Články

- Vize budoucnosti -

Proroctvá slepého mládenca
    V prvej časti Sibyliných proroctiev som uviedol, že v knihe sú napísané aj „Proroctvá slepého mládenca z Čiech“. Napriek tomu, že jeho predpovede priamo nesúvisia so Sibylinými proroctvami budúcnosti, rozhodol som sa ich uviesť na portáli.
    Kapitola o proroctvách slepého mládenca zaberá v knihe len niekoľko stránok. Opisuje okolnosti, za ktorých prišlo k vyjaveniu budúcnosti, vyjavuje mená budúcich panovníkov v Čechách, opisuje morálku, módu,... Predstavujem len proroctvá o morálke a móde podobné Sibyliným predpovediam.
    Pre českých priateľov mám otázku z histórie: žil v Čechách kráľ Karol okolo roku 1462 - Prosím o odpoveď v diskusii.
Proroctvá slepého mládenca
ktoré v roku 1462 vo veku 36 rokov oznámil českému kráľovi Karolovi. Mládenec predpovedal udalosti po smrti kráľa Karola:

    Medzi ľuďmi zavládne veľká nesvornosť a budú falošní a nestatoční, nehanební, zloprajní, pyšní a nemilosrdní, starí i mladí, a najmä ženské plemeno bude smilné, nádherné, chlipné. Cudzí národ sa bude ženskému pohlaviu páčiť. Budú tiež s Francúzmi, Nemcami a Vlachmi, ale aj s inými národnosťami obcovať, ich za mužov si brať a inak nepočestne s nimi obcovať, tiež zo seba plod vyháňať, a predsa sa za panny budú vydávať.
    Muži nebudú ženám veriť, že deti sú ich vlastné, nebudú ich živiť a miesto toho radšej budú živiť deti iných národov.
    Ženské pohlavie čudesné, diablom vymyslené kroje nosiť bude a ženám muži, dcéram potom matky všetko to zaobstarať musia. Vtedy panny celkom stratia svoju hanblivosť, lebo si budú prsia obnažovať, nehanebné reči viesť a mužské osoby k chlipnostiam nabádať, a také budú oplzlé, že len zriedkakedy mládenec poctivú pannu dostane, lebo vtedy už smilstvo ani len za hriech nebudú považovať a konšeli pre úplatky nikoho trestať nebudú, preto sa len zriedkavo nájde človek čistého srdca, a ak sa taký predsa nájde, všetkým ostatným bude len na posmech. Hociktorá dievka, čo prv v čepení svojom chodila, teraz si začne okrašľovať hlavu divnými čepcami, vlasy si bude strihať a akýmsi železom kučeraviť.
    Vtedy muži od žien a ženy od mužov budú sa oddeľovať, iných si vyhľadávať budú.
    Sudcovia budú súdiť len podľa bohatstva, postavenia a váženosti. Vdovy, siroty a chudobní sa nedovolajú spravodlivosti a nikto nebude počuť ich hlas.
    Vtedy vypukne medzi duchovenstvom taký rozbroj, že jedni proti druhým budú v náboženstve bojovať, lebo niektorí budú slovo božie vykladať tak a druhí inak.
    Mnohých zmocní sa nemilosrdenstvo a pýcha, lebo budú nosiť cudzie vlasy, svoje kučeraviť a posýpať budú, peniaze na úžeru budú požičiavať a potom sa o ne súdiť. Mnohí budú takí lakomí na peniaze, že chudobného ani pochovať nebudú chcieť, kým pozostalí nevyžobrú niekde na pohreb. Akokoľvek by sa však vyvyšovali, predsa len budú u ľudí v malej vážnosti.
    V tom čase sa bude nedozreté pokolenie ľudské množiť, lebo do manželstva budú vstupovať deti od štrnástich rokov. Brat po bratovi, sestra po sestre, sesternica s bratancom a iné krvipriateľstvá rušiť sa budú. Preto Pán Boh za tieto hrozné hriechy rozličným spôsobom bude ľud trestať, hladom, morom, vojnami, zima bude striedať zimu, veľké povodne veľké suchá a neúrody tak na poliach, ako aj vo vinohradoch. Vojna bude striedať vojnu a po niekoľkých rokoch nastanú ešte oveľa horšie veci, ktoré kto prečká, ten sa blahoslavených časov dožije.

Pozn.: nie sú predpovede prakticky zhodné so Sibylinými proroctvami? Sú proroctvá slepého mládenca autentické, alebo sú prevzaté od Sibyly? Proroctvá sú opäť priam vyšité na dnešnú dobu. Ale naozaj je nemorálna a nespravodlivá doba len v súčasnosti?

Vydáno:   23. 10. 2010

Přečetlo:  3302 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)