Články

- Bytosti světla -

Fenomén: Andělé jsou tady!
    Andělé se vracejí. Lorna Byrne je vidí a povídá si s nimi. Emil Páleš anděly vědecky zkoumá. Rupert Sheldrake napsal Fyziku andělů. Přesto zůstávají nebeské bytosti záhadou.

    Andělé mne provázeli už v dětství. Obrázky s dítětem, nad nímž bdí anděl strážný, visely i v éře hlubokého komunismu v mnoha českých domech. Také modlitba „Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku“ úspěšně přežívala ateismus. Nicméně jsem žádného anděla nikdy reálně neviděl a nechodili za mnou ani ve snech. Anděly jsem považoval za jakési pohádkové bytosti, které s každodenním životem současníka mnoho společného nemají. V dnešní době prožíváme renesanci těchto nebeských bytostí. Co tyto - údajně neexistující bytosti - reprezentují, že provázejí lidstvo od pradávna?

    V posledních letech oslovila andělským námětem čtenáře na celém světě prostá Irčanka Lorna Byrne. Z jejího letošního vystoupení v Lucerně jsem si odnesl úžasný zážitek stejně jako z její první knížky „Andělé v mých vlasech“. V Lucerně se odehrálo svého druhu náboženské setkání. Lorna je zvláštní člověk. Říká, že vidí svého strážného anděla a mluví s ním celý život, mimo to ji celý život navštěvují i různí další andělé i archandělé, s kterými komunikuje, a co víc - vidí také anděly dalších lidí, někdy nejen jako světelné bytosti, ale vtělené do lidského těla.

Lorna Byrne - lornabyrne.com
Andělé u operace
    Po Lucerně mi v květnu přišla dobrá andělská synchronicita. V příloze jednoho deníku jsem se dočetl, že manželka spisovatele Michala Viewegha Veronika uviděla ve vyhrocené osobní situaci anděly. Když čekala v nemocnici, jak dopadne riskantní operace jejího muže, uviděla dva „obrovské anděly“: „ Já jsem při čekání zažila moment, kdy jsem si zalezla do kouta a snažila se úplně vypojit hlavu. A tehdy jsem viděla Michala na operačním sále, u hlavy mu stáli dva obrovští andělé. A to byla chvíle, kdy jsem věděla, že to všechno dobře dopadne.“

    Že vyděšená žena uviděla tyhle nebeské bytosti, mne moc nepřekvapilo, ale zaskočilo mne, že je popsala jako obrovské. Také Lorna Byrne totiž píše a mluví o tom, že někteří andělé jsou velmi vysocí. Ta synchronicita mne překvapila. Co když nejde o náhodu a znamená to, že realita je zásadně jiná, než jak ji vnímáme? Taková, jak ji popisuje Lorna Byrne? Kolem nás jsou neustále spousty andělů. A hlavně, každý jedinec má svého strážného anděla, které ho provází celý život a nakonec jeho duši doprovodí po smrti k Bohu.

Lorna Byrne:

    „Do krásného sálu Lucerny proudili andělé. Když jsem čekala po straně pódia, téměř jsem poklekla, když jsem uviděla velikého anděla, který se objevil ve své mužské podobě s bílými opeřenými nádhernými křídly, zcela rozevřenými, takže pokrýval úplně všechny lidi, plný světla…Když jsem se rozhlížela po místnosti, upoutal moji pozornost jeden anděl. Byl to strážný anděl malé, asi 7leté holčičky, která tam byla se svým otcem. Ten strážný anděl dovolil jinému andělovi, aby na ni a kolem ní foukal nějaké bubliny, aby jí rozptýlil a pomohl jí udržet energii nahoře. Je to jen malý příklad, jak jsou andělé přítomni v našich životech, aby nám pomohli.“
Dějiny andělů
    Anděl znamenal pro staré Hebrejce Božího posla (odtud řecky angelos). Šlo o nositele nějakého spirituálního sdělení, prostředníka mezi člověkem a Bohem. Podobné bytosti znali i Sumerové. Hebrejská bible někdy anděly nazývá elohim - synové boží. Biblický anděl mohl být pro někoho neviditelný, ale mohl se zjevit určité osobě. Také islám zná anděly: mají zde další důležité funkce: zaznamenávají činy lidí, vedou je k poslednímu soudu a jsou dokonce strážci pekla! Připomíná to anděly s plamennými meči, kteří vyhnali Adama a Evu z Ráje, nebo hrozivé anděly z Apokalypsy. Sikové znají „anděla smrti“. Muslimové mají anděla Gabriela (arab. Džabríl), který předal Mohamedovi Korán. Andělé podle poznání starého tisíce let jsou mocné bytosti, moudré, milující, intuitivní, se silnou vůlí. Jsou plni porozumění, vědění, lásky a soucitu. Ale je to ještě složitější: sedm archandělů bývá někdy označováno za Duchy času, kteří se cyklicky střídají, a každý z nich vládne asi 354 let.

    Nicméně také v hodně vzdálených přírodních kulturách se podobné bytosti vyskytují, např. šamanské kultury existenci andělů připouštějí, jenom jim říkají duchové.
Anděl strážný
    Katolická církev se anděly strážnými moc nezabývá, ale křesťanská tradice o nich mluví již dlouho. Tvrzení, že každý člověk - jak říká také spisovatelka Byrneová - má anděla strážného, který ho chrání a pomáhá mu vést správný život, není nic nového, vyskytuje se v rané křesťanské tradici. Kde je počátek této ideje, asi nikdo neví.

    Léčitel Daskalos říká, že andělé jsou projekce věčných archandělských bytostí. Každý člověk má při narození strážného anděla, kterého mu přidělilo Absolutno. Je součástí aury, ale někdy pospává, proto je někdy nutné ho probudit, aby pracoval na ochraně jedince. „Vytvoření“, tedy probuzení strážného anděla je prý snadné - stačí si vizualizovat při svíčce a kadidlu dotyčného člověka, kterému chceme pomoci, ve věku asi 16 let. (Přesný popis je v knize „Pocta slunci“).
Andělologie
    Zajímavým způsobem přistupuje k andělskému fenoménu současný badatel Emil Páleš. Snaží se vědecky, s pomocí statistiky dokázat vliv andělských energií nejen na vývoj lidstva, ale na planetu Zemi a evoluci přírody. „Pálešův výzkum směřuje k závěru, že starověká nauka o andělech nebyla pouhou fantazií, ale předvědeckou formou poznání, jež mělo svůj reálný předmět. Navenek se projevují střídáním kulturních epoch, estetického cítění, náboženských kultů, filosofických intuicí, vědeckých paradigmat a politického uspořádání. Tyto intuice jsou intersubjektivně prožívány jako psychologická realita.“

    Pro Páleše andělé nejsou nějací poslíčkové či strážci, ale spíše velmi mocné energie řízené obrovskou kosmickou inteligencí. Kupodivu se v tomto duchu vyjádřil o silách, které řídí evoluci přírody na Zemi vědec Alfred Russel Wallace, který souběžně s Darwinem objevil principy přírodního výběru. Wallace zakončil své dílo myšlenkou, že "evoluce je řízena nějakými inteligencemi, které jsou součástí přírody". Wallace se zabýval spiritismem a věřil v dualitu duše a těla. Přestože většinová materialistická věda Pálešovu i Walleceho ideu odmítla, žijí i dnes vědci, kterým se zamlouvá. Jedním z nich je biolog Rupert Sheldrake, který napsal zajímavou knihu na téma vědomí.
Fyzika andělů
    Knihu s podivným názvem „Fyzika andělů“ napsal Sheldrake spolu s knězem Matthew Foxem. Také oni si všimli, že zatímco kdysi dávno lidé vnímali anděly kolem sebe velmi výrazně - v biblických dobách se svět hemžil legiemi andělů - za posledních 300 let tyto bytosti rychle mizí z povědomí a stávají se součástí pohádek a bájí. Jako by věda anděly vytlačila. A najednou přicházejí vědci jako Páleš nebo Sheldrake a nalézají skulinu, kde je místo i pro anděly a archanděly.

    „V knize Fyzika andělů jsme se s Matthew Foxem snažili zkoumat tuto západní tradici, zjistit, co nám může říci o andělech a nalézt nějaké vztahy, které by mohly rezonovat s kontextem nové kosmologie,“ řekl Sheldrake.

    Fox: „Andělé bývají považováni za světelné bytosti. Můžeme si je představovat jako fotonové bytosti, které se pohybují nesmírně rychle. Andělé nejsou katoličtí nebo buddhističtí, andělé jsou andělé. I Keltové měli velmi rozvinutou teologii andělé a duchovních ochránců."

    Sheldrake: „Je možné, že i vesmírná tělesa mají vědomí a inteligenci, které my říkáme andělé. Mezi světem moderní fyziky a naukami o andělech existují neuvěřitelné podobnosti. Jestliže přijmeme ideu mnoha forem vědomí, kdyby byly galaxie nějakým způsobem živé a vědomé, pak to vědomí bude samozřejmě daleko větší než to naše. Je tu křesťanská a židovská tradice a všechny další, kde existuje idea mnohých bytostí na daleko vyšší úrovni vědomí, než je ta naše. V západní tradici tyto bytosti nazýváme anděly.“
Astrální události
    Od lidí, kteří prožili zážitky blízké smrti nebo ovládají astrální cestování, víme, že člověk se v klinické smrti může setkat s andělskými bytostmi. Psali jsme již o americkém lékaři Ebenu Alexandrovi, kterého během jeho „cesty do nebe“ doprovázela pěkná žena s laskavým hlasem. Mohl to být anděl. V astrálu potom viděl dr. Alexander světelné bytosti.

    Každý nemá s astrálem takové religiózní zkušenosti jako dr. Alexander. Například Američan Robert A. Monroe cestoval vědomě v astrálu desítky let, ale podle něj něco jako dobří ochranní andělé neexistuje. Vysoké inteligence sice v „nebi“ jsou, ale mají obrovské schopnosti manipulovat s energiemi. Ve fyzickém světě jsou miliardy různých inteligencí a mimo něj pouze jedna ne-humánní, zjistil Monrou.
M-pole
    Skutečná realita je podle Monroea mnohem složitější, než se nám jeví. Existuje univerzální pole energie, M-pole, které je přítomné ve vší fyzické hmotě a jen jedna jedno pásmo celého spektra se hromadí v živých organismech. Nazývá se „vrstvená energie tvořící inteligenci“. Na Zemi je toto pole přítomno ve všem (máme tu souvislost s teorií Země jako Gaii, morfogenetické pole, telepatii lidí i živočichů apod.), přes M-pole komunikují všechny živé organismy - s výjimkou lidí, protože ti ho - kvůli mysli - nevnímají. (Až na výjimky, kterým pak říkáme „jasnovidci“). Do M-pole patří láska, emoce, ale myšlenky ho ruší. Všimněme si, že spirituální nauky oddělují srdce a rozum, je cesta srdce a cesta mysli. Také emoce jsou důležité, ty negativní jsou příčinou nemocí. Do M-pole člověk proniká ve spánku nebo v bezvědomí. Podle této teorie se tedy dr. Alexandrovi během umírání stalo to, že se napojil na nějakou bytost z M-pole - kterou vnímal jako anděla. Mnoho lidí během NDE slyší hlas jedné nebo více bytostí. I to mohou být bytosti z jiných dimenzí, které se přes M-pole napojí na daného jedince.

Závěrem:

    Pojďme trochu spekulovat. Co když fenomén andělů lze vysvětlit také tak, že si lidé vytvořili v průběhu tisíců let morfogenetické pole andělů, energetických entit, které někoho navštíví a někoho ne, podle jeho víry, podle toho, zda si je umí energeticky přitáhnout, resp. zda si je uvědomí?

    Jiným vysvětlením by mohla být poněkud scifistická představa, že to, čemu říkáme andělé, mohou být nehmotné projekce přicházející z jiných dimenzí od podstatně vyspělejší civilizace, která nám dobrovolně pomáhá v našem duchovním růstu.

    Možná celý problém otazníků nad existencí andělů spočívá v tom, že my lidé jsme tupci a slepci. Vnímáme jen materiální úroveň vesmíru a nevidíme davy andělů, duchů resp. astrálních bytostí a nehmotných mimozemšťanů, které se kolem nás jen hemží. Stačí se probrat.

Zdroje:
Kyriacos C. Markides: Pocta slunci, Robert A. Monroe: Návrat k pramenům
http://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
http://jpavol.sweb.cz/R%20rupert%20sheldrake.htm
Ilustrace: http://www.flickr.com/photos/dragnfly78/


Autor: Jiří Sirotek

Vydáno:   17. 06. 2013

Přečetlo:  3534 čtenářů
Zdroj: http://pravdu.cz

Autor (vložil): ivetaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ ...
20. 06. 2013 11:57
kalidor
¤ ale jdi ty brepto
20. 06. 2013 11:41
Dana P.
¤ ...
20. 06. 2013 11:38
kalidor
¤ Dana
20. 06. 2013 11:34
kalidor
¤ proč nestudujete
20. 06. 2013 11:33
iveta
¤ ...
20. 06. 2013 11:32
kalidor
¤ kalidor
20. 06. 2013 11:31
Dana P.
¤ důvody k tomu přeci máte
20. 06. 2013 11:30
iveta
¤ vy se
20. 06. 2013 11:25
iveta
¤ ...
20. 06. 2013 11:24
kalidor
¤ ...
20. 06. 2013 11:20
kalidor
¤ to je holý fakt, že
20. 06. 2013 11:17
Dana P.
¤ ,,,
20. 06. 2013 11:15
kalidor
¤ kaligari
20. 06. 2013 11:13
iveta
¤ kalidor
20. 06. 2013 11:11
Dana P.
¤ ..
20. 06. 2013 11:03
kalidor
¤ a čím
20. 06. 2013 10:52
iveta
¤ ..
20. 06. 2013 10:09
kalidor
¤ Jedno je
20. 06. 2013 8:09
Dana P.
¤ :D
19. 06. 2013 19:12
Adanom
¤ ...
19. 06. 2013 19:08
kalidor
¤ Kali
19. 06. 2013 18:55
Adanom
¤ ...
19. 06. 2013 18:52
kalidor
¤ tak holky kdo si dá kávu?
19. 06. 2013 18:03
iveta
¤ Adanom
19. 06. 2013 18:02
iveta
¤ Sylvia
19. 06. 2013 16:34
Adanom
¤ Ale
19. 06. 2013 16:25
Sylvia
¤ Adanom
19. 06. 2013 16:22
Sylvia
¤ Kali
19. 06. 2013 15:50
Adanom
¤ A
19. 06. 2013 15:47
Adanom
¤ noo
19. 06. 2013 15:41
iveta
¤ Ivet
19. 06. 2013 15:38
Adanom
¤ Adanom
19. 06. 2013 15:35
iveta
¤ Ted
19. 06. 2013 15:35
Adanom
¤ ..
19. 06. 2013 15:29
kalidor
¤ Bolest
19. 06. 2013 15:20
Adanom
¤ Sylvi
19. 06. 2013 15:17
Adanom
¤ Danuš
19. 06. 2013 15:10
iveta
¤ no fajn
19. 06. 2013 15:00
Dana P.
¤ No
19. 06. 2013 15:00
Sylvia
¤ Ivet
19. 06. 2013 14:57
Adanom
¤ Adanom a
19. 06. 2013 14:52
iveta
¤ Kali Gari
19. 06. 2013 14:28
Adanom
¤ Adanom
19. 06. 2013 13:59
kalidor
¤ Ivet
19. 06. 2013 8:21
Adanom
¤ Kali Gari
19. 06. 2013 7:55
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 22:25
kalidor
¤ oprava
18. 06. 2013 22:22
iveta
¤ no jo garfi ale
18. 06. 2013 22:07
iveta
¤ ...
18. 06. 2013 21:55
kalidor
¤ gari
18. 06. 2013 21:54
iveta
¤ ...
18. 06. 2013 21:47
kalidor
¤ Garias
18. 06. 2013 21:45
Sylvia
¤ ..
18. 06. 2013 21:42
kalidor
¤ Viem
18. 06. 2013 21:39
Sylvia
¤ ..
18. 06. 2013 21:36
kalidor
¤ ..
18. 06. 2013 21:35
kalidor
¤ gari ty jsi to pořád
18. 06. 2013 21:34
iveta
¤ ...
18. 06. 2013 21:33
kalidor
¤ ...
18. 06. 2013 21:31
kalidor
¤ to asi nebude
18. 06. 2013 21:29
iveta
¤ ...
18. 06. 2013 21:27
kalidor
¤ ...
18. 06. 2013 21:27
kalidor
¤ ale její
18. 06. 2013 21:25
iveta
¤ ..
18. 06. 2013 21:23
kalidor
¤ no tak gari
18. 06. 2013 21:18
iveta
¤ ..
18. 06. 2013 19:35
kalidor
¤ Oprava :-)
18. 06. 2013 18:24
Adanom
¤ Kali
18. 06. 2013 18:22
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 17:56
kalidor
¤ Kali
18. 06. 2013 17:53
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 17:44
kalidor
¤ Kali
18. 06. 2013 16:34
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 16:32
kalidor
¤ :)
18. 06. 2013 15:47
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 15:26
kalidor
¤ :)
18. 06. 2013 15:24
Adanom
¤ ..
18. 06. 2013 14:32
kalidor
¤ ...
18. 06. 2013 14:31
kalidor
¤ Sylvi
18. 06. 2013 13:17
Adanom
¤ Kali
18. 06. 2013 13:06
Adanom
¤ Adanom
18. 06. 2013 12:06
kalidor
¤ ...
18. 06. 2013 12:05
kalidor
¤ No
18. 06. 2013 12:03
Sylvia
¤ Lidska
18. 06. 2013 10:53
Adanom
¤ Ja
18. 06. 2013 9:48
Sylvia
¤ :)
18. 06. 2013 9:37
Adanom
¤ ...
18. 06. 2013 9:14
kalidor
¤ ...
18. 06. 2013 9:10
kalidor
¤ Ba ne
18. 06. 2013 8:58
Adanom
¤ Adanom no vidíš že si
18. 06. 2013 8:55
iveta
¤ dobře máš tedy
18. 06. 2013 8:52
iveta
¤ Ale
18. 06. 2013 8:51
Adanom
¤ Jsem
18. 06. 2013 8:50
Adanom
¤ adanom já jsem naprosto
18. 06. 2013 8:47
iveta
¤ my se přeci tady a teď na
18. 06. 2013 8:45
iveta
¤ Takove
18. 06. 2013 8:43
Adanom
¤ Ivet
18. 06. 2013 8:42
Adanom
¤ však já o něm mluvím taky
18. 06. 2013 8:41
iveta
¤ světlo vždy
18. 06. 2013 8:40
iveta
¤ Nemluvim
18. 06. 2013 8:39
Adanom
¤ no samozřejmě
18. 06. 2013 8:37
iveta
¤ Chces rict
18. 06. 2013 8:28
Adanom
¤ ona
18. 06. 2013 8:08
iveta
¤ jenže v té
18. 06. 2013 8:06
iveta
¤ Energie
18. 06. 2013 7:29
Adanom
¤ gari
18. 06. 2013 6:56
iveta
¤ ,...
18. 06. 2013 0:20
kalidor
¤ gari dobrou a
18. 06. 2013 0:16
iveta
¤ já taky ne,
18. 06. 2013 0:16
iveta
¤ iveta
18. 06. 2013 0:12
kalidor
¤ dimenze jsou
18. 06. 2013 0:03
iveta
¤ gari v tvém
17. 06. 2013 23:59
iveta
¤ No
17. 06. 2013 23:54
Sylvia
¤ kalidor však
17. 06. 2013 23:53
iveta
¤ ...
17. 06. 2013 23:51
kalidor
¤ No
17. 06. 2013 23:48
Sylvia
¤ iveta
17. 06. 2013 23:44
kalidor
¤ ..
17. 06. 2013 23:43
kalidor
¤ kalidor
17. 06. 2013 23:43
iveta
¤ kalidor
17. 06. 2013 23:37
iveta
¤ To
17. 06. 2013 23:36
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 23:34
kalidor
¤ ale tady si nikdo nic
17. 06. 2013 23:32
iveta
¤ v tom případě zůstaneš na
17. 06. 2013 23:29
iveta
¤ iveta
17. 06. 2013 23:23
kalidor
¤ ...
17. 06. 2013 23:19
iveta
¤ kalidor
17. 06. 2013 23:11
iveta
¤ ...
17. 06. 2013 23:05
kalidor
¤ kalidor
17. 06. 2013 22:42
iveta
¤ ...
17. 06. 2013 22:18
kalidor
¤ Lenze
17. 06. 2013 21:51
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 21:10
kalidor
¤ Nie
17. 06. 2013 20:45
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 20:24
kalidor
¤ ...
17. 06. 2013 20:17
kalidor
¤ Vcera
17. 06. 2013 15:10
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 14:26
kalidor
¤ ony by se i našly
17. 06. 2013 14:23
Dana P.
¤ ...
17. 06. 2013 14:21
kalidor
¤ Hej
17. 06. 2013 13:40
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 13:12
kalidor
¤ hh
17. 06. 2013 12:43
Absoluteevil
¤ Anjely
17. 06. 2013 12:26
Sylvia
¤ ...
17. 06. 2013 12:06
kalidor