Články

- Záhady a tajemno -

Kvakery
    Ponorky rôznych krajín sa často stretávajú s neznámymi podvodnými objektmi, ktoré sa pohybujú pod vodou vysokými rýchlosťami. Často pred takými stretnutiami registrujú hydroakustické prístroje neznáme šumy, ktoré pripomínajú kvákanie žiab. Preto tieto neznáme objekty námorníci nazvali „KVAKERY“. Do slovenčiny je možné názov preložiť ako „KVÁKAČI“.

    Takéto kvákajúce objekty obyčajne sprevádzajú ponorky, doslova ich sledujú. Velitelia ponoriek ich považujú za nebezpečné. Ako sa majú správať velitelia ponoriek s jadrovými zbraňami na palube k neznámym objektom, keď sa neočakávanie objavia, predbehnú ponorku alebo jej skrížia kurz? Veľakrát bol vydaný rozkaz na zmenu kurzu, keď podvodné UFO skrížilo dráhu ponorky. Treba poznamenať, že ani raz neprišlo k zrážke ponorky s kvakerami.
Ku koncu roku 1960 sa hlavný veliteľ VMF ZSSR (VMF ? Vojenno Morskyj Flot ? vojenská námorná flotila) vážne znepokojil zo stretnutí s kvakermi. Mal obavy nie so samotných stretnutí s morskými UFO, ale z toho, že za kvakermi môžu byť najnovšie zariadenia USA, pomocou ktorých sledujú sovietske ponorky. V tom čase kvakery znepokojovali nielen ZSSR, ale aj štáty NATO, najviacej Nórsko.

    V tomto období jeden z atómových raketových nosičov ZSSR sa vracal na základňu. Bola hustá hmla, viditeľnosť nulová. Ponorka plávala na hladine. Rádiolokátor neočakávane objavil cieľ, plávajúci naprieč kurzu ponorky. Veliteľ vydal rozkaz zvýšiť rýchlosť, aby sa vyhol neznámemu objektu. No objekt taktiež zvýšil rýchlosť. Vtedy veliteľ prikázal zastaviť, aby pustil neznámy objekt. Objekt sa priblížil, nijako nereagoval na preventívne signály z ponorky. Napätie rástlo. Neznámy objekt podplával priamo pod ponorkou. Posádka čakala, či sa objaví na druhej strane, no objekt sa neukázal. O rok sa odohral rovnaký prípad s tou istou ponorkou. Keď plávali na hladine, neznámy objekt sa približoval. Veliteľ vydal rozkaz zapisovať všetko do denníka. Objekt opäť podplával pod ponorkou a zmizol. Ako sa zistilo, aj iné ponorky hlásili takéto udalosti.

    Spočiatku velenie nevenovalo pozornosť týmto udalostiam. No čoskoro kvakery začali vyvolávať vážne obavy. Vtedy, na rozkaz maršála Grečka, bola vytvorená špeciálna skupina pre výskum, systematický zber údajov a analýzu neobjasnených morských javov, ktoré mohli ohroziť sovietske lode. Vytvorená skupina doslova po zrniečkach zbierala hlásenia. Bola zorganizovaná séria expedícií. Počas jednej z nich havarovala sovietska atómová ponorka K-8. Tejto expedícii sa zúčastnila loď „Chariton Lantev“, ktorej sa podarilo zachrániť veľkú časť mužstva K-8.

    Začiatkom 80-tych rokov bol program „Kvaker“ neočakávane ukončený. Skupina pre výskum neobjasnených morských javov bola rozpustená a získané informácie utajené. Doteraz je nepochopiteľné, prečo sa tak odrazu ukončil výskumný program. Čo sa podarilo objasniť o neznámych kvakeroch? Nie celkom veľa, pričom bývalí dôstojníci skupiny majú rôzne názory. Niektorí z nich považujú kvakery za neznáme morské živočíchy s vysokou úrovňou inteligencie ? akési ohromné rozprávkové ryby. Ale o ich reálnej existencii veda nič nevie. Naviac, k dispozícii je množstvo svedectiev o pozorovaní neznámych druhov. Napríklad, ešte celkom nedávno sa nevedelo nič o obrovských kalmaroch, pokiaľ sa ich mŕtve telá nenašli na brehu. Je možné, že kvakery patria ku kytovcom. Prejavujú veľký záujem o ponorky, pričom ich zmyslové orgány pracujú v akustickom pásme. V zaznamenaných signáloch kvakerov niektorí výskumníci videli zrejmý živočíšny pôvod, iní zase videli jasne signály technického pôvodu. V bývalej špeciálnej skupine pre výskum kvakerov nebola verzia pre morské UFO populárna, no napriek tomu ju nevylučovali.

    Najviacej zástancov má verzia, že kvakery sú americké tajné zariadenia na sledovanie sovietskych ponoriek. Uvádzali taktiež niektoré argumenty na podporu tejto verzie: napríklad, kvakery najčastejšie stretávali neďaleko od námorných základní NATO, kde sa rýchlo po stretnutí objavili protiponorkové lode NATO.

    No otázka, prečo boli prerušené výskumy, doteraz ostáva bez odpovede. Je možné, že kvakery považovali jednoducho za morské organizmy. No a to je mimo kompetencii vojenského námorného prieskumu.

    Ak sú kvakery morské UFO, zozbierané materiály mohli poskytnúť špeciálnym úradom, ktoré sa zaoberajú danou problematikou.

    V 90-tych rokoch sa objavila informácia o tom, že USA začali výskum morských hlbín. Ich cieľom bolo hľadanie neznámych druhov, od ktorých boli zaznamenané signály. Môže sa stať, že čoskoro bude tajomstvo kvakerov odhalené.

Pokračovanie...

Vydáno:   22. 03. 2013

Přečetlo:  1904 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ jo
24. 03. 2013 16:35
grebena
¤ ....
24. 03. 2013 13:37
lup
¤ jo
23. 03. 2013 17:47
grebena