Články

- Vize budoucnosti -

Rok 2012 a léta nadcházející (Diana Cooper)
Diana Cooper
Rok 2012 a léta nadcházející
Budíček lidstva

Svět míří do nového Zlatého věku

    Světoznámá duchovní učitelka Diana Cooperová tvrdí: Lidstvo stojí na prahu nového věku. Tento osvícený věk charakterizuje vysoký duchovně-spirituální energetický potenciál.Diana Cooperová nám otevírá oči: Nastane jedinečná šance k revoluční změně vědomí a k životu v souznění s božským plánem evoluce.

Kniha obsahuje mnoho praktických cvičení a poselství z duchovního světa.

200 stran A5, brožováno

    21.prosinec 2012 vyznačuje konec 26 000-letého astronomického období, a rovněž cyklu 260 000-letého. Poprvé v historii naší planety tedy podstupujeme dvojitý transformační skok. Zvyšováním vibrace celého lidstva nastává postupné, i když zrychlené probuzení. Když se srdce lidí otevřou, přestanou mít potřebu druhé zraňovat, a to povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě a spolupráci nejenom mezi lidmi, ale i v pochopení zvířat a slabších. Energie, které k nám sestoupí kolem roku 2012 jsou úchvatné a svět bude do roku 2032 někde docela jinde, jakmile nám bude navrácena moudrost Zlatého věku Atlantidy.

Autorka
    Diana Cooper je ředitelkou Školy andělů a vzestupu Diany Cooper, která pomohla nesčetnému množství lidí nalézt jejich životní poslání, naplnit jejich potenciál a převzít osobní sílu do vlastních rukou. Je autorkou či spoluautorkou titulů Karty andělů světla, Nový pohled na vzestup, Karty Atlantidy, Zázrak jednorožců, Karty jednorožců, Osvícení pomocí světelných kruhů, Vzestup pomocí světelných kruhů, Karty světelných kruhů a mnoha dalších.

    Informace obsažené v knize Rok 2012 a léta nadcházející vám umožní pochopit dávná proroctví na rok 2012 a to, co se toho roku očekává, i neuvěřitelné změny, které se na celém světě v následujících dvaceti letech odehrají. Andělské vedení, cvičení, vizualizace, léčení a afirmace v této knize vám pomohou připravit se na rok 2012 i na léta následující!

Ukázky textu knihy:
Kapitola třetí
Rok 2012


    CO SE STANE V ROCE 2012? Za předpokladu, že budeme připraveni, prý nastane postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na úplně každém člověku, a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro světlo, aby se soustředili na dobro a udržovali vizi návratu Zlaté Atlantidy. Mnohá proroctví jsou značně odvážná, ale je třeba se nad to povznést a soustředit se na nastávající úžasné možnosti.

    Rok 2012 pro mě znamená urychlení. Je to okamžik, jako když vám dítě kope v lůně a vy poznáváte, že transformace skutečně probíhá. Před tím, než se objeví nový život, však máte ještě čas na přípravu.

    Co se bude dít závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou. Vzhledem ke stavu vědomí v roce 2009 bude pravděpodobným výsledkem to, o čem píšu níže.

Ti ve třetí dimenzi

    Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež ještě nejsou připraveny, si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na jiné planetě ve třetí dimenzi. Odejdou odsud s vděčností za možnost, že tu mohli být. V současné době je však značné množství lidstva podstatně ovlivněno atmosférou změn, která proniká celým světem. Takže podle úrovně masového vědomí mnozí, co věří pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým prožitkům. Někteří začnou vidět nebo slyšet duchy, víly, či dokonce anděly a nanebevzaté mistry. Vzhledem k tomu, že jejich čakry nebudou přivyklé vyšší energii, může je to mást a lekat. To se bude dít především u těch, které jejich systém přesvědčení či náboženská výchova přesvědčily, že žádné jiné dimenze neexistují. Je možné, že kvůli tomu vzroste počet nemocí, kterým říkáme duševní. Mnoho lidí může ztratit kontakt s realitou a bude potřebovat pomoc.
    Již několikrát jsme viděli, jak rychlejší vibrace světla, které k nám nyní dopadá, někteří nezvládli. Jednají na základě nižších fantazií, které jsou na internetu zveličovány. Pokud chcete těmto lidem pomoci, bude velkým přínosem internetu žehnat a posílat tam světlo.

Největší výzvy roku 2012

    Největší příležitost spočívá v tom, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté.
    Když se vaše srdce otevře, nebudete druhé zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto lidi bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat a ctít jiné kultury a zvířata, takže po celém světě budou lepší podmínky pro děti, zvířata i uprchlíky. Také začnou chápat svoje minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou, a vážit si cesty své duše. S poznáním své velikosti a hodnoty začnou uctívat sami sebe i ostatní - a lidé se sebeúctou se k sobě i k druhým chovají s respektem. Nastane procítění jednoty se zvířaty, rostlinstvem a ostatními lidskými bytostmi. Lidé začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho.

Velké množství lidí se posune na své cestě k osvícení a vzestupu.


Modlitba vize

Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru, nasyceni a se střechou nad hlavou,
kde je každé dítě milováno a vychováváno k projevení jeho schopností,
kde srdce je důležitější než rozum
a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.
Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,
vzduch je svěží a průzračný.
Rostlinám a stromům se dostává výživa a všem zvířatům úcta i laskavá péče.
Vládne tu štěstí a smích.

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.
Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla.
Nechť vzestoupí celý svět.
Tak se staň.


CVIČENÍ: Napište si vlastní modlitbu Možná si budete chtít napsat vlastní modlitbu pro svoji osobní vizi. Vymyslete si ji stručnou a upřímnou, při psaní do toho vložte celé srdce. Pak ji odříkejte třikrát, buď sami, nebo ve skupině. Ukončete ji poděkováním a potvrzením: tak se staň.
Rok 2012 - Obsah
Díl první

Kapitola první
Dávná proroctví pro rok 2012

Kapitola druhá
Pětadvacetileté období očisty

Kapitola třetí
Rok 2012

Kapitola čtvrtá
Proč to bude tentokrát jinak

Kapitola pátá
Vesmírné okamžiky

Kapitola šestá
Olympijské hry v roce 2012

Kapitola sedmá
Vesmírné portály otevírající se v roce 2012

Kapitola osmá
Křišťálové lebky v roce 2012

Kapitola devátá
Dvanáct čaker vzestupu

Kapitola desátá
Lemurie a země Mu

Díl druhý

Přechodové období 2012 - 2032

Kapitola jedenáctá
Světová ekonomika

Kapitola dvanáctá
Energetické zdroje a cestování

Kapitola třináctá
Očista planety

Kapitola čtrnáctá
Změny klimatu

Kapitola patnáctá
Předpovědi pro Asii

Kapitola šestnáctá
Předpovědi pro Afriku

Kapitola sedmnáctá
Předpovědi pro Arktické oblasti, Kanadu a USA

Kapitola osmnáctá
Předpovědi pro Jižní Ameriku

Kapitola devatenáctá
Předpovědi pro Mongolsko a Rusko

Kapitola dvacátá
Předpovědi pro Austrálii a Tichomoří

Kapitola dvacátá první
Předpovědi pro Evropu

Kapitola dvacátá druhá
Předpovědi pro Střední Východ

Kapitola dvacátá třetí
Komunity páté dimenze

Kapitola dvacátá čtvrtá
Práce s přírodou

Kapitola dvacátá pátá
Včely

Kapitola dvacátá šestá
Stromy

Kapitola dvacátá sedmá
Populace

Kapitola dvacátá osmá
Děti

Kapitola dvacátá devátá
Síla lidí

Kapitola třicátá
Zasvěcení a ukřižování

Díl třetí

Rok 2032 a roky následující

Kapitola třicátá první
Technologie do roku 2032

Kapitola třicátá druhá
Vůdcovství

Kapitola třicátá čtvrtá
Zlatá města

Kapitola třicátá pátá
Kumeka, Pán světla

Kapitola třicátá šestá
Archanděl Metatron

Kapitola třicátá sedmá
Náboženství a duchovno

Kapitola třicátá osmá
Osvícení

Kapitola třicátá devátá
Hojnost a manifestace

Kapitola čtyřicátá
Důležitost čísel

Kapitola čtyřicátá první
Přepojení na opětovný přenos energií Atlantidy na vyšší úrovni

Kapitola čtyřicátá druhá
Naše role v tomto plánu

Vydáno:   28. 10. 2010

Přečetlo:  6976 čtenářů
Zdroj: http://www.prah.cz

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ pre Kenobi a ostatných
31. 10. 2010 6:37
lup
¤ ???
31. 10. 2010 1:32
kenobi
¤ Milá zlatá
30. 10. 2010 23:23
Grush
¤ cena
30. 10. 2010 10:30
honza789
¤ :-)
30. 10. 2010 0:21
Morld
¤ honza789
29. 10. 2010 19:58
garias
¤ divné
29. 10. 2010 18:46
honza789
¤ priatelia
29. 10. 2010 18:28
garias
¤ Pro Orime
29. 10. 2010 15:46
Zbyněk P
¤ pro gariase
29. 10. 2010 9:57
honza789
¤ garias:
29. 10. 2010 7:45
orime
¤ nemôžem...
28. 10. 2010 21:39
garias
¤ re:
28. 10. 2010 9:31
orime
¤ K článku
28. 10. 2010 8:26
lup