Články

- Vize budoucnosti -

Potopa roku 2020
Hrabě Antoine de Gébelin.
Jedním z Mesmerových nejvýznačnějších pacientů v jeho pařížském exilu byl hrabě Antoine de Gébelin (1725-1784), protestantský pastor, svobodný zednář a zakladatel spiritismu ve Francii.

De Gébelin trpěl už od dětství nesmírnou záduchou, jež ho někdy přiváděla k blízkosti zadušení. Mesmer ho však vyléčil téměř najednou hypnotickým magnetismem a vnukl mu tak víru ve vše tajemné a nevysvětlitelné.

Hrabě de Gébelin podnikl v roce 1750 cestu do Orientu, odkud si přivezl „celé kufry materiálů", z nichž pak čerpal při psaní své rozsáhlé a mnohadílné „černokněžnické epopeje", jež nesla název Le Monde Primitif. De Gébelin se ve svém parapsychologickém a magickém bádání specializoval na karetní hry, jimž přisuzoval nesmírnou esoterickou moudrost a smysluplnost. Například trumfy tarotu označil za přetavené symbolické obrazy světa, přičemž toto přetavení do zdánlivě nevýznamných obrazů obyčejné hry provedli podle jeho přesvědčení před staletími strážci egyptských chrámů, aby je nenápadně ochránili před agresivitou rodícího se křesťanství, které důsledně ničilo a pronásledovalo veškeré předešlé ideologie a tzv. pohanské kulty.

Hrabě Antoine de Gébelin se tarotem zabýval několik desítiletí, přičemž se snažil vyčíst z jeho zákonitostí zejména budoucí události, které mohou mít zásadní význam pro existenci člověka v příštích stoletích. Je zbytečné zdůrazňovat, že předpověděl desítky událostí, například masakr Francouzské revoluce a bitvu mezi evropskými velmocemi o kolonie, ale rovněž příchod nového pána Francie, jenž přijde z ostrova Korsiky, pána z nevýznamné šlechtické rodiny, nesmírně však bojovného a zdatného vojevůdce, který definitivně rozbije přístavy s klidnými vodami evropských absolutistických dynastií. Ten opravdu přišel a sám se pojmenoval Napoleonem I.

Je rovněž stejně neefektivní rozvádět dnes de Gébelinova proroctví o Evropě dvacátého století, která se už spolehlivě naplnila: ...věčně agresivní germánský živel rozpoutá dva zničující vojenské konflikty, jimž propůjčí sílu nebývalé množství technických zbraní, o nichž dnes nemáme ani potuchy..

Teutonské výboje budou do poloviny dvacátého století zaměřeny nejen proti naší vlasti, ale i směrem na východ a na jih, takže se mocné vojenské technické kolosy střetnou i v písku pouští... Vše se udalo přesně dle uvedeného popisu a v přibližně uváděných termínech.

Pro Středoevropany a Východoevropany se dnes jeví nesmírně zajímavě a aktuálně de Gébelinovy vize katastrof, k nimž dojde nejpozději do roku 2020. A jak je autor předpovídá v předmluvě k prvnímu vydání svého díla Le Monde Primitif?

Ono zašifrované nebezpečenství pro východní, střední, ale zřejmé i pro západní Evropu bude paradoxně skryto až nesmírně daleko na Východě. Tam, v oné bezbřehé ruské zemi, v době, kdy se carství už navždy rozpadne, přibližně v první polovině 20. století, vzniknou na nesmírně vodnatých řekách mocné stavby a hráze zadržující každoroční záplavy, jakási umělá moře. A ještě později budou před těmito hrázemi s nesmíme rozlehlými jezery vystavěna zařízení pro výrobu jiné mocné síly, jejíž zdroj bude pocházet z mikrokosmu hmoty. Jde o pro člověka nesmírně nebezpečnou energii, jejíž existence vzbudí nadlouho strach z válčení... jde tedy o strašlivou sílu, o jejíž výbušnosti a zkázonosnosti jsem už hovořil v případě zmaření teutonských výpadů...

Někdy okolo roku 2020 dojde však ke světové katastrofě: Ony hráze zadržující vody umělých moří se provalí a zaplaví několik velkoměst, v nichž tehdy bude žít nesmírné množství lidí. Mrtvých bude astronomické množství, avšak mnohem nebezpečnější bude zoufalství těch, kteří prvotní zkázu přežijí. Voda, která se pohrne v korytech hrůzně rozvodněných řek, zasáhne vzápětí ona technická zařízení na výrobu síly z mikrokosmu. Dojde ke strašlivým explozím, jež si dnes vůbec nedovedeme představit, a ona nebezpečná energie se rozptýlí v malých částečkách po celém světě. Z místa katastrofy začnou prchat lidé na Západ. Šílení zoufalstvím, hladoví, bez domova, bez naděje, potáhnou miliony do zemí údajně zaslíbených. Před hordami prchajících však budou postupovat organizované kolony loupeživých band, jejichž beznadějí šílení vůdcové se nezastaví před ničím. Západní svět se zachvěje stejnými hrůzami a nelidskostí, tak jako tomu bylo sto let před touto událostí. Řádění Čingischána bude ničím ve srovnání s krutostí zoufalých mas z Východu...

Tolik vize hraběte de Gébelin z roku 1771. Tento jasnovidec nemohl v hlubině osmnáctého století samozřejmě vědět, že na Stalinův příkaz vyroste před druhou světovou válkou dněperská kaskáda, při jejíž stavbě se zásadně porušovaly technologické předpisy a normy. Přehrady byly navíc konstruovány tak, aby se daly snadno zničit a postavily tím případnému nepříteli v Podněpří nástrahy v podobě záplav a nepřekonatelných bažin. De Gébelin rovněž nevěděl nic konkrétního o jaderné energetice, i když mu kouzla tarotu dokázala naznačit objev jaderné energie, tedy oné síly mikrokosmu, o níž snili už středověcí čarodějové. Nevěděl, že v Záporoží bude vybudována jaderná elektrárna, samozřejmě opět bez přílišného technického zázemí, zaručujícího bezpečnost provozu a dlouholetou spolehlivost reaktorů.

Co by se stalo, kdyby se dněperská kaskáda vskutku provalila? O této možnosti, jež by uvrhla celý svět do nebývalé katastrofy, se v posledních letech vážně uvažuje, takže byla z pověření Světové banky pro obnovu a rozvoj vypracována studie o možné katastrofě v Podněpstří a v Záporoží, jejímiž autory jsou především švýcarští vědci a američtí experti na vodní a atomovou energii. Co je obsahem této studie? Například i následně uvedený text:
Pokud z jakýchkoli příčin, třeba technických či diverzních, dojde k protržení dněperských vodních přehrad, energie milionů kubíků dosud stojící vody se promění doslova v nástroj apokalypsy. Voda zatopí velkoměsta, města a tisíce vesnic. Například jen ve třímilionovém Kyjevě zahyne v jediném okamžiku milion lidí, tři sta tisíc osob zemře naráz v milionovém Dněpropetrovsku. Když pak divoká a ničím nezastavitelná voda vtrhne do záporožské elektrárny, vybuchne naráz všech šest jejích reaktorů. Smrtící oblak radioaktivity zamoří celou Ukrajinu a značnou část Ruska. Nic v lidském životě, který zde přes uvedenou katastrofu zůstane ještě zachován, nebude mít jiný smysl, než úprk z uvedených oblastí...

Nastane kolosální zmatek na rozsáhlých územích, kde dosud žilo v klidu několik desítek milionů obyvatel. V Rusku i na Ukrajině přestane fungovat infrastruktura, zákonodárná a výkonná moc zcela vymizí, k úprku se připojí členové policie i armády. Zbraně ze skladů se dostanou do rukou šílenců a zoufalců. Nikdo nebude chtít ošít zemi, jež bude zamořena radioaktivitou. Nezůstane ani vědro nezávadné vody. Milionům zbídačených, zoufalých, hladových, žíznivých lidí bez naděje nezbude nic jiného, než dát se na útěk před hladomorem, kanibalismem, strašlivými epidemiemi, radioaktivitou a naprostou bezvýchodností. Armády i policie méně postižených zemí ve východní, střední a západní Evropě nebudou mít žádnou šanci, aby zastavily nápor běženců a postavili hráz agresivitě desítek milionů emigrantů, kteří si budou chtít urvat aspoň přechodný ráj, najít aspoň dočasný smysl života pro sebe a svoje děti. A to i za cenu smrti těch, kteří se rozhodnou jim v tom zabránit. Hranice Rumunska, Maďarska, Slovenska a Polska tak přestanou existovat. Cesta na Západ, do země vyvolené, bude rázem otevřena zdivočelým a zoufalým hordám z Východu...

Vydáno:   26. 05. 2006

Přečetlo:  6130 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): PavelKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Nechte věcem volný průběh
5. 05. 2007 19:19
Tomasvasicek
¤ JO JO
2. 11. 2006 17:13
hENRY
¤ katasrofa
7. 07. 2006 15:30
Lin
¤ Tomáši napiš o tom prosím ví
5. 06. 2006 14:06
Petra
¤ Nechte věcem volný průběh
3. 06. 2006 12:05
Tomáš
¤ Může autor hodit nějakej zdroj
30. 05. 2006 13:46
KOokoodias
¤ exploze atomových elektráren
30. 05. 2006 11:08
míša mýval
¤ venca
29. 05. 2006 16:26
MirrA
¤ muj bože
28. 05. 2006 21:28
venca