Články

- Vize budoucnosti -

Sibyline proroctvá V.
História Európy - II.
    Prvý výbuch nastane na juhu krajiny Európy, kde v bratovražednom boji stretne sa niekoľko národov. Táto vojna potrvá dva roky a jej cieľom nebude získanie území, ani pomsta za spôsobené príkorie. Budú sa ruvať bez toho, aby presne vedeli, prečo sa bijú. A až keď na vojne zúčastnené národy budú už celkom vyčerpané, potom prestanú.
    O niekoľko rokov po tejto bratovražednej vojne vypukne vojna nová, a opäť na juhu Európy. Štyria vladári skrížia svoje meče a ľahkomyseľne začnú viesť vojnu. Najprv to budú len títo štyria vladári - potom však zamieša sa do tejto vojny takmer celý svet. Od severu k juhu, od východu k západu bude sa rozliehať bojová vrava. Len pár miest zostane ušetrených pred hrôzami tejto vojny. Strašný priebeh tejto vojny nemožno slovami opísať.
    Prvý, kto túto vojnu vyvolá, bude ešte pred jej ukončením úkladne zabitý príslušníkom toho národa, ktorý mal byť napadnutý. Druhý spácha samovraždu. A tretí zomrie vo vyhnanstve, vyhnaný vlastným národom, ktorý do vojny nahnal.

Pozn.: Dokáže niekto určiť obdobie, identifikovať vojny a podľa osudu identifikovať jednotlivých vladárov?

    V čase, keď slnko najväčšmi bude hriať a roľník domov svoju úrodu zvážať bude, začne sa táto krutá vojna. V prvé dni sa bude zdať, že prv, ako lístie v Európe opadá, skončí sa toto krviprelievanie. Ale nie! Mnohokrát vráti strom matke Zemi to, čo mu poskytla, než vojna prestane. Na juhu sa začne a na severe sa skončí. A ako jedni budú od hladu umierať, tak nesvedomití kupci rýchle zbohatnú.

Pozn.: Aké obdobie opisuje proroctvo o vojne celého sveta?

    Státisíce mŕtvol budú odpočívať v cudzích, ďalekých krajinách, aby sa už nikdy nestretli so svojimi drahými. Tisíce a tisíce miest a obcí bude zrovnaných so zemou a skôr, ako sa vojna skončí, porastie na tých miestach vysoká a bujná tráva. Tisíce míľ spustošených krajín bude denne vítať nového pána: dnes priateľ, zajtra nepriateľ.
    Ale v období tomto, o ktorom som práve hovorila, príde ešte jedna vojna, ktorá, hoci nebude mať dlhé trvanie, zachváti celý svet a bude veľmi krutá. Mnoho národov v nej celkom zmizne, medzi nimi aj národ izraelský. Na mnoho storočí potom ľudia celkom vytriezvejú z túžob po vedení vojen. Ale aj ľudí bude na svete omnoho menej, než kedykoľvek predtým. Ľudí sa bude veľmi málo rodiť a mnoho ich bude predčasne zomierať. Obdobie po tejto vojne bude hranicou, odkedy už človek pôjde nenávratne nadol, aby nikdy viac nenadobudol tú silu, ktorú mal predtým.

Pozn.: V ktorej vojne zmizol národ izraelský? Len v 2.svetovej? Predpovede hovoria: „Na mnoho storočí potom ľudia celkom vytriezvejú z túžob po vedení vojen“, ale na inom mieste je informácia, že pred rokom 2000 sa skončí veľká (svetová?) vojna. A vojny hoci aj lokálne alebo občianske sa vedú neustále. Doteraz žiadne vytriezvenie. O vojne na konci druhého tisícročia mi hovorila aj prababka.

    Ľudia v Európe po skončení vojny vždy budú vravieť o vojne novej. V dobách sporov o hrob Mesiášov bude celá Európa žiť v obavách, čo prinesie najbližšia budúcnosť. Aký bude pre nás zajtrajší deň? Čo ľudia na východe žijúci?

Pozn.: Neboli spory o hrob Mesiáša pred mnohými storočiami v čase križiackych výprav? Existujú spory o Mesiášov hrob aj v súčasnosti?

    Prvé boje proti vláde kráľov v krajine Európe začnú sa v čase asi do roku 1600 po príchode Mesiáša. Budú trvať dvakrát dvesto rokov, a keď sa bude písať rok 2000, nebude na celej zemi jediný panovník z rodu kráľovského. Vládnuť budú samí Jozefovia Egyptskí, ľudia, ktorí z malých stanov a kmeňov vyšli.

Pozn.: V demokracii vládnu ľudia z ľudu ? prezidenti, predsedovia vlád,... Ale stále existujú kráľovstvá, kde ale kráľ nevládne.

    Nikdy predtým z krajín východných strach nemali. Tieto krajiny zdali sa im príliš vzdialené na to, aby sa o ne vážnejšie zaujímali. Ale v dobe, keď človek za jeden deň pomocou rozličných prístrojov prekoná už obrovské priestory, stane sa táto vzdialenosť nepatrnou.
    Ale príde chvíľa, keď aj ľudia z Východu spoznajú, že Európan nie je ich priateľom, radcom a učiteľom, ale že prišiel so zmenenou tvárou, aby ich zotročil.
    Národy žlté budú mať čoskoro zbrane, o akých sa nikdy nikomu ani len nesnívalo: pevnosti, ktoré sa samy budú pohybovať po zemi, vzduchom i pod vodou. Nebude nikto v bezpečí pred týmito zbraňami. Nájdu ťa všade, kdekoľvek by si sa len ukryl, a usmrtia ťa vo chvíli, keď to najmenej budeš očakávať.
    Podľa slov prorokov budú sa národy Východu na túto novú vojnu pripravovať plných dvadsať rokov od chvíle, keď sa v Európe skončila posledná veľká vojna. Opakujem ešte raz pre všetkých, že táto vojna bude vojnou poslednou!

Pozn.: Prababka spomínala: „Žlté plemeno zaplaví svet.“

    Týmto okamihom nastáva koniec ľudského diania! Áno, budú žiť ľudia i po tejto vojne, no nebudú viac bádať, čo bolo predtým, ale budú všetko počítať od konca tejto vojny, a nie od začiatku sveta, od Adama a Evy, či od dôb Mesiáša, ako to robíme my!

Pozn.: „...ako to robíme my!“ Nevyjadruje slovné spojenie dôkaz, že predpovede nepochádzajú od kráľovnej zo Sáby? Opäť: dokáže niekto identifikovať obdobie?

    Európa stratí svoje neúmerné mocenské postavenie. Prehnitá Európa silne zaškripoce vo svojich základoch. Človek čierny a biely budú si navzájom rovní.
O kritických rokoch
    Pred prvou veľkou vojnou európskou nebudú národy hovoriť o ničom inom, len o vojne najbližšej. A hneď po jej skončení začnú pripravovať vojnu ďalšiu. Medzi národom sa budú spievať bojové a vojenské pesničky. Sklady budú sa plniť zbraňami. Jeden pred druhým bude sa báť proti vojne niečo povedať. Brat bratovi veriť nebude.
    A tak, keď uplynie dvadsať rokov od ukončenia prvej veľkej vojny, môžu sa Európania v tomto roku dočkať vojny ďalšej.

Pozn.: Predpovedá 1. a 2. svetová vojna? Niektoré znaky tomu napovedajú.

    Tragické pre celú Európu budú najmä roky: 1914 - 1918 - 1938- 1954. Počiatok najväčšieho súženia ľudstva nastane po roku 1844 od narodenia Mesiáša, teda v roku 1851 - alebo v rokoch: 1914 - 1935 - 1942 - 1949. Až napokon v roku 1956 dôjde k ohromnej katastrofe. Potom nastane posledná časť dejín ľudstva.

Pozn.: Aká ohromná katastrofa sa odohrala v roku 1956?

    Vypukne požiar vojny na juhu Európy, vzápätí sa prenesie na sever, potom na západ a na východ! Vo všetkých kútoch Európy vzplanie mohutný oheň. Nebude takmer krajiny, ktorá by ostala uchránená pred krutosťami vojny. Ešte aj z veľmi vzdialených krajín prídu bojovníci, aby ako žoldnieri bojovali za cudzie záujmy. Ľudia čierni, bieli, žltí i hnedí budú sa navzájom vyvražďovať. Oko nevidelo, ucho neslýchalo! Budú dni, za ktorých padnú desaťtisíce vojakov! Budú dni, keď celé mestá budú zrovnané so zemou! A národ ten bude ťažko trpieť.
    Hádam nikdy predtým nebol človek zabíjaný tak zversky, ako bude zabíjaný tentoraz. A hádam nikdy ani nebolo použitých takých krvavých zbraní, aké použijú nepriatelia v tejto vojne! Zbrane, ktoré ponad sedem hôr a riek ponesú svoje strely! Lode, ktoré po zemi i vzduchom budú plávať! Celé domy zo železa a z nerozbitných kovov! Hrôza sa ma zmocňuje pri pomyslení, čo všetko bude zostrojené len preto, aby mohol byť vyvražďovaný najvyšší tvor a pán sveta - človek!
    V dobách, keď ľudia nebudú dodržiavať ani základné slová Hospodinove, keď jedni budú vládnuť nad statkami pozemskými a druhí trpieť hlad, nadídu vždy, roky veľkých búrok a nepokojov. Bude to v dobách rímskych, ďalej v rokoch 1000 - 1500 - 1700 - 1900 a 2100 po narodení Mesiáša.
    Človek začne vymierať okolo roku 2000 po narodení Mesiáša a príčinou bude práve jeho smilnosť. Ženy urýchlia zánik ľudstva: v dobe od roku 1500 do roku 2100 po narodení Mesiáša nebudú chcieť trpieť pôrodné bolesti, budú sa zdráhať mužom svojim darovať potomka a budú si rozmanitými prostriedkami pomáhať.

Pozn.: Neklesá pôrodnosť v Európe? Neobmedzujú Číňania počet detí? Nepoužíva sa antikoncepcia?

    V rokoch od 1500 do roku 2100 1en málo ľudí sa dožije celých sto rokov a väčšina ich bude už v šesťdesiatom roku života umierať.
    Búrky, pohromy, zemetrasenia najprv postihnú Egypťanov, Rimanov a potom celé ľudstvo v rokoch 1000 - 1400 - 1700 - 2000 - 2100. Pohroma, ktorá nemá a nebude mať obdobu, nadíde presne v roku 2100 po narodení Mesiáša, vzápätí po dňoch, keď si už človek bude myslieť, že Hospodina porazil.
    Ďaleko na sever od našich krajín bude vládnuť tiež jeden taký, no tento rýchlo zabudne na tých, čo ho zvolili. Takmer dvakrát po siedmich rokoch potrvá jeho krutovláda a lúpežné vojny, do ktorých svoj ľud vohnal a celkom ho svojím konaním ožobráčil, skončia sa len okolo roku 2000. Vtedy sa celý národ proti nemu vzbúri a zákerne ho zabije.

Pozn.: Opäť spomienka na vojnu, ktorá skončí okolo roku 2000. Ale kto je panovník vládnuci 14 rokov, proti ktorému sa vzbúril vlastný národ a zabil ho?

    Keď zlato ani peniaze nebudú mať cenu nijakú, ale každý sa bude živiť z výťažku práce svojej. Tak sa stane okolo roku 2000, keď sa skončí veľká vojna, v ktorej sa bude ubíjať celý svet!

Pozn.: Opäť narážka na svetovú vojnu, ktorá skončí okolo roku 2000. A ktorá sa našťastie nekonala.

    Zmizne chamtivosť človeka, lebo všetko sa bude pripravovať na deň posledný. Dvadsiate prvé storočie privíta už človeka nového a slobodného. Iba po dvetisíc rokoch od narodenia Mesiáša príde tá doba, keď človek miesto meča slovo láskavé použije.

Pozn.: Sme v 21. storočí iní? Zmenilo sa niečo? Chamtivosť ľudí? Neprotirečia si proroctvá, keď na inom mieste sa píše:

Človek po roku 2000 bude už celkom skazený a nehodný milosti.

Na pokračovanie...

Vydáno:   18. 10. 2010

Přečetlo:  5808 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ proroctvi
18. 10. 2010 16:09
Jelitko