Články

- Vize budoucnosti -

Sibyline proroctvá VI.
História Európy - III.
Pozn.:
V ďalšej časti sa píše o krásnej, nemenovanej krajine v Európe s bohatými lánmi polí, riekami plných rýb, v riekach zlato a v horách soľ... Opisuje sa osud krajiny, morálny úpadok (citujem v iných častiach), vojny, vojny a ešte raz vojny. Kedy k tomu má prísť? Predpovede udávajú znamenia (niektoré úryvky som uviedol ich aj v iných častiach). Znamenia, známe ako „Dvanásť Sibyliných znamení“, s výnimkami uvádzam v neskrátenej forme.


Znamenie prvé

    Budú veľké mrazy, ktoré v celej krajine udrú v tom čase, keď bude kvitnúť obilie. Všetok kvet na obilí zrazu pomrzne a v ten rok nebudú sedliaci ani mlátiť, ani mlieť, pretože nebudú mať čo. Stromy v lesoch a záhradách mrazom ošedivejú, ich vetvy popraskajú a všetky plody odpadnú! V ten rok nebude ani dostatok bobúľ pre vtáctvo, aby mohlo zostať nažive! Nečakanými mrazmi zamrznú rybníky a pokapú ryby! Slamu, ktorú potom budú žať, zvážať budú na saniach a v kožuchoch!
    Mladí ľudia budú hromadne predčasne zomierať a starším sa potom nenarodia deti! Bude sa zdať, ako keby malo už celé kráľovstvo vymrieť! Hviezdy sa v tých časoch obrátia celkom proti ľudstvu!
    Ľudia sa však nezľaknú ani týchto trestov, ba naopak, ako na posmech budú vstupovať do manželstva už v štrnástich rokoch!
    Deň sviatočný bude im len na smiech, pretože vtedy budú vykonávať aj najťažšie práce, akoby zabudli, že toto je smrteľný hriech.

Znamenie druhé

    Manželky budú podvádzať svojich manželov, a títo tiež lepšími ako ony nebudú! A keď mladí ľudia budú krátky čas spolu žiť, omrzí ich to onedlho, nechajú osud osudom a rozídu sa!

Znamenie tretie

    Keď sa do tejto krajiny vo veľkom množstve nasťahujú rozliční cudzinci, ktorí budú vykonávať remeslá s nebývalým umením.
    Ľudia vytvoria prístroje, o akých sa do dnešného dňa nikomu ani len nesnívalo!
    Záhadné skrinky, z ktorých budú zvuky rozličné vychádzať a všetko v obdiv uvádzať.
    Celá krajina bude plná železa a drôtov.
    Ľudia budú cestovať po zemi, pod zemou i vzduchom! Nijaká vzdialenosť nebude pre nich veľká!
    Budú stavať domy do nebývalých výšok. Z kovov, kamenia, rozličných skiel a mramoru!
    Budú získavať teplo a svetlo z vody!
    Zachytia blesk, aby jeho silu na vlastný prospech využili! Všetko si podmania: vietor, vodu i slnko!
    Ľudia sa stanú nesmierne namyslenými a bezbožnými!

Znamenie štvrté

    Kravy budú dávať málo mlieka, sliepky budú znášať málo vajec, mäso holubov a moriek bude nechutné!

Znamenie piate

    Ľudia ani sebe nebudú veriť. Lož sa stane pravdou! Pretvárky budú medzi manželmi a bratmi! Bude viac falošnosti ako úprimnosti.
    O viere v Hospodina v tých časoch vôbec nemožno hovoriť, pretože Boh nebude ničím, no zlato všetkým! Len ten, kto bude mať peniaze a bohatstvo, bude považovaný za správneho človeka, a ten, ktorý bude mať zlato, bude ešte aj za múdreho platiť, hoci neprávom! Zlá, veľmi zlá doba!

Znamenie šieste

    Ceny domov a pozemkov budú také vysoké, že človek, ktorý bude živý z práce svojich rúk, nikdy sa nijakého majetku nedopracuje! Pozemky a majetky budú v rukách jedných, zatiaľ čo ostatný ľud, keby aj pracovať chcel, prácu nedostane a bude trieť biedu!

Znamenie siedme

    Ľudia začnú každý úhor preorávať, aby na ňom vinice a záhrady pozakladali. Úhory a medze rozkopú, staré lesy, ktoré málo úžitku dávali, vyklčujú, kyslé pastviny rozorú a všade na všetkých miestach budú chcieť mať len úžitok! Ani vtáctvo spevavé nebude mať kde hniezda svoje stavať, pretože medzí a úhorov nebude! Polia budú síce úrodné, ale pusté, bez spevu vtáctva! Hoci úrody bude hojnosť a ľudia budú mať plné stodoly, chlieb bude nevýslovne drahý a pre mnohých, ktorým bol predtým dennou obživou, drahou pochúťkou sa stane!

Ôsme znamenie
(skrátené)

    S peniazmi sa v tých časoch budú diať veľké zmeny, čo bude znamením výstražným i varujúcim. Tieto premeny budú trvať veľmi dlho! Peniaz, ktorý dnes ešte má veľkú hodnotu, stane sa zajtra takmer bezcenným.
    Príde preto veľká bieda medzi drobný ľud i medzi panstvo.

Deviate znamenie
(skrátené)

    Ľud sa prestane obzerať, že je čas pôstu, doba nepríhodná, ale i v týchto obdobiach bude holdovať rozličným tancom a zábavám! Keď sa celé noci bude hýriť a ženy k týmto tancom polonahé budú prichádzať! Tieto zábavy prekonajú zábavy najdivších národov v krajinách, kde ľud v Boha ešte neverí a kde k radovánkam prichádza úplne nahý!

Desiate znamenie

    Sedliak bude zemiaky spod snehu vykopávať a na mnohých miestach namiesto sena privezie domov sneh! Za tej zimy potom pohynie množstvo dobytka. Mnohý sedliak sa vtedy v zdraví nedočká slnovratu, ale zomrie od hladu! Ani deti, ktoré sa tej zimy narodia, nedočkajú sa jari, ale pomrú hladom!

Jedenáste znamenie

    Keď všetky predchádzajúce znamenia neupozornia ľud na nadchádzajúce zlé časy, tu zaplavia zem kobylky, tak ako za čias egyptských! Priletia zďaleka od východu a všetku úrodu celkom znivočia! Sedliaci budú proti nim bojovať rozličnými spôsobmi, no daromne! V ten rok budú musieť obilie z cudzích krajín dovážať a veľmi draho platiť, pretože kobylky narobia škody aj vo všetkých okolitých krajinách. Vtedy takmer polovička Európy bude trpieť veľkým hladom a biedou.

Dvanáste znamenie

    Keď kobylky odtiahnu ďalej na západ k veľkej rieke, aby tam všetky vinice celkom zničili. Odvtedy uplynie nejaký čas, ale márne. Ľud nezanechá svoj bohapustý život. Preto zjaví sa nad krajinou veľká hviezda, ktorá zažiari jasným svetlom a upozorní tak všetkých na hroziace nebezpečenstvo. Ale i toto bude márne! Tu vytryskne z hôr prameň s odporne zapáchajúcou vodou, ktorá sa však po krátkej ceste zasa do zeme stratí! Zasa márne! Tu všetko, čo predtým v horách kvitlo a rástlo, zrazu ako sekerou podťaté vyschne, a všetok život stadeto zmizne! Pochopí národ toto posledné varovanie?

Koniec...

Vydáno:   22. 10. 2010

Přečetlo:  3364 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)