Články

- Meditace a relaxace -

Obřad jako posvátný akt
Z knihy Susan Greggová CESTA TOLTÉKŮ


Jaký význam přikládáte obřadům ve svém životě? Rozhodněte se, kde a s kým ho chcete provádět a jaké prvky by měl zahrnovat. Každý obřad zahajuji modlitbou, která mi pomáhá stanovit záměr. Modlitbou obřad také uzavírám. To, co se odehrává mezi tím, záleží na tom, k čemu má obřad sloužit a kde se v tu chvíli nalézám. Často provádím obřady na břehu moře a zapaluji při nich ohně či ohňostroje. Záleží v podstatě pouze na tom, aby forma obřadu odpovídala vašemu záměru a pomohla vám vejít ve spojení s láskou.
Zahajovací modlitba
Velký Duchu, vzdávám ti dík za možnost být v přítomnosti tvé lásky. Obracím se k energii předků a všech, kteří odešli přede mnou a kteří přijdou po mně. Veď mě a ukazuj mi směr. Nechť je tu přítomna pouze láska a světlo. Nechť všichni zde přítomní pocítí tvou lásku. Obracím se do všech čtyř směrů, na sever, na jih, na západ a na východ. Svolávám živly této nádherné planety: obracím se k větru, k vodě, k ohni a k zemi. Prosím Matku Zemi, aby nás láskyplně svírala ve své náruči. Nechť je energie, kterou tu dnes vydáme, použita ke zhojení naší planety a všech, kdo na ní sídlí. Vzdávám dík za tyto okamžiky sdílení, okamžiky hojení a okamžiky síly. Nechť se nám dostane toho, oč žádáme.
Závěrečná modlitba
Velký Duchu, vzdávám ti dík. Vzdávám dík za všechny dary, které jsme přijali a přijmeme. Nechť se hojení, jehož se nám zde dostalo, jemně a láskyplně šíří našimi životy. Nechť rozdáváme lásku, jíž se nám zde dostalo. Vzdávám dík do všech čtyř směrů, děkuji živlům i našim předkům. Děkuji všem, kdo se dnes zúčastnili tohoto obřadu. Nechť jsou všichni, kteří sem přišli, požehnáni a kráčí se světlem dnes i navěky. Vzdávám díky, amen.

Při některých obřadech žádám účastníky, aby napsali dopisy a ty pak spálili. Někdo z vás by možná chtěl napsat dva dopisy, jeden o věcech, od kterých by se chtěl oprostit a jeden o tom, co by chtěl vytvořit. Někdy lidem rozdávám byliny a chci, aby je házeli do ohně. Jeden svazek bylin používám pro uvolnění a jeden pro tvoření. Zjistila jsem, že pro některé lidi je velmi působivým obřadem ozdobit hůl všemi věcmi, od kterých se chtějí oprostit a pak ji spálit.

Existuje ještě mnoho jiných symbolických činů, které mohou být součástí vašich obřadů. Můžete něco spálit nebo házet do vody věci, které neznečišťují prostředí, posílat dopisy adresované Bohu, tančit, zpívat či bubnovat. Fantazii se nekladou žádné meze. Konejte se záměrem, s posvátností a dočkáte se zázraků.

Obřad je vždy velmi intenzivní. Čím je obřad působivější, tím je většinou znepokojivější. Každý pokus od něčeho se oprostit ve vás vyvolá vlnu odporu. Pokud se po obřadu nebudete cítit ve své kůži, použijte toltéckých nástrojů, s jejichž pomocí všechno pochopíte a přijmete. A jako vždy k sobě buďte laskaví.

Čím dále na cestě k osobní svobodě postoupíte, tím více vám bude jasnější, že nejste sám. Staré yorubské přísloví praví: „Stojíme zpříma, protože spočíváme na ramenou mnoha předků.“ Stačí napřáhnout ruku se srdcem na dlani a ostatní hledající budou při vás.

Snažte se v sobě najít láskyplný vnitřní hlas, který nahradí hlasy soudce a oběti. Vytvořte si schopnost říkat si v duchu pozitivní, povzbudivá a povznášející slova. Já jsem si sestavila seznam věcí, které si mám říkat a ten jsem vložila do deníku a zastrčila za zrcadlo. Pak jsem si koupila balíček barevných kartiček. Zapisovala jsem si citáty, postřehy a všechno, co jsem považovala za vhodné. Nosila jsem je pořád u sebe a ve volných chvilkách jsem si je pročítala jako taháky. Učíte se nový jazyk, jazyk lásky. Je to jazyk, kterým váš filtrační systém nemluví, proto si vyrobte tyto kartičky, s jejichž pomocí si zapamatujete nová slovíčka.

Nezapomínejte ani na meditaci. Před spaním a při probuzení vám vřele doporučuji úžasnou meditaci, kterou zde uvádím v dodatku A. Provádějte ji často, dokud si nezačnete uvědomovat, že jste ten nejvzácnější dar, který existuje a dokud nebudete schopni uvolnit své malé já a promluvit ze srdce.

Přeji vám mnoho štěstí a radosti. Nechť vás na vaší cestě provází láska, zvídavost a zázraky. Nacházíte se ve vzrušujícím životním okamžiku. Plně si tento zážitek vychutnejte; po této cestě kráčíte jen jedinkrát, proto ji plně přijměte. Jediné, čeho na svém studiu lituji je, že jsem si z něho plně nevychutnala každý okamžik. Pořád jsem chtěla být o krok napřed a proto jsem promeškala dar být právě tam, kde jsem. Život je jen sled okamžiků, během nichž buď chceme být tam, kde právě jsme, nebo nechceme. To záleží jen na naší volbě, v každém okamžiku můžeme být tam, kde jsme a radovat se z toho nebo můžeme někde být a předstírat, že tam nejsme, odsuzovat své místo a přijít o všechnu radost. Buďte tam, kde jste ? budete tam tak jako tak. Já jsem se naučila být tam, kde jsem a užít si každou chvíli ? je to dar, který je nejlépe plně vychutnat.

Nezapomínejte, že jste božská bytost žijící v dominiu se všemi a se vším. Milujte a buďte milováni. Každý den udělejte něco pro svou duši, jděte do přírody, mluvte se stromy, meditujte, pište, změňte své zvyky a návyky a především k sobě buďte laskaví. Promlouvejte ke své duši, obracejte se o radu ke svému budoucímu já a žijte plně a vášnivě. Vytvořte si definici osobní svobody, která vám rozezpívá srdce.

Z knihy Susan Greggová CESTA TOLTÉKŮ

Vydáno:   02. 01. 2010

Přečetlo:  2754 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): AtlantisKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)