Články

- Knižní novinky -

Orákulum vizí (C.Marchetti)
Orákulum vizí - emoce probouzí podvědomí!
    A tak to nějak Ciro Marchetti zamýšlel. Tento originální autor Zlatého tarotu a Tarotu snů totiž stvořil svou vlastní karetní sadu. Beze slov… či spíše bez zbytečných slov. Jímavost jeho obrazů tady vystupuje v plné šíři, protože dokonale oslovuje naše podvědomí. Pojďte se do nich zadívat se mnou.

    Byla jsem na tuto sadu hodně zvědavá a měla jsem jistá očekávání.

    Tato očekávání se ukázalaj jako celkem přízemní ve chvíli, kdy jsem se na tu nádheru se zlatým ořezem poprvé podívala. Pravda, přišlo mi to jako celek trochu chaos, ale to je asi normální, když držíte v ruce něco nového. Problém byl v tom, že jsem nejprve musela pochopit autorův styl.

    Poté byla původní očekávání nejen naplněna, ale i předčena.

    Zlatý tarot je od Cira Marchettiho velmi konzervativní. Leč dokonalý, o tom žádná, líbí se i zastáncům tvrdé tarotové klasiky.

    Tarot snů je oproti němu trochu „úlet“. Úlet do světa snů, do světa, ve kterém musíte být na stejné snové vlně s autorem. Je to tarot zajímavý na prohlížení a rozjímání a cestu k němu je třeba hledat poněkud déle.
Orákulum vizí je jako galerie nádherných vizí
    Orákulum vizí je svým pojetím někde mezi Zlatým tarotem a Tarotem snů. Karty mají krásné doplňky, ženy zdobí elegantní kostýmy a šaty a témata šašků, nádherných žen (které jsou si na některých kartách typově podobné), světelných efektů a barev. To vše tvoří snad až jakýsi trojrozměrný obraz, jež vás zavede do významu karty poměrně snadno. Když si v přiložené knize přečtete krátký text ke každému obrazu, pochopíte ji plně. Tedy její základ. V tu chvíli se otevírají možnosti vám samotným při výkladu či jen meditaci.

    Kniha navíc prozrazuje velmi čtivě pozadí vzniku těchto karet i vztah Cira Marchettiho k tvorbě. Čtenář by jistě neřekl, že se tarotem zabývá pouhých deset let a že vlastně sám karty nevykládá.

    My to však zkusíme tak, jak si to autor přál. V ukázkovém výkladu je jednoduchý, je to jen řada vyložených karet, která mluví sama za sebe. Žádné složité kříže, kruhy a pevně stanovená místa. I když i na tyto výklady jsou tyto karty výtečné. Takový Keltský kříž v podání Orákula vizí se stává jiskřivým gejzírem emocí. Přitom si netřeba lámat hlavu s obrácenými kartami, jak říká autor.

    „V mém pojetí není třeba při výkladu pracovat s obrácenými kartami, protože obrazy samy o sobě možnost těchto variant již obsahují.“

    Pro Vás jsem zkusila to nejjednodušší - pro představu. Zkusme si vyložit na jakýsi vztah mezi mužem a ženou. Klasika, ostatně, nejvíc dotazů je vždy právě vztahových.


Takže - místa jsou daná. Vlevo je muž, vpravo žena, uprostřed je budoucnost vztahu či jeho celková energie. (viz. obrázek).


    Muž je svázán strachem. Vlčí oči se doslova zahryzávají do jeho hlavy, tady je krásně zobrazeno, jak moc umí strach žít z našich představ a obav. Dívka na obrázku je pod červeným rounem nahá. O to víc se bojí. Ale když se otočí, možná zjistí, že tam žádný strach není.

    Muž je tedy v tomto vztahu jaksi stísněn, bojí se ho…

    Karta vpravo symbolizující ženu je o poznání pozitivnější. V knize má název Souzvuk - společné cíle - sdílené hodnoty - v jednotě s ostatními a jde tu o pocit sounáležitosti, krásný pocit souplutí s okolím. Na obrázku jsou labutě a klidně jdou cí dívka. Nesmírně klidný výjev je o uklidňující.

    Žena je v tomto vztahu evidentně zcela v pořádku a připravena přijmout všechny mužovy obavy.

    Jejich budoucnost či společné energie pak symbolizuje karta s názvem Vzdálenost - osamění - perspektiva. Její poselství je zcela jasné - chvíle odloučení dá nahlédnout na situaci bez vlivu druhých, možná i bez těch obav. Závěr by mohl být ten, že tento vztah fiktivního muže a ženy je na křižovatce. On má z něčeho strach… oba nyní potřebují odstup, chvíli odloučení a přemýšlení či hledání reálného řešení. Určitě by si tato situace, pokud by takto vyšla, zasloužila vytáhnout ještě několik vysvětlujících karet.

    Jak vidíte, je to nesmírně podnětná karetní sada tím, že je určitou originální obměnou klasického tarotu a nabízí tedy zcela nové zážitky. A nová uvědomění.


Vydalo nakladatelství Synergie, 2012, www.synergiepublishing.com

Vydáno:   31. 07. 2012

Přečetlo:  4124 čtenářůKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ *
1. 08. 2012 8:08
Perchta