Články

- Záhady a tajemno -

Únik UFO do mora
    Svetový oceán zaberá tri štvrtiny zemského povrchu. Veľké hĺbky oceánu sú ťažko dostupné a málo preskúmané. Naviac lode a lietadlá sa pohybujú po vytýčených plavebných a letových trasách. Väčšina priestoru oceánu je veľmi riedko navštevovaná loďami.

    Prípady pozorovaní anomálnych javov pozorovaných z lodí sú potvrdené záznamami v palubných denníkoch. Z lodí sú potvrdené nielen pozorovania UFO vo vzduchu, ale aj ich ponorenia zo vzduchu do mora. Uvádzam niektoré príklady z 19. a 20. storočia.

    V polovici 19. storočia boli z holandskej lode pozorované dva kruhové UFO, jeden bol svietiaci a druhý temný. Obleteli loď. Začiatkom 20. storočia v severnom Atlantiku neďaleko parníka „Svätý Andrej“ sa ponorili do vody tri UFO, z ktorých jeden objekt pred ponorením obletel loď.

    Rýchlosť UFO veľmi ľahko prevyšuje rýchlosť lode. V palubnom denníku argentínskej lode „Navero“ je zápis, že spolu s loďou sa pohyboval objekt dĺžky približne 30 metrov. Niekoľkokrát obletel plavidlo a ponoril sa do vody.

    Podobné prípady sa opakovali až do súčasnosti vo všetkých moriach a oceánoch. S príchodom modernej techniky sa stalo možným sledovanie pohybu UFO aj pod vodou.

    Zaujímavý prípad sa stal v polovici 60-tych rokov. V Severnej Amerike priamo pred kanadským ľadoborcom sa prelomil trojmetrový ľad a z vody vyletel veľký striebristý UFO.

    V roku 1965 v Červenom mori neďaleko od lode „Raduga“ vyletela z mora guľa s priemerom asi 60 metrov a ostala visieť vo vzduchu vo výške asi 150 metrov.

    V roku 1974 posádka lode „Blekbern“ pozorovala v Indickom oceáne tri svietiace UFO. Po ponorení do vody boli sledované echolokátormi.

    V roku 1977 pri ostrove Nová Guinea posádka rybárskej lode „Vasilij Kiselev“ videla UFO. Objekt vyletel z vody a ostal visieť vo výške asi 500 metrov, kde ostal bez pohybu niekoľko hodín. Rádiové spojenie ani rádiolokátor na lodi v tomto čase boli nefunkčné.

    Existujú hlásenia, že jednu z ponoriek pri plnení bojovej misie v Tichom oceáne obkolesilo šesť UFO. Utiecť od nich nebolo možné. Veliteľ bol nútený vydať rozkaz na vynorenie, čím porušil pravidlá bojovej hliadky. Potom, ako sa ponorka vynorila, všetky UFO vyleteli z vody a rýchlo sa vzdialili.

    V súčasnosti na mnohých priestoroch oceánskeho šelfu sa nachádzajú hydrolokátory na sledovanie ponoriek. S ich pomocou sa neraz zaregistrovali UFO pohybujúce sa pod vodou s rýchlosťou do 200 míl za hodinu. Naviac sa môžu ponoriť do hĺbok, ktoré sú v súčasnosti ponorkám nedostupné.


Pokračovanie...

Vydáno:   20. 03. 2013

Přečetlo:  1485 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)