Články

- Vize budoucnosti -

Přelomový rok 2012
O magickém datu 21. 12. 2012 se vede mnoho témat a rozhovorů. Mnoho z nich se dle mého názoru věnuje roku 2012 jen z jediného úhlu pohledu. Jedni prorokují katastrofu biblických rozměrů a druzí mluví o povýšení naší lidské bytosti do vyšší dimenze bytí a třetí skupina nám předkládá skutečné historické artefakty a důkazy k posouzení o jejich smyslu, účelu a pravdě a poslední skupina lidí vědců sice nepoukazuje na nějakou zásadní změnu, ale předkládá nám důkazy o zajímavých dějích ve vesmíru.

Na svých toulkách internetem jsem narazil na mnoho stránek a článků píšících o roku 2012 a s některými jsem se ztotožnil a jiné zavrhl.

Nejdříve Vás poprosím o Vaši představivost. V celém vesmíru je tolik hvězd asi jako písečných zrnek ve všech pouštích na zemi dohromady, což je naprosto nepředstavitelný množství a úvahy o tom, že jsme ve vesmíru sami jsou proto naprostý nesmysl a lež, a když ještě budeme brát v úvahu čtvrtý rozměr neboli čas, tak pravděpodobnost existence jiných vesmírných bytostí se ještě zmnohonásobí. Já osobně jsem přesvědčen o existenci jiných inteligentních bytostí než jsou lidé.

Rok 2012 je pro lidstvo přelomový z kteréhokoliv úhlu pohledu. Vědci, astronomové a astrologové vědí, že tento rok je naprosto jedinečný. Slunce, země a střed naší galaxie se seřadí do vyjímečné přímky, což se odehrává jednou za 26 000 let (je zvláštní si uvědomit, že žiji zrovna teď a mám možnost zažít to, co se stane v roce 2012, když jsem se teoreticky mohl narodit o sto let dříve či později) a na stejné časové úseky je rozdělen i Mayský kalendář. Ve vědě jsme se také za poslední sto let velmi posunuli, létáme do vesmíru a děláme pokusy se stvořením vesmíru. V posledních letech také vyplouvá na povrch pravda o naší minulosti a také pravda o politické a mocenské manipulaci s celosvětovým děním a všechny tyto informace mají tendenci se zjevovat v čím dál kratších časových úsecích a jsou také čím dál více závažnější. Lidé také cítí narůstající zrychlení času a to potvrdí každý z nás. Cítíme v ovzduší něco velikého, jen si to nedokážem vysvětlit.

Všechny informace o datu 21. 12. 2012 se dají jakoby rozemlít a co zůstane je pravda. Já jsem se o to pokusil a počítal přitom s logikou a pravděpodobností.

Vycházím ze své logické dedukce o existenci mimozemské inteligence, že není možné, aby neexistovala. Je velmi pravděpodobné, že jiná vesmírná civilizace nás pozoruje a jiná se zas snaží o naše ovládnutí a s největší pravděpodobností někde ve vesmíru zuří boj mezi jinými civilizacemi. Je to stejné jako s lidstvem, které také bojuje za různé cíle a je také rozděleno na dobré a zlé. Naprosto vše je rozděleno na kladné a záporné a ve středu může být jen jediná superinteligence neboli bůh, který vše stvořil a ovládá. Troufám si také tvrdit, že my lidská rasa jsme se na této nádherné planetě nenarodili a už vůbec ne jako dle Darwina vyvinuli. Můžeme být trosečníci nebo nějaký pokus jiné inteligence a myslím, že nebude již dlouho trvat a pravdu poznáme na vlastní kůži. Ti cizinci také musí vědět, že budeme v roce 2012 absorbovat vesmírnou energii mnohokrát zesílenou naším sluncem. Naše slunce bude také jakoby náhodou ve svém maximu a určitě překoná své jedenácti roční maximum.

K tomuto datu směřuje až příliš mnoho dějů a informací, že skutečně se musí udát něco co nás změní a já osobně jsem na to velice zvědavý. Dle mého názoru se země začíná jakoby chvět v očekávání něčeho velikého a my na povrchu to pociťujem jako přírodní katastrofy. Pravděpodobně se tyto katastrofy budou s narůstající vesmírnou energií stupňovat až do roku 2012 kdy vyvrcholí. Nemyslím si, že to bude nějaká strašlivá destrukce (přeci země stále existuje a to prodělala takových roků 2012 již velmi mnoho), ale bohužel lidé budou díky katastrofám umírat. Tyto pohromy také možná budou mít za následek vynoření a potopení kontinentů jak je také prorokováno, protože se naše země přepóluje, což dle některých vědců má také 250 000 let spoždění.

Toto zcela jedinečné (v našem lidském měřítku) divadlo, nás zcela jistě změní, ať už v dobrém nebo zlém.

Mnohé národy a víry věří na sestoupení svého boha či jinou bytost z nebes. Já osobně bych tyto mýty upravil do trochu jiné podoby. Dříve byli lidé relativně primitivní (trosečník také musí zapomenout na všechny technologické vymoženosti a musí začít žít primitivním způsobem) a možná nechtěli nebo nemohli se dívat na jinou mimozemskou bytost jinak než jako na boha. Všichni lidé mají tendenci si na navštívených místech dělat značky (srdíčka, podpisy) pro případ, že by se vrátili nebo jen tak na památku. Mimozemšťané toto také udělali a řekli lidem, že se jednoho dne vrátí a lidé na jejich památku a budoucí přivítání postavili a vytvořili mnoho neuvěřitelných věcí a staveb. Nám moderním lidem se dodnes nepodařilo pochopit význam těchto monumentů a artefaktů jen proto, že si nedokážem představit výrobu a výstavbu bez zjevného účelu, vše co dnes vytvoříme my má totiž své velmi jasné a logické oddůvodnění a vše děláme jen pro své vlastní obohacení, ale co si myslím já tak dřívější civilizace stavěli a vyráběli pro jiné bytosti a proto my teď nedokážem pochopit význam jejich výtvorů. V roce 2012 nás tedy dle různých mýtů a legend navštíví opět mimozemšťané, protože to co se má stát v tomto roce se přímo nabízí k jejich příchodu a bude to podobný příchodu krále po dlouhých letech válčení, kdy je oslavováno vítěztví.

Nemyslím, že by se člověk dokázal dle některých úvah zbavit svého hmotného těla, ale určitě s příchodem mimozemšťanů změní své myšlení a názory na svět a na sebe velice radikálně. Jakmile přijdou, změní to naprosto vše na co jsme zvyklí. Oni totiž umožní našim očím konečně prozřít a lidé se budou měnit k lepšímu, protože pochopíme, že jsme všichni vlastně bratři a sestry z hlediska obrovské rozlehlosti vesmíru a toto prorokují všichni proroci, prorokují změnu ne zkázu a tato změna bude trvalá a neměnná.

Když tedy shrnu vše, o čem jsem psal, bude to vypadat asi takto: vesmírná událost v naší sluneční soustavě způsobí v naší planetě při obrovském přísunu energie jakési pnutí a tlaky, které naše planeta bude muset nějak uvolnit a tak budou vznikat veliké globální pohromy a zemře při nich mnoho lidí jak je psáno v různých proroctvích, to způsobí jakési omlazení a očištění lidské civilizace (centra největších koncentrací zla se nacházejí ve velkých městech, které jsou „náhodou“ stavěny na velmi nestabilních podložích a další stojí na pobřežích oceánů). Lidé také budou mít díky vesmírné energii aktivovánu nepoužívanou část kapacity mozku a DNA a to způsobí jakési povýšení lidské bytosti. Po těchto katastrofách bude lidstvo potřebovat pomoc a na naši zemi se znovu vrátí mimozemšťané a my lidé, jak pevně doufám, již nikdy nebudem opakovat chyby, kterých jsme se dopouštěli.

Všechno zlé je k něčemu dobré a tyto budoucí události nám umožní žít v lásce a míru.

Vydáno:   13. 04. 2010

Přečetlo:  2877 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): Ramzes01Komentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ magoři
5. 05. 2010 17:11
wolfik009
¤ re:
20. 04. 2010 20:51
strejcWoe
¤ :-)
17. 04. 2010 1:24
Morld
¤ dobry den
16. 04. 2010 8:39
Jelitko
¤ Život je krásná věc
15. 04. 2010 21:32
Ramzes01
¤ ???
15. 04. 2010 10:57
MVarius
¤ lykantrop
14. 04. 2010 13:04
Jelitko
¤ X
13. 04. 2010 20:44
lykantrop
¤ nadherny clanek!
13. 04. 2010 8:56
Jelitko