po Newtonově smrti.

V roce 1704 napsal ještě několik dopisů, ve kterých se věnoval Apokalypse a matematickým výpočtům o konci světa. Tyto dopisy jsou majetkem Israelské Národní knihovny a teprve v únoru roku 2003 byly tyto jeho výpočty poprvé zveřejněny.

 • Konec světa má podle Isaaca Newtona nastat v roce 2060.
Helena Petrovna Blavatská
Známá spíše jako „Madame Blavatská“, byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19. století a zakladatelka Theosofické společnosti. Společnost byla moderním gnostickým hnutím konce 19. století, které se inspirovalo v hinduismu a buddhismu. H. P. Blavatská tvrdila, že všechna náboženství jsou pravdivá ve svém vnitřním ( esoterickém ) učení, ale chybná či nedokonalá ve své vnější ( exoterické ) konveční podobě. Příčinou toho je, že nedokonalý člověk pochybil ve své snaze zpřístupnit ostatním božské vědění. Její tvrzení, že vnitřní ( esoterické ) duchovní vědění je v souladu s moderní vědou, může být považováno za první příklad toho, co dnes nazýváme New Age.

Napsala knihu The Secret Doctrine ( Tajná Nauka ), syntéza věd, náboženství a filozofií. Touto knihou potvrdila své schopnosti obdařeného proroka. Někteří ji i přesto považovali za podvodnici, ale Albert Einstein měl kopii její knihy neustále na svém stole v pracovně.

Její předpovědi:

 • Anglii a Francii čeká obrovská katastrofa. Evropa celkově bude čelit obrovským potopám a záplavám. Toto se stane v momentě, kdy se začne vynořovat Atlantida. Anglie a severozápadní pobřeží Evropy se potopí ke dnu. Např. Oblast Azorských ostrovů se potopí, ale z moře se vynoří ostrov Poseidonis ( ostrov přibližně velikosti Irska, který býval částí Atlantidy ).


 • Skončí 5000 let dlouhý cyklus Aryan Kali Yuga neboli Věk Temna a objeví se nová rasa či rasy, které nás povedou k více perfektní spirituální existenci.


Čerpáno od Sylvia Browne, End of Days, 2008.


Vydáno:   17. 10. 2008

Přečetlo:  11815 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): ivKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Všechno
7. 06. 2009 18:14
Kiangelka
¤ Panika
27. 02. 2009 2:05
Syraell
¤ Panove si delaji srandu.
4. 11. 2008 13:11
lakemsnaj
¤ Derdekea
22. 10. 2008 20:14
XX Humanoid
¤ Bububu
21. 10. 2008 19:21
Derdekea
¤ :)
19. 10. 2008 10:30
Deepblue
¤ T_T
18. 10. 2008 18:56
Setsu
¤ atlantida
18. 10. 2008 17:48
amazoomka
¤ Ostrov
17. 10. 2008 20:24
AZteC