Články

- Poutní tajemná místa -

Petrovy kameny
    Chráněná rezervace Petrovy kameny má mezinárodní význam. Při turistice v okolí Pradědu je můžeme vidět z dálky, jsou dominantou krajiny a orientačním bodem. Rozkládají se nad chatou Ovčárna, na svahu Vysoké hole (1464 m n.m.), jsou součástí přírodní rezervace Praděd a rozkládají se na 19,1 ha. Chráněny jsou pro významný výskyt subalpínské květnaté nivy, vegetace vrcholové skály - endemitické druhy zvonek jesenický a lipnice jesenická spolu s další vzácné druhy rostlin. Skupina skal je složena s chlorotických břidlic a rul.

    Se vznikem uskupení skal je spjato několik pověstí a byly označovány jako místo sletů čarodějnic a konání jejich sabatů.

    Na skále, 7 m vysoké, je umístěna pamětní deska přírodovědce Dr. Bedřicha Kolenatého, který při průzkumu květeny na Ovčárně zemřel. Svahy pod Petrovými kameny jsou vyhledávaným místem lyžařů a mají jedny z nejlepších sněhových podmínek na Moravě.


    Podle pověsti dostaly Petrovy kameny svůj název po mladém kováři, který žil v jedné z vesnic sovineckého panství. Byl to švarný hoch a zalíbení v něm našla dcera samotného správce. Petrovi se také velmi líbila, ale když se o jejich lásce dozvěděl správce, nařídil Petra zbičovat a vyhnat z panství. Jakmile se to doneslo dceři správce, honem spěchala svého milého varovat. Podařilo se jim sice společně prchnout do hor, ale pronásledovatelé jim byli brzy v patách. V tu chvíli se rozhodli vylézt na skálu, kterou uviděli před sebou, a v nejhorším se vrhnout společně dolů. Jakmile se však černého kamene dotkli, zahalil celý vrchol planiny černočerný mrak, ze kterého začalo sněžit a vát, že se pronásledovatelé neodvážili pokračovat v pátrání. Myslili si, že milenci zimou a vyčerpáním zahynou. Ti se však v závětří skaliska schovali, nabrali síly a šťastně došli do bezpečí. Skále se od té doby začalo říkat Petrovy kameny.

Vydáno:   25. 06. 2010

Přečetlo:  3011 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): ValdaKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)