Články

- Vize budoucnosti -

Naše vědomé volby
„Znovu se nacházíme na oné hranici, kdy završujeme intenzivní rok plný změn a vstupujeme do zářivého nového roku. Prosinec je vždy měsícem zádumčivého hodnocení, kdy se znovu vracíme k energetickým posunům a zkušenostem minulých dvanácti měsíců. Energie každého měsíce během roku narůstá až do prosince, kde máme jakýsi energetický “tavicí kotlík“, jenž tvoří most do příštího roku. Jedná se o čas tichého a pozorného přezkoumání, čas pro smíření se všemi vykonanými činy či neprovedenými rozhodnutími.

Tento prosinec se otevírá silným úplňkem 2. prosince 2009 a končí ještě slibnějším úplňkovým zatměním 31. prosince 2009. Svit dvou úplňků znamená neuvěřitelné množství energie a informací, které budou proudit do našeho “vědomého výběru“. Úplněk 31. prosince 2009 poskytne našim “rozhodnutím“ dodatečnou podporu a energii osvícení a bude vyžadovat hluboké uvědomění ohledně toho, co svými myšlenkami a záměry vysíláme.

V průběhu tohoto měsíce si z vyšší úrovně svého vědomí uvědomíme své volby. Vědomé volby jsou výsledkem mistrovské energie tohoto roku. Na svém vnitřním putování jsme surfovali na ohromných vlnách a byli jsme pozvednuti mnohými hvězdnými vyrovnáními, branami, portály a krystalickými přenosy.

Jak jsem již zmínila v listopadovém článku, energie a vedení milované Marie Magdaleny se prolínalo všemi mými články roku 2009. Zahájili jsme rok tématem “spolupráce“ a tato energie se brzy stala základní energií změny ve VŠECH vztazích. Z každého novoluní a úplňku měly prospěch energie změny v našich vnitřních a vnějších vztazích. Bezpochyby jsme všichni zažili nějaký druh odhalení a přeměny ve svých nejvýznamnějších vztazích ? ve vztahu ke svému posvátnému srdci a vnitřnímu Já.

Magdalenina energie došla plného vyjádření během silné brány 11:11:11, kdy poskytla náboj a vědomé pozvednutí frekvence v období spojování našich posvátných mužských a ženských energií. Tato krystalická aktivace vnesla mohutný příval vzrušení a výzev, zatímco jsme si udržovali vnitřní harmonii a rovnováhu i v době, kdy jsme často vídali a cítili chaotické a nekontrolovatelné změny ve všech aspektech svých životů. Láskyplná přítomnost Marie Magdaleny, stejně jako všech našich milovaných průvodců, učitelů a andělů, bude přetrvávat i nadále a podpoří nás, až budeme rychlostí blesku pokračovat po stezce svého vývoje.

Otevření brány 11:11:11 je úzce spojeno s nadcházejícím prosincovým přenosem 12:12. Aspekt zdvojení v sestavě 11:11:11 vede k další součinnosti uvnitř zašifrovaného “spínače“, jenž pozvedá naši energii do další frekvenční oktávy naší jedinečné matrice či kosmického modrotisku. Krystalický přenos 12:12 je dalším klíčem, který odemyká dokonce ještě hlubší možnost přístupu ke kódům či spojování naší božské mužské a ženské energie. Všechny klíče jsou alchymickým plamenem k transformaci a očištění jakýchkoliv a veškerých starých programů obsažených hluboko v naší buněčné paměti.

Jsme velmi podněcováni, abychom využili těchto bran krystalických přenosů k vymazání strachu, nedostatku, omezujících přesvědčení, fyzické a emocionální bolesti, dramat, traumat, ega a abychom se vědomě rozhodli uznat své božské světlo a posvátné srdce. Již bylo mnohokrát v tomto roce řečeno, že tento čas není snadný, a přesto si každý z nás zvolil tu být během této podivuhodné doby růstu a změn.

Včera jsem viděla úžasný film “Slabá stránka“ (The Blind Side). Jedná se o skutečný příběh o černém mladíkovi, jehož dětství bylo naplněno fyzickými a emocionálními traumaty. Ujala se ho bohatá bílá rodina a on vzkvétal a stal se skvělým profesionálním fotbalistou. Přemýšlela jsem o tomto filmu ? tento mladý muž si “zvolil“, že si uchová čisté srdce a jemnost ducha. Rodina, jež ho přijala, si “zvolila“ vidět jeho srdce a potenciál, nikoliv jeho nedostatky. Všichni zúčastnění učinili “vědomou volbu“ navzdory tomu, co diktovala jejich komunita a společenské předsudky. Všem se dostalo vědomí s darem upřímného dávání a poznání pravdy ohledně toho, co je opravdové a co je jen vnější zdání.

Ve skutečnosti jsme žádáni, abychom se svými vědomými volbami učinili totéž. Je snadné se stát obětí vlastních selhání a zklamání, cítit vyčerpání a pocit ztráty. Číst noviny a cítit strach ze změny. Zároveň však máme ve svém srdci ten nejnádhernější plamen, jenž je tam odedávna a je vždy k dispozici, aby alchymicky přeměnil naši nižší přirozenost v místo klidného, laskavého přijetí.

Každý z nás je jedinečnou jiskrou světla a zvuku, která určuje náš harmonický podpis a je součástí oné “písně“, již vysíláme a přijímáme. Některé z našich “písní“ jsou zastaralé a opakují se stále dokola, pobrukujeme si je, aniž bychom si to uvědomovali. Energie prosince nám sděluje, že je “čas, abychom sami sobě přidělili novou píseň, kterou se vědomě rozhodneme vysílat do vesmíru“.

Manifestace našich přání v harmonii s naší písní (naším srdcem) je vlastně vědním oborem. Existuje Zákon přitažlivosti, Zákon vděčnosti, Zákon přijetí a ? především ? Zákon lásky.

Rok 2009 přinesl přemíru příležitostí a dramatických změn plných zkoušek a protivenství, jež jsme pocítili v hloubi svých osobních životů a v životě kolektivu. Energetické potenciály na naší planetě se rozehrávají a změny budou nadále napadat naši základní potřebu bezpečí a jistoty. Pocit bezpečí je důležitý pro každého z nás, ať již jde o bezpečí fyzické, emocionální nebo duchovní. Jsme rychle a dramaticky učeni, že skutečné bezpečí a pocit jistoty pochází z místa v hlubinách našeho posvátného srdce. Pokud se uvnitř svého srdce poddáme, vznikne vnitřní energetická vlna či plamen, dialog, jenž se prolne do naší vnější komunikace ? změní náš úhel pohledu a umožní nám v každém okamžiku vědomou volbu.

Rozhodující energie prosince a nadcházejících silných přenosů, která podpoří ty nejhlubší úrovně našeho mistrovství, spočívá ve velkorysosti srdce a ducha. V důvěře, že plány se rychle změní a přinesou něco lepšího. Prosincové nebeské vyrovnání jako vždy buduje energii, jež nás vystřelí do roku 2010, který bude dalším velkolepým rokem změn, příležitostí a výzev ? avšak bohatým na vzrušení z nových pocitů rozpínání a svobody.

21. prosince 2009 je na severní polokouli zimní slunovrat, kdy máme nejkratší den v roce, a na jižní polokouli je letní slunovrat s nejdelším dnem. Oba jsou osvíceny a zasévají energii či pro ni vytváření most do r. 2010 a též 2012. Jedná se o dobu osvícení a oslav s naší milovanou Matkou Zemí ? bez ohledu na to, kde bydlíme. Je to čas, kdy můžeme oslavit jako pracovníci světla a hvězdná setba svou sílu a odhodlání naplnit svůj cíl vzestupu. Stále více splýváme se svým 5D krystalickým světelným tělem, a to samo o sobě je důvodem k radostné oslavě a řádnému poplácání po zádech.

Jak jsem již zmínila dříve, jsme v prosinci poctěni dvěma úplňky. Ten první, 2. prosince 2009, začíná záplavou energie a informací, nejlepším způsobem směrování činnosti či nečinnosti (cokoliv z toho se hodí) je “očekávat nečekané“. Druhý úplněk přichází 31. prosince 2009 a je spojen se slibným a osvíceným zatměním měsíce. Tento úplněk nabízí pro manifestaci energii v surové podobě, jakékoliv a všechna novoroční předsevzetí budou mít “vysokooktanovou“ sílu. Náš vstup do roku 2010 bude časem významné vědomé volby a bude naplněn vzrušením. Toto jedinečné měsíční načasování znamená, že první lednovou fází měsíce bude 15. ledna 2010 novoluní spojené se slunečním zatměním. Vskutku silný čas tvořivosti a transformace.

Zatmění roku 2009 byla obrovskými energetickými přenosy, obzvláště ta červencová. Toto energetické okno stále ještě prožíváme a zatmění v prosinci a lednu ještě více posílí to, co bylo tehdy stvořeno. Kolektivně vyvoláváme změnu a upevňujeme proces vzestupu ? naše schopnost setrvat ve svých srdcích, cítit radost a vděčnost, bude naší vstupenkou do povznášejícího a velkorysého nového roku.

Během r. 2009 procházela naše milovaná Matka Země i nadále silným rozpínáním, neboť přijímala další množství božského ženského světla z Centrálního slunce. Přirozeným zákonem energie je, že po expanzi (rozpínání) následuje kontrakce (stažení). Jako pracovníci světla a hvězdná setba statečně a houževnatě kráčíme mezi našimi 3D a 5D světy. Je to náročné a naše fyzické tělo nese značnou část tohoto břemene. Minulé měsíce byly energeticky vyčerpávající a mnozí zakoušejí silné tělesné příznaky, z nichž spousta byla zmíněna v minulých článcích.

Při své terapeutické činnosti neustále vidím klienty, jejichž nervový systém je ve stavu nejvyšší pohotovosti, jelikož překlenujeme četné energetické posuny. To vede k pocitům úzkosti, poruchám spánku a vyčerpání. Bez dostatečného odpočinku se může snížit obranyschopnost našeho imunitního systému. Náš endokrinní systém je úzce propojen s každou z našich čaker, které jsou víry energetické asimilace a frekvenčního sladění. Velkou roli v samotných základech všech systémů našeho těla hrají minerály a většina z nás jich má nedostatek. Když je v těchto náročných časech naše tělo ve stresu a náš endokrinní systém vyžaduje více vstřebatelného paliva, je třeba zvýšit dávku proteinů.

Během příštích týdnů zvýšených energetických přenosů věnujte čas tomu, abyste se naladili na své tělo a vyhodnotili, jak se s asimilací energií vyrovnává. Buďte otevření vůči případným změnám, které podpoří vaše tělo a onu dynamickou oporu, kterou poskytuje. Naše světelné tělo reaguje na všechny radostné věci. Naše fyzické tělo také, ale stále vyžaduje trvalou podporu na všech úrovních.

Na naší milované Matce Zemi je toho tolik, zač můžeme být vděčni, tolik požehnání, darů, o něž se můžeme podělit se svými milými a ? což je ještě podstatnější ? s těmi, které potkáváme jako cizince jen proto, abychom v nich během zářného okamžiku rozpoznali svou rodinu duše.

S pocitem hlubokého uznání a vděčnosti děkuji vám všem, kteří jste se se mnou podělili o svou lásku a důvěru při soukromých sezeních, na workshopech, meditacích a prostřednictvím čtení a sdílení tohoto článku.

Přeji všem radostné období svátků, jakkoliv se rozhodnete tento čas uctít. Nechť rok 2010 popráší vaši stezku andělským prachem a vaše srdce je naplněno radostí a očekáváním dalšího neuvěřitelného roku vaší evoluční cesty.

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok všem. Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.“

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala

? Shala Mata 2009

Zdroj originálu: http://lightworker.com/shala/
Zdroj českého textu: www.reiki-centrumpraha.cz (přeložila Lucka K.).


Pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.

Vydáno:   26. 12. 2009

Přečetlo:  2837 čtenářůKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Nádherný
26. 12. 2009 19:29
Věra