Články

- Šamanismus -

Poselství šamanů (Geseko von Lüpke)
Geseko von Lüpke
Poselství šamanů
Rozhovory s léčiteli a medicinmany 21. století

17 rozhovorů se šamany celého světa

Šamani vyprávějí o

- své víře
- starobylé kultuře svých národů
- principech a pravdách, které uznávají
- praktickém šamanismu praktikovaném v každodenním životě
- dávají podněty k tomu, jak mají Evropané hledat vlastní (šamanské) kořeny své kultury
- rady k porozumění mezi lidmi i celými národy
- vysvětlují principy své práce a specifické detaily (např. cesta kruhu, získávání vyrovnanosti, práce s emocemi a vztahy, čerpání síly z rituálů a přírody apod.)


Šamanismus nás učí zdokonalovat schopnost vychutnávat si úžasně nevyzpytatelnou povahu života.
Incký šaman Don Oscar Miro-Quesada


Teprve v okamžiku, kdy člověk zná své kořeny a stíny, může beze strachu vykročit kupředu a vést skutečně pravdivý život.
Incký šaman Don Oscar Miro-Quesada


Roztavit led není nic složitého. Přiložím-li na něj holou ruku, spatřím po minutě otisk své dlaně. To je jednoduchá chemická reakce. Nejtvrdší led se ale nachází v lidských srdcích. Je paradoxní, že čím rychleji taje přírodní led na severu, tím je led v lidských srdcích tvrdší. Proč jsou srdce tak chladná? Protože se lidé oddělili od svých kořenů a dokonce se odcizili i sobě navzájem. Nezbývá místo pro duši, pro vnímání krásy kolem, pro rituály ani pro žádný upřímný úsměv. Proto jsou jejich srdce tak zamrzlá. A dokud tomu tak je, nemůže nic na světě fungovat.
Angaangaq - eskymácký stařešina národa Kalaallitů ze západního Grónska


Intelektualita může být dar ducha. A z ducha se může vyklubat špatný pán i dobrý sluha. Šamanismus učí, jak ducha ovládat.
Incký šaman Don Oscar Miro-Quesada


Co je to život? Život je hra. Každý z nás obdržel lidskou podobu a lidského ducha. Tím jsme získali přístup k velké hře v obřím kasinu jménem zeměkoule. Hrajeme v Las Vegas, v pohoří Altaj, v německých Alpách - samozřejmě s různými výsledky. Jedni vyhrávají, druzí prohrávají, ale víceméně se tím všichni skvěle bavíme. Někdy nám hra trochu zhořkne, to když se nám přestane dařit. Pokud ale dokážeme pochopit, že život sám není nic než hra, i nejpalčivější bolest je náhle snesitelnější. Vymazat ji pochopitelně nemůžeme, musíme ji prožít až do konce. Ale celkem vzato můžeme dát zapravdu šamanům. Když šamanovi dojde řeč, jen suše konstatuje: „Děti zlaté, konec konců je to všechno jenom hra.“
Mongolský tuvinský šaman a spisovatel Galsan Tschinag


Člověk má sílu uzdravit se sám a zevnitř sebe. Každý žijící člověk je totiž výrobek nejvyšší kvality. Stvořitel dělá svou práci dokonale. Šaman pouze pomáhá lidem nalézt cestu k sobě samým.
Mongolský tuvinský šaman a spisovatel Galsan Tschinag
OBSAH
Předmluva 5
Šamanismus mezi dobou kamennou a modernou
Co je to šamanismus? 16
Matka všech náboženství 17
Mezi odmítáním a fascinací 19
Poutníci mezi světy 21
Cesta šamanů 22
Člověk a příroda jedno jsou 24
Hlubinný čas a kolektivní vědomí 25
Za hranicí rozumu - krok do transracionality? 27
Šamanismus a medicína 29
Šamanismus přede dveřmi? 35
Vyvažování protikladů 41
I. Šamanský obraz světa
Roztavit led v srdcích 47
Prastaré tradice ve světle moderního myšlení 69
II. V dialogu s přirozeným světem
Aktivita jako součást přirozenosti 91
Cesta kruhu 111
Občerstvovatel lidské duše 132
III. Jednota v živé různosti
Síla předků 147
Šamanismus a kulturní tradice 163
Posvátná jizva 169
Síla ženského principu 185
Archaické, a přece aktuální 197
Zraněná léčitelka 208
Průvodkyně na cestě k vlastním schopnostem 228
IV. Evropské kořeny šamanismu
Svatí klauni 251
Poutník mezi kulturami - od doby kamenné po dnešek 267
Matriarchální kořeny šamanských kultur 286
V. Budoucnost šamanismu
Na cestě k syntéze šamanismu a vědy 309
Radikální cesta lehkosti a extáze 325
VI. Poselství šamanů?
Epilog 347
Zpět do budoucnosti? 347
Cesty k integraci 349
Impulsy pro duševní, tělesné a sociální uzdravení 350
Návrat k dialogu 353
Inspirace pro politiku a společnost 354
Šamanismus jako věda 357
Šamanismus a spiritualita 361
Šamanismus dnes - součást kulturního přelomu? 363


Vydáno:   27. 10. 2010

Přečetlo:  3337 čtenářů
Zdroj: http://www.prah.cz

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)