Články

- Kontakty se záhrobím -

Osudy Duší - setkání se s přáteli
    V tomto stádiu přechodu do duchovního světa se obvykle ztrácí pozemská a mentální zátěž duše. Pečlivé uspořádání onoho světa v nís probudí vzpomínku na to, co jsme opustili předtím, než jsme si vybrali fyzickou formu.

H. Mohla ses vyrovnat s prostředím v duchovním světě, řekni mi, jak na tebe působí teď?
Subjekt. Je tu teplo a příjemně. Už jsem si zvykla na to, že tu jsem. Chci tu zůstat navždy. Není tu žádné napětí, nejsou tu obavy, je tu jen pocit blaženosti. Vznáším se, a je ti krásné.
H. Jaký je hlavní pocit, když míjíš bánu do duchovního světa?
Subjekt. Důvěrnost.
H. Co je důvěrné?
Subjekt. Lidé, přátelé, myslím, že tu jsou.
H. Vidíš je stejně, jako vidíš důvěrně známé lidi na zemi?
Subjekt. Jsem vzrušená jejich přítomností. Z přítomnosti lidí, které jsem poznala.
H. Dobře, pokračuj s námi v cestě. Co vidíš ještě?
Subjekt. Světla. Jsou jako jemný obláček.
H. Vypadá všechno stejně, i když se pohybuješ?
Subjekt. Ne. Objevují se skvrny energie. Vím, že jsou to lidé.
H. Přibližuješ se k nim, nebo oni k tobě?
Subjekt. Je to vzájemné. Já se pohybuji pomaleji než oni, protože si nejsem jistá, co mám dělat.
H. Uvolni se a nechej se unášet. Řekni mi co vidíš.
Subjekt. Teď vidím poloviční postavy. Mají jen poloviční tělo. Vidím je pouze od pasu nahoru. Jsou průsvitní, vidím skrz ně.
H. Vidíš ještě nějaké jiné rysy těchto lidí?
Subjekt. Oči
H. Vidíš oči?
Subjekt. Jen obrysy úst, ale jinak nic (vyděšeně). Všechny oči jsou teď okolo mě. Přicházejí blíž.
H. Má každá entita dvě oči?
Subjekt. Ano
H. Vypadají jako oči lidské? Mají duhovku a zřitelnici?
Subjekt. Ne, jsou to věrší černé kruhy, zářící světlo ...ke mně....myslela jsem...(subjekt vzdychá).
H. Pokračuj.
Subjekt. Začínám je poznávat. Posílají do mé mysli obrazy. Myšlenky o nás, a mění se v lidi.
H. V lidi s lidskými rysy?
Subjekt. Ano, podívejte se, to je on.
H. Co vidíš?

Subjekt se začíná smát a brečet zároveň.
Subjekt. Myslím, že je to, ano, je to Lary! Je vpředu před ostatními! Je první, koho opravdu vidím. Lary, Lary!!

Za pár minut, aby měl subjekt čas se vzpamatovat.

H. Duše Laryho je před skupinou ostatních duší, které vidíš?
Subjekt. Ano. Teď vím, že ta, kterou jsem chtěla vidět, je nejvíce vpředu. Někteří z mých dalších přátel, jsou více vzadu.
H. Vidíš je všechny jasně?
Subjekt. Ne. Ti vzadu jsou nejasní. Jsou daleko, ale cítím jejich přítomnost. Vpředu je Lary a jde ke mně. Lary!! Ano. Prožili jsme spolu nádherný život. Ganter byl velmi silný, všichni v jeho rodině byli proti tomu, abychom se vzali. Jean dezertoval z válečného loďstva, aby mě ochránil před nešťastným osudem.

Subjekt je velmi rozušený. Jeho minulé životy se vrší jeden na druhý. Lary, Ganter a Jean byli jejími předchozími manžely, ale jen jedinou duší.
H. Co teď děláš?
Subjekt. Objímám se s ním
H. Kdyby se na Vás podíval někdo třetí, co by viděl?
Subjekt. Viděl by dvě seskupení jasného světla, jak víří kolem sebe. Alespoň myslím. Objímáme se a vyjadřujeme si lásku. Jsme spojeni a šťastní.
H. Co se stalo potom, co jsi potkala svojí spřízněnou duši?

Subjekt křečovitě svírá opěradla křesla.

Subjekt. Jsou tady všichni. Předtím jsem je jenom cítila, teď ke mně přicházejí všichni. Ano!! Mami, ona mi tak chyběla.
H. To je v pořádku.......
Subjekt. Prosím, teď se mě na nic neptej. Chci si tu chvíli prožít.

Zdá se, že subjekt tiše rozmlouvá se svojí matkou z posledního života. Chvíli čekám.

H. Vím, že se raduješ z takového setkání. Ale teď mi řekni, co se děje.
Subjekt. Držíme se. Je krásné spolu znovu být.

H. Jak se můžete držet, když nemáte těla?
Subjekt. Obklopujeme se navzájem světlem, to je přeci jasné.
H. Jaký je to pocit, když jsi duše?
Subjekt. Jako když se zabalíš do zářivého jasného světla.
H. Chápu.
Subjekt. Time, to je můj bratr. Utopil se, když mu bylo čtrnáct let. ahoj, jsem ráda, že tě vidím.


Subjekt uviděl dále svojí tetu, a několik dalších přátel, kteří přicházeli pozdravit.

H. Co podle tebe určuje pořadí, v jakém tě přichází pozdravovat.
Subjekt. Asi to, co jeden pro druhého znamenal a znamená.
H. Ale s některýma jsi žila několik životů, s některýma jeden či dva.

Subjekt. Se svým manželem jsem byla nejdéle.
H. Je nablízku tvůj průvodce?
Subjekt. Ano, je v pozdáli. ON je v pozdálí a sleduje.
H. Proč myslíš, že průvodce je muž? Řekla jsi ON, to značí muže.
Subjekt. On pro mne představoval vždy mužskou podstatu.
Rozbor Michaela Newtona.
    Přijímací výbor, který nás čeká při našem vstupu do duchovního světa je předem naplánovaný. Tento případ demonstruje, jak mohou mladé přicházející duši pomoci známé tváře. Zjistil jsem, že počet entit, které přicházející čekají a vítají po každém životě, je různý, protože záleží na potřebách té které duše. Zjistil jsem, že naši duchovní druhové, přesně vědí, kdy a kde nás mají čekat. Často je entita, která měla pro nás velký význam, v popředí čekajících. Množství čekajících, se nejenže mění po každém životě, ale dokonce se i drasticky redukuje, až u pokročilých duší nečeká nikdo, protože tyto duše nepotřebují duchovní útěchu.

    Je důležité, abychom pochopili, že entity které nás vítají, nemusí bát součástí naší skupiny duší. Je to dáno tím, že ne všichni lidé z naší blízkosti, jsou na stejné úrovni vývoje. Objeví se proto, že se rozhodly, že se s námi setkají hned po smrti, aby nám přinesly útěchu.

    Můžeme se také setkat pouze s jedním průvodcem, kterému není přítomen nikdo jiný. To záleží na povaze přicházející duše. Zjistil jsem, že délka prvního setkání s našimi průvodcije po každém ze životů různá a závísí na okolnostech předchozího života
.


Z knihy: Michael Newton, Osudy duší
Více zde: http://tajnespisy.webnode.cz/news/osudy-dusi-setkani-se-s-prateli/

Vydáno:   05. 10. 2011

Přečetlo:  4416 čtenářů
Zdroj: http://tajnespisy.webnode.cz

Autor (vložil): PeterKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Garias
29. 02. 2012 14:14
Perchta
¤ Gerias
31. 12. 2011 1:15
Sylvia
¤ DIKY daiterr
7. 10. 2011 16:04
Jelitko
¤ -
7. 10. 2011 9:56
daiterr
¤ pre doplnenie
7. 10. 2011 9:43
lup
¤ Garias
7. 10. 2011 9:31
lup
¤ ...
7. 10. 2011 8:05
garias
¤ Garias,
7. 10. 2011 7:46
lup
¤ grimoar
7. 10. 2011 6:18
MidnighT91
¤ pro gariase
7. 10. 2011 1:44
MidnighT91
¤ ...
6. 10. 2011 23:29
garias
¤ chybí snaha :-(
6. 10. 2011 23:14
Houba
¤ Garias
6. 10. 2011 22:07
lup
¤ Dobre Garias,
6. 10. 2011 22:06
lup
¤ ...
6. 10. 2011 22:06
garias
¤ ryby
6. 10. 2011 21:50
Houba
¤ garias
6. 10. 2011 21:27
MidnighT91
¤ Houba
6. 10. 2011 21:12
garias
¤ ..
6. 10. 2011 21:10
garias
¤ věda
6. 10. 2011 21:06
Houba
¤ ahoj
6. 10. 2011 20:53
Houba
¤ ..
6. 10. 2011 20:33
garias
¤ ..
6. 10. 2011 20:27
garias
¤ Garias,
6. 10. 2011 18:44
lup
¤ opravdu
6. 10. 2011 15:18
Jelitko
¤ garias
6. 10. 2011 10:31
MidnighT91
¤ korekce
6. 10. 2011 10:26
MidnighT91
¤ garias
6. 10. 2011 10:14
MidnighT91
¤ Garias,
6. 10. 2011 9:42
lup
¤ -
6. 10. 2011 7:57
daiterr
¤ -
6. 10. 2011 7:53
daiterr
¤ ..
6. 10. 2011 0:13
garias
¤ ..
6. 10. 2011 0:09
garias
¤ duchovno
5. 10. 2011 23:12
MidnighT91
¤ -
5. 10. 2011 21:42
daiterr
¤ :D
5. 10. 2011 20:43
dalila
¤ ..
5. 10. 2011 20:24
garias
¤ re
5. 10. 2011 18:38
dalila
¤ ...
5. 10. 2011 18:10
garias
¤ ano
5. 10. 2011 16:05
Jelitko
¤ re: garias
5. 10. 2011 15:56
Jarda
¤ > garias
5. 10. 2011 9:39
Gretchen
¤ ...
5. 10. 2011 7:58
garias
¤ ..
5. 10. 2011 7:52
garias