Články

- Zajímavosti -

Černá Luna - Lilith
Citlivé body horoskopu
    Nebeská tělesa nepochybně existují a nelze popřít jejich existenci. Astrologické body jsou však pomyslné body. Zvěrokruh samotný ovšem také ve skutečnosti neexistuje, není to něco na obloze. Je to pomyslný pás v nebesích, který byl vynalezen v dávnověku. Je to výsledek zkušeností a logického, praktického a teoretického myšlení našich předků. Pohyb nebeských teles se promítá ve zvěrokruhu - je to pomůcka k pozorování pohybu nebeských teles a k porovnání se současnými událostmi na zemi. Zvěrokruh je pojem, který nemá fyzickou realitu.

    Když astrologové dělají horoskopy, nedělají to podle teoretických vlivů planet, spíše se jedná o současné přirozené zjevy nebeského nebo pozemského původu a jejich podobu s lidskou povahou a chováním. Astrologické vědomosti jsou výsledek zkušeností. Přestože astrologické body nemají základ v astronomických principech, jejich význam v astrologii není o nic menší. Jsou to místa ve zvěrokruhu, která obvykle nelze najít astronomickými výpočty, ale která mají zvláštní význam v astrologii a výkladu horoskopu.
Tmavá Luna (Lilith)
    Poukazuje na subtilní, hluboké a nejasné záležitosti duše. Její interpretace proto vyžaduje zkušenosti a jisté umění. Zde se nejedná o běžné lidské vlastnosti, nebo psychologické pochody, kterým rozumí a které chápe většina lidí. Tmavá Luna se vztahuje na temná a nepřístupná místa v nitru človeka. Jsou to základní prvky osobnosti, temnota, která se skrývá v každém a které nelze uniknout.

    Z tohoto důvodu se někteří astrologové vyhýbají Tmavé Luně. Je to příliš šokující - vytrhne to svědomí človeka z obvyklé letargie. Cokoliv, co pramení z tohoto zdroje, vždy způsobuje probuzení uvědomění. Protože lidé mají sklon setrvávat ve svých návycích, častokrát neuvítají na tyto nové vědomosti. Lidé obvykle touží po objevení a pochopení svého nitra, ale když se jedná přímo o jejich skryté vlastnosti, instinktivně odmítají jakékoliv informace, které by mohly vést k základním změnám v jejich živote. Poloha Tmavé Luny v hvězdné mapě narození nutí člověka, aby se na sebe podíval novýma očima. Její cyklus ve zvěrokruhu trvá něco pod 9 let a její tranzity vždy dávají předzvěsti důležitých událostí nebo období v životě člověka. Tranzity Tmavé Luny můžou být znamení krize, emocionálního rozrušení, nebo můžou odhalit nevyhnutelné překážky, povinnosti které musíme vyplnit, aby jsme dosáhli rozvoje.

    Tmavá Luna představuje prázdnotu a nicotnost, nebo naopak přebytek a maximální naplnění. Nicotnost může pohltit člověka, zatímco přebytek může přetéci a zaplavit ho. Je nutné Tmavou Lunu usměrňovat a využívat. Dalo by se říci, že Tmavá Luna zodpovídá části osobnosti, která napřed vše pohlcuje a potom uvězní ve svém nitru.

    Dříve nebo později si však člověk uvědomí, že si před sebou samým něco skrýval, buďto protože ho k tomu nutily okolnosti, nebo proto že tyto vědomosti způsobí nějakou krizi.
Mytologie
    Lilith symbolizuje moc ženy, zázračnou a tvořivou životní sílu. Jestli budeme sledovat mytologické stopy temných bohyň v minulosti a vyhledávat zdroj jejich temnoty a negativity, najdeme nejenom základní změny ve společném postoji lidstva k ženám, ale i neklid a nejistotu které vyžaduje přiznání a léčení v našem osobním životě. Lilith se prvně objevila v sumérské mytologii před přibližně 5000 léty. Byla to služka bohyně Inanny, bohyně nebes a jednou z jejích povinností bylo zavolat muže z polí k posvátným obřadům. Podlé jiné sumérské pověsti Lilith žila v posvátném stromu, který Inanna zasadila ve své zahradě, kde žil i had a pták Anzu a její mláďata. Tyto bytosti byly součást neskrotné Lilith.

    Lilith byla někdy zobrazována jako napůl žena a napůl had. Měla vědomosti, které Inanna prozatím nemohla akceptovat. Proto Inanna zavolala svého bratra Gilgameše, aby porazil její strom. Toto zabilo hada a pták Anzu a její mláďata a odletěli do hor. Lilith odešla do divočiny.

    Tato povídka pravdepodobně tvoří základ hebrejské pověsti o Lilith, která údajně byla Adamova první žena. Podle jedné verze této pověsti Bůh stvořil Adama a Lilith z půdy, ale Adama vytvořil z prachu, zatímco Lilith vytvořil z nečisté usazeniny. Z tohoto důvodu Adam očekával od Lilith poddajnost a pokoru, ale Lilith trvala na rovnoprávnosti a odletěla do exilu. Zde se spářila se zlými duchy a porodila velké množství démonů. Mezitím se Bůh znovu pokusil vytvořit ženu pro Adama a tentokrát použil jedno z jeho žeber. Takže Eva nemá samostatnou existenci, protože je součástí Adama, zatíco Lilith je nezávislá a neskrotná. Podle mytologie, Lilith se vracela v noci, škrtila nemluvňata a dělala jiné nepěkné věci. Lidé používali amulety a kouzla pro ochranu.

    Je nutné pamatovat, že v mytologii zlé ženy jako Lilith jsou výsledek snahy vysvětlit nepochopitelné síly a události v okolí. Častokrát se jim připisovala vina nejenom za smrt dětí, ale i za nevázané akce mužů. Sexuální moc žen, kterou Lilith představuje, byla považována za temnou a jaksi hanebnou a bylo nutné ji potlačit. "Zlé ženy" byly zosobnění nepochopitených sil, a práve toto zosobnění umožnilo lidem ochraňovat se před neznámem konkrétním způsobem, jako například použitím amuletů. Jestli se však podíváme na Lilith v její původní roli, je možné hledět na ni jako na strom života a zdroj moudrosti. Nabízí nám pravou moudrost, která nepramení z ega. Můžeme zakusit její dary, jestli se poddáme jejímu proudu a překonáme strach z neznáma a smrti.
Černá Luna Lilith
    Tmavé Luně se někdy říká Černá Luna. Dráha Měsíce kolem Země je eklipsa, která má dva středy/ohniště. Jedno z nich je Země a druhé je "prázdný Měsíc", t.j. Tmavá/Černá Luna.

    Středisko přitažlivosti Země a Měsíce je uvnitř Země. Jako součást soustavy Země a Měsíce, Tmavá/Černá Luna je energetický vír, který má jakési spojení se středem Země. V tomto smyslu, Lilith je blíženec energie Země, hluboké ohnivé centrum, které živí naše těla a tělo Země. Tvořivá životnost Slunce živí Zemi a rozpaluje toto ohnivé středisko.
Planetka Lilith
    Objevena v roku 1181, na okružní dráze kolem Slunce přibližně každé 4 roky. Symbolizuje zlou ženu, podle zastaralých představ o roli žen ve společnosti, které líčí vlastnosti žen jako hanebné, nedůvěryhodné a nebezpečné. V osobním horoskopu planetka Lilith poukazuje na oblast ve které budeme mít potíže s předsudky společnosti ohledně ženské stránky naší osobnosti.
Další Tmavá Luna
    Někteří lidé říkají, že existuje i další záhadná tmavá Luna, kterou je vidět jenom velmi zřídka, když je naproti Slunce, nebo když jeho silueta přejde přes Slunce. Toto nebylo nikdy přesvědčivě dokázáno. Avšak někteří astrologové tvrdí že existuje a je asi čtvrtinu Měsíce velká a třikrát tak daleko. Jeho pouť kolem Země trvá 119 dnů - kolem 10 dnů v jednom znamení. Tmavá Luna byla údajně objevená v roku 1628.
Trojice Lilith
    Tyto 3 Lilith vytváří trojici bohyň. Každá bohyně vibruje v jiné frekvenci a otevírá kanály, které očistí a zduchovní emoce.
Čtvrtá Lilith
    Hvězda Algol v souhvězdí Perseus má pověst nejhrůznější hvězdy v obloze. V mytologii to je oko a hlava Medusy. Tato hvězda byla nazývána Lilith hebrejskými astrology. Oko Medusy se údajně zavrtá do duše a vidí realitu pod všemi iluzemi, předstíráním a sebeobranou.

Vydáno:   16. 01. 2011

Přečetlo:  3353 čtenářů
Zdroj: http://www.relaxia.cz

Autor (vložil): PeterKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ ???
18. 01. 2011 12:44
Tatiana Horňáková
¤ Pohádka?
18. 01. 2011 9:42
Natty
¤ :-)
18. 01. 2011 0:02
Morld
¤ no
17. 01. 2011 0:51
SoulLove
¤ Ach ouvej
16. 01. 2011 9:32
Grush