Články

- Kontakty se záhrobím -

Dotazy, týkající se duchů
  • Co jsou to duchové?
Duchové jsou oddělené duše, které žily a zemřely na této Zemi, ale z nějakého důvodu si zvolily, nebo byly donuceny setrvat po smrti na planetě Zemi. Jsem přesvědčen, že rozum a pocity, které si vytváříme v tomto životě, přežívají posmrtný proces. Tato energie může být považována za naší duši, tj. energii, která nemůže být po smrti zničena, ale pouze transformovaná, připravená k další přeměně. Tuto energii jsme schopni zachytit přístrojem EMF ? metrem, senzorem, který měří změny v magnetickém a elektrickém poli (hojně využívaným pro přítomnost duchů). Jestliže můžeme měřit fyzickou energii vydávanou těmito tvory, pak víme, že duchové nejsou pouze výplodem naší fantazie, jak tvrdí někteří skeptici.

  • Proč jsou duchové připoutáni k povrchu zemskému?
- Za prvé, když jsme prožili šťastný, radostný život, vedli normální, vyvážený a citový život až do chvíle smrti, pak v poslední chvíli uvidíme tunel zahlcující světlo, který vede do jiné sféry existence. Avšak, jestliže jsme byli naplněni zlobou, hořkostí a záští, nebo jsme si udržovali negativní pocity, či emoce uvnitř, pak zde můžeme být uvězněni kotvou naší negativní energie. Oddělení duchové zde musí setrvávat až do vyřešení, nebo ukončení jejich úkolu.
- Za druhé, jestliže jsme měli nějaké nevyřešené záležitosti, nebo neukončené povinnosti, u kterých bychom chtěli zůstat až do vyřešení, nebo ukončení a chtěli bychom na vše dohlédnout sami. Jestliže jste někoho milovali, který právě zemřel a chtěli jste si být jisti, že partner, nebo děti se umí o sebe postarat. Domnívám se, že duše zůstává se svým partnerem i po smrti, zvláště, když jsou spolu dlouhou dobu, třeba přes padesát let. Myslíte si, že partner po smrti se chce oddělit od svého druha? Můj názor je, že nikoli. Myslím si, že on, nebo ona by setrvali, sledujíc svou lásku až do chvíle, kdy nadejde čas odchodu toho druhého. Kde by však oddělená duše setrvávala? Jak blízko? Byla by ve spojení s ostatními odloučenými dušemi, taky čekajícími až do poslední chvíle na své druhy?
- Za třetí, co když dítě zemře a má strach vstoupit do světla? Duch dítěte je vystrašený, toužící po své matce a tak se jí vydává hledat na opačnou stranu od světla. Všimli jste si, že některé žerty jsou jako dětské a podobají se těm, které děti tropily?

  • Mám se bát duchů?
Dovolte mi otázku, měli bychom se bát lidí? Myslím si, že ne. Někteří duchové jsou jednoduše ztracení, nebo zmatení, hledající pomoc. Když navštíví váš dům, pouze vás zkouší, jestli je vidíte, nebo jestli vám mohou věřit. Máte v plánu je soudit, pak odsoudit, označit je jako zlé, či démonické. Jestliže s nimi jednáte s respektem, získáte jejich důvěru a pak budete schopni jim pomoci splnit jejich misi, nebo nalézt cestu domů. Duchové jsou bytosti žijící po životě, kteří přežívají proces, zvaný smrt. Domnívám se, že duchové jsou důkazem života po smrti.

  • Jsou duchové zlí?
Zeptal bych se Vás: Jsou lidé zlí? Kolik lidí, které znáte, jsou skutečně zlí? Osobně neznám nikoho. Slyšel jsem o sériových vrazích, ale osobně je neznám. Ta samá logika platí na duchy. Duchové jsou z větší části bytosti dobré, tak jako lidé, kteří jsou z větší části dobří. Jistě, existují zlé osoby a jsou zlí duchové, ale šance, že je potkáme v našem bytě je stejná, jako bychom viděli sériového vraha, jak si to šine k nám domů.

  • Jestliže mám strach, měl bych pozvat kněze, aby mi vysvětil dům?
Strach je založen na nepochopení. Jestliže jste porozuměli tomu, že duchové mají za úkol ukončit svá poslání před tím, než vstoupí do jiné sféry, nebo jestli se ztratili, či jsou zmatení a vy je vypudíte ze svého domu, co s nimi potom bude? Vy jim nepomůžete, ačkoliv jste součástí jejich problému. V mnoha případech, požehnání domu nemá žádný účinek na duchy, kteří zde přebývají. Nejsou svázaní stejným systémem víry, který funguje zde. Snad místo toho, aby jste se zbavili duchů, měli by jste se pokusit porozumnět jim a zjistit, zda-li byste jim mohli pomoci vyřešit jejich problémy. Hovořte k nim stejně, jako kdybyste hovořili k příteli.

  • Jak mohu zjistit přítomnost duchů?
Mohl bych doporučit nákup nějakého z EMF detektorů. Magnetický detektor detekuje pouze magnetické pole spojené s těmito energetickými anomáliemi. Také můžete použít kompas. Sledujte všechny magnetické odchylky ukazatele severního pole. Odchylky by měly být něco mezi 30-45 stupni střelky ukazující na sever, závisející na síle energie anomálie. Můžete také použít nějaký druh kamery. Nejlepší doba je 3 hodiny odpoledne, nebo 3 hodiny v noci, popřípadě za úplňku, nebo novu lunárních cyklů.

  • Jak mohu zdokumentovat existenci duchů?
Nejlépe je nahrát jejich hlasy skrze EVP. Takovéto nahrání je tím nejlepším důkazem života po smrti. EMF detektory, které ověřují přítomnost magnetické energie, nemohou poskytnout důkaz pro budoucí studia. Další přístroje mohou být použity pro ověření paranormálních aktivit, jako jsou teploměry, čítače gama, infračervené hledí, přístroje pro noční vidění, digitální kamery anebo přístroj zobrazující tepelné změny.

  • Kde bych měl hledat duchy?
Hledejte místa, kde se konaly bitvy, došlo k nehodám, nebo nemocem, které zabily mnoho lidí. Staré pohřebiště, budovy a místa, opředené pověstmi jsou ideální. Avšak shledali jsme, že nejen staré domy jsou obývané duchy, ale také mnoho nových domů. Mnoho starých hřbitovů poskytují vhodné zdroje pro světelné projevy a ektoplazmické změny.

  • A co duchové našich domácích mazlíčků?
Ano, zaznamenali jsme mnoho příběhů o zvířatech, jako jsou psi a kočky, které zemřely a setrvávají po smrti v blízkosti svého pána jako duchové. Věřím, že tyto zvířata mají duši, takže mohou s námi po smrti zde zůstávat. Vím to, v našem domě máme hned dva zvířecí duchy. Proč je neobvyklé akceptovat, že naše milované zvířátka by nechtěla s námi zůstávat i nadále? Ony nás milovaly a síla lásky je velmi silná, dokonce i po smrti.

  • Mé vyznání říká, že neexistují věci, jako jsou duchové.
Nejsem zde, abych rozvrátil váš systém víry. Věřím, že co jsme se učili v nedělní škole, nemusí být vždy stejné, co se děje po smrti. Víra vznikla od lidí pro lidi, aby jim pomohla přizpůsobit se životu po smrti. Nikdo se nevrátil a neřekl, že to, co se učil je stejné, co se děje. Domnívám se, že pravděpodobně smrt otevírá bránu k existenci, která možná bude odlišná od toho, co jsme se učili v nedělní škole. Nikdy jsem se nesnažil vidět vše buď černé, nebo bílé, dobré nebo špatné. Právě pro mě nebylo pochopitelné označit něco - jednoduše jako zlé, tedy celou myšlenku duchů. Když mí rodiče zemřeli a zůstali v pozadí, sledující svou rodinu, měl bych je označit jako zlé? Ne, jsou to duchové milující, opatrující rodiče, kteří chtějí svou rodinu sladit a pokračovat dál ve svém životě.

Vydáno:   12. 08. 2006

Přečetlo:  8268 čtenářů
Zdroj: http://www.ghostweb.com/

Autor (vložil): Dave OesterKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ článek
28. 08. 2006 20:24
Gibson
¤ duše a člověk
16. 08. 2006 17:41
Zdeněk
¤ duchové
13. 08. 2006 15:14
Maya
¤ Může mi někdo vysvětlit násled
13. 08. 2006 13:25
Klára
¤ Moje zkušenost
12. 08. 2006 21:10
Kytka