Články

- Meditace a relaxace -

Projekce vnitřního vidění
Projekce vnitřního vidění / David Wilcock
Jak šišinka mozková vykonává projekci vnitřního vidění(5-minutové video na YouTube - následující přepis je mírně krácen)


    Otázka: "Do pitné vody ve Spojených státech je přidáván fluorid už asi půl století. Je zřejmé, že to poškozuje šišinku mozkovou. A tak až dojde v následujících letech k probuzení lidstva, mnozí lidé nebudou schopni jí používat, ať už slouží jakémukoli účelu. Nevím, zda jste o tomto nějak uvažoval."

    David Wilcock: "Mám nyní dosti rozsáhlé lékařské důkazy o tom, že šišinka mozková je jako redna, uvnitř ní existují buňky, které se nazývají pinealezity, které jsou v zásadě stejné jako červené kužely v oku - na vícečetných úrovních a mají stejné proteiny. Pletivo šišinky mozkové má - jak to nazývají - fototransdukční kaskádu k mozku. Což je víceméně identické jako fototransdukční kaskáda mezi rednou a mozkem. Takže, šišinka mozková je směrem k mozku zasíťovaná jako oko, má receptory stejné jako má v sobě oko.

    A pak tito vědci jdou ještě dál a říkají, že to naznačuje možnost, že uvnitř šišinky mozkové dochází k přímým fotickým událostem. Znamená to, že tyto buňky redna uvolňují a detekují fotony. A jiní vědci objevili, že v šišince mozkové se nacházejí plovoucí krystalky (o velikosti asi 4 mikrometry, viz video 02:45 - 03:00 ) skládající se primárně z kalcitu (uhličitanu vápenatého) a že tyto malé krystalky jsou ve skutečnosti piezoelektrické (tj. generují elektřinu na krystalech prostřednictvím jejich nepatrného stlačování a roztahování). Piezoelektrický jev funguje jako krystalové rádio - krystal může tímto způsobem zachycovat rádiové stanice, aniž by používal nějaký zdroj elektřiny, protože s tím jak se elektromagnetická energie pohybuje prostorem, tento krystal vibruje na určité frekvenci. Když máte u starého rádia ladění a točíte kolečkem ladění, tak měníte tlak na krystal. A jak působíte tlakem na krystal, mění se jeho vnímavost na tato pole elektromagnetické energie, které jsou jako radiostanice.

    Navíc kromě těchto piezoelektrických vlastností má šišinka mozková také piezoluminozitu. Piezoluminozita znamená, že piezoelektrické krystaly mohou v mnoha případech uvolňovat fotony s tím jak se roztahují a smršťují.

    Vědci také zjistili, že v šišince mozkové existuje rovněž piezochromatismus. Piezochromatické krystaly ve skutečnosti uvolňují fotony různé vlnové délky (barvy) v různém čase v závislosti na frekvenci, která do nich přichází. Takže máte tu možnost jakéhosi plně barevného holografického projekčního systému. Výše zmíněná fototransdukční kaskáda a další hardware - všechno toto vybavení v šišince mozkové je.

    Věřím, že způsob jakým funguje šišinka mozková je holografický. Takže to znamená, že je vysoce redundantní. Znamená to, že i když máte jen velice malou oblast v ní, která funguje, budete pořád schopni získat z ní nějaký užitek. Ukazuje se, že v každém případě zde probíhá záměrné úsilí, při kterém se pokoušejí, aby šišinka mozková u lidí kalcifikovala.

    Fluoridy jsou jednou z významných sloučenin, která kalcifikuje šišinku mozkovou. Ale existují i jiné chemikálie, které mají kalcifikující efekt, protože se poutají k těmto malým fotickým krystalům a mnoho z nich v podstatě je odstřelí (tj. znefunkční).

    Takže se v každém případě ukazuje, že za tím stojí důvod, proč se to dělá. Avšak, je velice důležité vědět, že šišinka mozková, i když je to mocný orgán, není to tak, že když máte kalcifikaci šišinky mozkové, že nebudete schopni projít Nanebevstoupením. Tento vzestup zřejmě v každém případě bude něco, co se odehraje na úrovni buněčné DNA uvnitř každé buňky a ne jenom v šišince mozkové."

    Otázka: "Když říkáte Nanebevstoupení - hovoříme o fyzické nebo duchovní změně?

    David Wilcock: "Nikdo doopravdy nezná na toto odpověď. Já si rozhodně myslím, že každý člověk bude prožívat určitou změnu do nějaké úrovně, až budeme tímto procházet. A myslím si, že až prožijeme tuto úroveň změny, že někteří lidé budou potom schopni to použít jako odrazový můstek, aby u nich došlo k přeměně do podoby světelného těla. - Takže si myslím, že každý člověk zcela určitě projde nějakou energetickou změnou a že tím všichni projdeme ve stejnou dobu. A potom, pokud budete připraveni, můžete mít ono světelné tělo, což je v zásadě následující úroveň lidské evoluce. Ale neznamená to nutně, že každý je připraven mít světelné tělo a stejně tak to neznamená, že se to stane všem najednou."

Vydáno:   28. 02. 2013

Přečetlo:  2300 čtenářů
Zdroj: http://objevto.blog.cz

Autor (vložil): ivetaKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)