Články

- Poutní tajemná místa -

Rokole - mariánské poutní místo

    Rokole - mariánské poutní místo se nachází na pokraji lesa, který je nedaleko Nového Hrádku a patří do obce Bohdašín a farnosti Slavoňov. Původ tohoto poutního místa sahá jistě do dávné minulosti, neboť jméno Rokole je prastarý tvar slova „rokle“. A v této rokli odedávna byla studánka. Ta nevysýchala ani v letech největšího sucha, kdy sem pak chodili čerpat vodu lidé ze širokého okolí.

    Pramen tu nevytryskl teprve po zjevení Panny Marie jako v Lurdech. Do těchto míst teprve nedávno byla vložena pověst o zabloudilé sem malé dívence, jež ve velké tísni a úzkosti se obrátila o pomoc k Matce Boží mariánskou písní či modlitbou, a kterou Panna Maria za ručku vyvedla z lesa ven. Je to vlastně napodobenina vyprávění Boženy Němcové o Boušíně, kde se pro změnu jednalo o dívku hluchoněmou. V roce 1884 toto poutní místo bylo již hojně navštěvované, jak svědčí jeho zařazení mezi mariánská poutní místa z celého světa, včetně zámoří, v knize „Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a jejího panického chotě svatého Josefa“ od P. Placida J. Mathona, OSB. Tehdy však nebylo známo takovéto vysvětlení vzniku. Je sice pravdou, že zbožní ctitelé Matky Boží zavěšují leckde na strom mariánský obrázek, zde však nad studánkou nejprve postavena dřevěná kaplička a to z takovéhoto důvodu:

    Před dávnými časy z hradu Frymburku strmícím nad údolím říčky Olešenky k rokolské studánce přišel pan nadlesní a přemýšlel o svém osleplém synáčkovi. V duchu se dovolával Boží pomoci, protože lidská nebyla nic platná. A co takto uvažuje, přiletí podivný pták a poletuje sem tam (nic neobvyklého, takto létají ptáci zvaní jménem motáci a ti se mohou vyskytnout při tahu i v lesích). Nadlesní usoudil, že pták je slepý (není divu, neboť tehdy biologie ještě nebyla lidem tak známá), a chtěl ho chytit. Zatímco se jej snažil chytit, pták vpadl do vody, avšak hned zase vyletěl (motáci jsou dravci žijící u vody v rákosí) a usadil se vedle na strom, kde zazpíval radostnou píseň (estetické hodnocení ptačího zpěvu lidmi je nevědecké; ještě Brehmův Život zvířat oplývá přisuzováním lidských vlastností zvířatům). Pan nadlesní si myslel, že je to proto, že slepý pták již vidí a sám v tom viděl pokyn shůry. Celý rozradostněný spěchal domů a vypravoval své manželce, co se stalo. Hned pak vedli slepého synáčka ke studánce. Když jej tu umyli, prohlédl a od té chvíle už viděl: „Tvá víra tě uzdravila.“ (Lk 18,42) „Tvá víra tě zachránila.“ (Mt 9,22; Mr 5,34;10,52; Lk 8,48;17,19) Za obdrženou milost dal pan nadlesní u studánky vystavět dřevěnou kapličku a do ní dal obraz Panny Marie. Když se to rozneslo, putovalo sem mnoho lidí a mnozí zde nalézali ztracené zdraví. Kaplička časem zpustla, ale vždy se našli lidé, kteří z vděčnosti za obdržené milosti ji dali opravit a stále ji okrašlovali.

Vydáno:   29. 07. 2013

Přečetlo:  2976 čtenářů
Zdroj: http://rkc-jestrebihory.pontte.eu

Autor (vložil): HaKrKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)