Články

- Zamyšlení -

O materializme, propagande...
O materializme, propagande a pravých hodnotách
Otázka:

Je súčasný systém naozaj taký prehnitý, ako neustále zdôrazňujete? Vari moderná civilizácia ľuďom nepriniesla a neprináša nič dobrého? Je správne neustále odhaľovať nové chyby a nedostatky? Neprispieva to iba k prehlbovaniu krízy a depresie? Snáď by naozaj nezaškodilo trochu úcty k tomu, k čomu sme dospeli. Nezaškodilo by trochu úcty k „nepriateľovi“, za ktorý považujete rozumovo materialistický spôsob myslenia a usporiadania spoločnosti. Nie je práve optimizmus tým, čo v tejto chvíli najviac potrebujeme?

Odpoveď:

Áno, určitá úcta k súperovi a „nepriateľovi“, ako to nazývate, je prejavom rytierskosti, avšak tento nepriateľ by mal byť toho aj hodný. Mal by spĺňať isté vnútorné kvality a kritériá. Zákernosť, podvádzanie, nečestnosť, klamstvo a podobne, toto všetko by nemalo prichádzať do úvahy.

Ale žiaľ, práve takýmto zákerným a nečestným súperom je dnešný, materialistický spôsob myslenia a na ňom postavený materializmus súčasného typu, ktorého chovanie dokonale vystihuje prirovnanie k vlkovi, oblečenému v rúchu baránka.

Áno, presne takto to reálne funguje! Navonok plné ústa demokracie, slobody prejavu, ľudskej dôstojnosti, rovnakých práv, všeobecnej cesty k blahobytu a tak ďalej, avšak v skutočnosti, vo vnútri, iba chamtivosť, nenásytnosť, bezohľadnosť, túžba po ovládaní iných, surovosť, neľudskosť, zdieranie, zneužívanie a podobne. Vo vnútri, v jadre je to v skutočnosti iba ľudí nedôstojná nízkosť a hnus.

Avšak dobrá propaganda robí zázraky a tisíckrát opakované klamstvo sa nakoniec predsa len stáva pravdou. O nesmiernej sile neustálej a neúnavnej propagandy vedeli už svoje fašisti, komunisti, či iné režimy, ktoré ju dlhé roky úspešne využívali a čoraz viacej zdokonaľovali. No a tento osvedčený a rokmi takmer do dokonalosti dovedený spôsob ohlupovania, spracovávania a ovládania širokých más obyvateľstva uplatňuje s veľkým úspechom aj súčasný, bezohľadný a neľudský, rozumovo ? materialistický spoločenský systém, skrývajúci svoju pravú tvár pod pláštikom slobody a demokracie.

Širokým masám obyvateľstva je neustále a neúnavne, zo všetkých možných strán prezentovaná predovšetkým pozitívna tvár materialistického spôsobu myslenia a materialistického spôsobu riešenia problémov. A keďže široké masy sú pod vplyvom tejto propagandy mimoriadne zaneprázdnené honbou za „jediným dobrom na svete“, čiže za materiálnym prospechom, nemajú v skutočnosti čas hlbšie sa nad vecami zamýšľať a všeobecne šírené, propagandistické klamstvo naivne považujú za pravdu.

Takýto je teda v skutočnosti „nepriateľ“! Je to dravý vlk, vynakladajúci nesmierne úsilie, aby budil dojem baránka. A darí sa mu to!

Ak ale chce napríklad lekár vyliečiť pacienta, musí predsa najskôr dokonale spoznať príčinu a rozsah choroby, aby na základe správnej diagnózy mohol potom určiť tú najvhodnejšou liečbu. Jednoducho problém treba najskôr pomenovať a až potom následne hľadať efektívne východisko z danej situácie.

Ak sa teda máme pohnúť skutočne dopredu, je v prvom rade potrebné strhnúť falošnú masku baránka z tváre zločinca a svetu jasne ukázať, že to, čo im je predkladané, ako dobré a pozitívne, je v skutočnosti zvrátenosťou a zvrhlosťou najhrubšieho zrna.

Rozumovo materialistický spôsob myslenia je doslova duševnou chorobou, ktorá spôsobila všetky vojny, všetku biedu, strádanie a utrpenie ľudí počas dlhej histórie tejto civilizácie. Dnes dosahuje materializmus svojho vrcholu a vo svojej bezodnej dychtivosti po zisku sa čoraz rýchlejšie približuje k osudovej hranici, za ktorou sa už nachádza iba jediné ? zánik života na tejto plante. Je vskutku slepý ten, kto to nevidí.

Ale žiaľ, ľudia to tak naozaj nevnímajú a nevidia, pretože svojho vrcholu dosahuje i majstrovstvo falošnej propagandy, ktorá ich drží na uzde a ktorá sa všemožne snaží vzbudiť dojem, že je všetko v úplnom poriadku a že svet speje dokonca k lepšiemu.

Materialistický spôsob myslenia je však, ako už bolo povedané, chorý spôsob myslenia, zodpovedný za všetko zlo sveta. Napriek tomu však jestvuje mnoho ľudí, i čestných a dobrých, ktorí ho obhajujú a zastávajú, prihliadajúc na rôzne pozitíva, ktoré nám priniesol. Všetci títo dobrí ľudia sú ale žiaľ, v skutočnosti iba naivnými a nevedomými obeťami dobre prepracovanej a efektívne pôsobiacej propagandy, cieľavedome zastierajúcej pravdu.

Áno, je faktom, že naša doba, viac ako ktorákoľvek iná potrebuje optimizmus, potrebuje úsmev a radostné nadšenie urobiť svet lepším. Avšak tento optimizmus nemôže byť prázdny, falošný a naučený, vynútený iba rozumom, ako je tomu dnes.

Tak, ako musí byť hodnota peňazí reálne krytá zlatom, tak musí byť i optimizmus krytý skutočnými a pravými hodnotami, o ktoré sa opiera. Jedine stotožnením sa s pravými hodnotami sa môže stať i náš optimizmus pravým. Ba čo viac, on dokonca z týchto hodnôt automaticky vyviera. Takýto optimizmus je skutočne to, čo v dnešnej dobe potrebujeme ako soľ.

Naopak, súčasný hraný, silený a neúprimný optimizmus, ktorého účelom je iba zastrieť rúcanie sa všetkého toho, čo ľudia doposiaľ vybudovali, takýto optimizmus je dnes doslova bláznovstvom.

No a aké sú tie pravé hodnoty, o ktoré by sme sa mali oprieť? Úplne v prvom rade by mal byť súčasný, bezohľadný konkurenčný boj, v ktorom silnejší ničí, potiera a profituje zo slabšieho nahradený princípom všeobecnej spolupráce, prinášajúcej úplne rovnaký úžitok všetkým zúčastneným.

Samozrejme, mohli by sme hovoriť ešte aj o iných, pravých hodnotách, ale týmto treba začať. Treba začať skutočnou úctou človeka k človeku, prerastajúcu v snahu vzájomne si pomáhať a podporovať sa ? v osobnom živote, v práci, v riadení štátu i vo vzťahoch medzi jednotlivými národmi. Na tomto stojí a padá úplne všetko! Ak totiž nedokážeme zrealizovať túto najzákladnejšiu hodnotu pravého človečenstva, nemá zmysel hovoriť o hodnotách iných.

Ak to však ale dokážeme a vzájomná podpora, pomoc, pozdvihovanie a spolupráca ľudí bez akýchkoľvek postranných a zištných úmyslov sa stane realitou, z tohto nevyhnutného základu začnú automaticky vyrastať ďalšie skutočné a pravé hodnoty, akými sú spravodlivosť, ušľachtilosť, krása, múdrosť a ako koruna všetkého, poznanie plnej Pravdy o živote.


Milan Šupa, spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“

Vydáno:   02. 07. 2009

Přečetlo:  1379 čtenářů
Zdroj: http://www.pre-slovensko.sk

Autor (vložil): M ŠupaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ materialistické myslenie
2. 07. 2009 8:19
garias