Články

- Šamanismus -

TED: Zcenzurovaný projev Grahama Hancocka
    Spisovatel Hancock pronesl na konferenci TEDx v Londýně v lednu 2013 řeč s názvem VÁLKA O VĚDOMÍ a byl zcenzurován. Neřekl nic špatného - ale mluvil otevřeně o současné společnosti a halucinogenních šamanských rostlinách. Někomu se to nelíbilo.

    Pravdu.cz je zřejmě první, kdo publikuje projev v češtině. Je to silná řeč, velmi osobní - Graham Hancock se přiznává, že byl 20 let permanentně pod vlivem marihuany - a současně má výrazný nadosobní přesah. Upozorňuje na problémy západní civilizace, na neschopnost je vyřešit v rámci současné filozofie a jako řešení navrhuje používání starých posvátných rostlin, které léčí, rozšiřují vědomí a podporují lidskou kreativitu už desítky tisíc let.

Graham Hancock: Válka o vědomí

    Po šesti milionech let nudy evolučního vzestupu našeho druhu z posledního společného předka se šimpanzi se událo něco mimořádně důležitého. Před méně než 100 000 lety, což je mimochodem dávno poté, co jsme se stali anatomicky moderními, se odehrál jakýsi vstup do vědomí. Před méně než 100 000 lety, vlastně před 40 000 lety, jsme se stali tvory, kteří myslí plně symbolicky. Tato velká změna, která je považována za vůbec nejdůležitější krok v evoluci lidského chování, je hluboce spojena se stále větším výskytem transcendentních jeskynních maleb na světě. Během posledních 30 let výzkumy provedené profesorem Davidem Lewisem-Williamsem z univerzity Witwatersrand v Jižní Africe a spousty dalších nabízejí neobvykle poutavou radikální možnost. Vstup do vědomí byl u našich předků spuštěn setkáním s vizionářskými rostlinami a počátkem šamanismu.

    Pokud analyzujete jeskynní malby, vyskytuje se v nich mnoho pozoruhodných detailů, které svědčí o změněném stavu vědomí - o vizích. Rostliny jako mochomůrka červená nebo houby obsahující psylocybin byly přímo spojeny s touto náhlou a radikální změnou.

    Abych prozkoumal tuto možnost, když jsem se o tuto záhadu začal zajímat - vydal jsem se do Amazonie, kde jsou stále živé šamanské kultury. Pijí tam silný vizionářský nápoj - ayahuasku, jehož aktivní složkou je DMT. To je velmi silný, přírodní halucinogen, produkovaný rostlinami a přítomný i v lidském těle, jež se běžně nedá aktivovat ústním požitím. Proto se na Západě především inhaluje kouřením. V našem žaludku je enzym monoaminooxidáza, který účinek DMT ruší, pokud s ním přijde do styku. V Amazonii tento problém vyřešili a říkají, že je to naučili Duchové. DMT v nápoji ayahuasca je obsažená v listech z rostliny chakruna. Tu míchají s révou z ayahuasky. Ze 150 000 druhů amazonských rostlin je to právě ona, která obsahuje inhibitor monoaminooxidázy, jenž vypíná tento enzym a umožňuje orálně vstřebat DMT. To vám umožní čtyřhodinou cestu do mimořádně pozoruhodných světů. Není žádná legrace pít ayahuascu, má příšernou chuť a strašně smrdí. Asi 45 minut potom, co vypijete svůj pohár, zjistíte, že se příšerně potíte, točí se vám hlava, taky se můžete pozvracet a mít průjem, takže tohle neděláme pro zábavu.

    Rád bych dodal, že žádná psychedelika by neměla být užívána kvůli zábavě. Protože mají hlubší a mnohem důležitější poslání. Takže tohle neděláme, abychom si užili legraci! Co ale vede lidi k tomu, aby si brali stále znovu ayahuasku? Proto, aby se povznesli, a to je nutné, protože ayahuasca má mimořádné dopady na vědomí.

    Jedním z těchto efektů je rozmach tvořivosti. Můžeme vidět tvůrčí kosmogonický impulz ajahuasky na obrazech šamanů z Peru reprodukující úžasné ohromující vize. Jedním z nich je Pablo Amaringo, jehož obrazy jsou plné pestrých a sytých barev. Tento tvůrčí impulz ovlivnil mnoho umělců na Západě, spousta z nich tvoří a maluje své vize, ovlivněna ayahuaskou.

    Jak tyto obrazy naznačují, prostřednictvím kosmické zkušenosti s ajahuaskou dochází pravděpodobně k setkání s inteligentními bytostmi, jež s námi telepaticky komunikují. Netvrdím, že je to tak či onak ve vztahu k těmto entitám, se kterými se setkáváme. Prostě fenomenologicky během ayahuaskové zkušenosti se s nimi setkávají lidé z celého světa. Nejčastěji ze všeho se setkávají s Duchem ayahuasky, Matkou Ayahuaskou, která je léčitelkou, - přestože je Matkou-Bohyní celé Země - se přímo a velmi detailně zajímá o každého z nás. Uzdravuje naše nemoci. Pomáhá nám být nejlepšími, jakými jen dokážeme být. Napravuje naše chyby a omyly, jež nás mohou vést špatnou cestou.

    To je možná důvod, proč se o ní moc nemluví. Ayahuasca je totiž fantasticky úspěšná při zbavování závislostí na tvrdých drogách jako heroin a kokain. Dr. Jacques Mabit na Takiwasi klinice v Peru bere závislé na heroinu a kokainu do léčby, která trvá jeden měsíc. Během níž podstupují 12 ayahuaskových sezení a setkají se s Matkou Ayahuascou. To je přivede k tomu, že se rozhodnou už nikdy nepožít heroin ani kokain a víc než polovina z nich odchází kompletně očištěna od svých hlubokých závislostí, a to bez abstinenčních příznaků. Stejně úžasnou terapeutickou práci dělal také dr. Gabor Maté v Kanadě, dokud do toho nevstoupila kanadská vláda a nezakázala mu pokračovat v jeho praxi, což zdůvodnila tím, že ayahuasca samotná je nelegální droga.

    Já sám mám osobní zkušenost, nebyl jsem sice závislý na heroinu nebo kokainu, ale měl jsem 24letou nepřetržitou zkušenost s marihuanou. Začalo to s kouřením této rostliny a postupně jsem ji složitě odpařoval, nicméně to znamenalo, že jsem byl po dobu 24 let permanentně zhulený. Líbilo se mi to. A měl jsem dojem, že mi to pomáhá s mou prací spisovatele a možná mi to dokonce i nějak pomáhalo. Ale když jsem se poprvé setkal s ayahuaskou, kouřil jsem marihuanu už nějakých 16 let a téměř okamžitě mi ayahuasca začala předávat zprávy, že už mi to neprospívá. Že mě to vede k negativnímu a neprospěšnému chování vůči ostatním. Ale já jsem ty zprávy ignoroval a vrátil se k dennímu kouření marihuany. Ovšem to negativní chování, na které ayahuasca poukazovala, se stále zhoršovalo.

    Nechci ublížit marihuaně, každý dospělý člověk má právo ji kouřit, pokud si to přeje. Ale myslím, že v mém případě šlo o nadměrné užívání, vlastně jsem ji zneužíval, než zodpovědně užíval. A tak jsem se stával stále více paranoidním, závistivým, sobeckým, podezřívavým, často jsem propadal bezdůvodným záchvatům zuřivosti a dělal svým partnerům ze života peklo.

    Když jsem jel na své pravidelné setkání s ayahuaskou v říjnu roku 2011, dostal jsem od Matky Ayahuasky pořádně nakopáno. Podstoupil jsem těžkou zkoušku. Bylo to něco jako rekapitulace mého života. Ne náhodou se ayahuasce říká „víno mrtvých“ a víno duše“. Uviděl jsem svou smrt. Bylo mi ukázáno, že kdybych umřel a nenapravil chyby a omyly, jež jsem napáchal v životě, nebylo by to pro mě vůbec dobré. A Matka Ayahuasca mě doslova vzala do pekla. To peklo vypadalo trochu jako na obrazech Hieronyma Bosche. Opravdu hrozné místo, trochu jako to, čemu staří Egypťané říkali soudní síň boha Osirise. Tam se váží duše zemřelého v přítomnosti bohů proti pírku pravdy spravedlnosti kosmické harmonie. Byla mi ukázána cesta, po které jsem šel tím, že jsem zneužíval marihuanu a následným chováním, která vedla k tomu, že jsem byl během tohoto soudu shledán vinným a že bych mohl čelit zkáze v posmrtném životě.

    Takže není moc překvapivé, že když jsem se vrátil do Anglie, přestal jsem kouřit marihuanu a od té doby už jsem ji nikdy nekouřil. Teď mluvím čistě o sobě, bez komentářů k ostatním uživatelům marihuany, ze zad mi spadlo velké břemeno. Jsem neuvěřitelným způsobem osvobozen. Co se týče úbytku kreativity v mém psaní, zjistil jsem, že píšu daleko produktivněji a kreativněji. Začal jsem si uvědomovat negativní aspekty mého chování, jež ukázala marihuana, a snad se i proměňovat ? byť je to pomalý proces - v laskavějšího, více milujícího a pozitivního člověka. Celá tato transformace, která pro mě byla skutečnou přeměnou osobnosti, byla možná díky setkání se Smrtí, které mi poskytla Matka Ayahuasca.

    Vyvstává zde otázka: Co je smrt ve světě, kde materialistická věda redukuje vše na hmotu. Západní materialistická věda říká, že jsme jen maso, že jsme jen naše těla, a když zemře mozek, je to konec vědomí. Život po smrti neexistuje, duše není, prostě jen shnijeme a jsme pryč.

    Ale mnoho poctivých vědců by mělo připustit, že vědomí je největším tajemstvím vědy. A že nevíme, jak to vše funguje. Mozek je nějak součástí toho všeho, ale netušíme jak. Může to být tak, že mozek tvoří vědomí, podobně jako generátor generuje elektřinu. Pokud se držíte tohoto paradigmatu, pak samozřejmě nemůžete věřit v život po životě, protože když se generátor rozbije, zmizí i vědomí. Ovšem stejně je možné a neurověda tomu neodporuje, že vztah vědomí a mozku je spíše podobný televiznímu vysílači a televizoru. A v tom případě, i když je televizor rozbitý, vysílání televizního signálu pokračuje. A toto je paradigma všech duchovních tradic, že jsme nesmrtelné duše, dočasně inkarnované v těchto fyzických formách kvůli učení, růstu a rozvoji. A pokud se doopravdy chceme dozvědět více o této záhadě, poslední, kterých bychom se měli ptát, jsou materialističtí vědci, ti o tom nevědí nic.

    Pojďme radši ke starým Egypťanům, kteří soustředili své nejlepší učence a pracovali s fenoménem smrti po tři tisíce let. Učili, jak žít a připravit se na to, s čím budeme po smrti konfrontováni. Staří Egypťané vyjádřili své myšlenky v transcendentním umění, jež nás emocionálně zasahuje i dnes a dospěli k určitým specifickým závěrům. Duše zůstane naživu a budeme povoláni k odpovědnosti za každou myšlenku, čin i skutek, vykonaný během našeho života, takže musíme vzít tuto vzácnou příležitost být v lidském těle velmi vážně a vytěžit z toho to nejlepší! V tomto pátrání po tajemství smrti si staří Egypťané cvičili svou představivost. Vysoce oceňovali snění a je známo, že používali vizionářské rostliny, jako např. halucinogenní modrý leknín. Je zajímavé, že staroegyptský strom života byl nedávno identifikován jako akácie nilská, jež obsahuje velké množství DMT stejné aktivní látky, jako je v ayahuasce. Je těžké si představit odlišnější společnost od Starého Egypta, než je ta naše. My snění nenávidíme v naší společnosti! Pokud chceme někoho urazit, nazveme ho snílkem. Dříve to byla pocta.

    A vybudovali jsme ohromný byrokratický aparát, jenž vtrhne do našeho domu, vyrazí nám dveře, zatkne nás a pošle do vězení, někdy na roky, a to jen kvůli malým dávkám psylocibinu nebo DMT, ať už ve formě vhodné ke kouření nebo ve formě ayahuasky. A ironicky je to právě DMT, co máme v mozku, všichni ho máme v těle, ačkoli pro vědu zůstává kvůli nedostatku výzkumu velkou neznámou. A je to proto, že naše společnost je ze zásady nastavena proti změněnému stavu vědomí. Důvodem jsou miliardy, jež vydělává bezohledná aliance psychiatrů a velkých farmaceutických firem, nadměrným předepisováním léků na tzv. syndromy deprese či stavy úzkosti dospívajících lidí.

    V naší společnosti jsme zamilovaní do alkoholu. Glorifikujeme tuhle nejnudnější drogu navzdory strašným dopadům, které má na společnost. A samozřejmě milujeme naše stimulanty - čaj, kávu, energetické nápoje, cukr. A okolo všech těchto látek, které jsou oceňovány, protože mění vědomí, je obrovský průmysl. Všechny tyto schválené látky měnící vědomí mají společné to, že nejsou v konfliktu se základním stavem vědomí naší společnosti, jež oceňuje a glorifikuje řešení problémů. Což je dobré pro obyčejné aspekty vědy, pro vedení válek, pro obchod a politiky. Ale myslím, že každý už zjistil, že slib společnosti, založené monopolisticky na tomto stavu vědomí, se ukázal být prázdný. Že tento model už nefunguje, je rozbitý, jak jen může být. A že potřebujeme nezbytně najít něco, čím ho nahradíme.

    Obrovské problémy s globálním znečištěním vycházející z jednostranné touhy po zisku, horory rychlého růstu nukleárních zařízení, rozsah hladu, to, že miliony lidí uléhají každý den hladoví, to, že nedokážeme vyřešit ani tento problém navzdory tomuto, jak ve svém vědomí rádi řešíme problémy!

    A podívejte se, co se děje v Amazonii - plicích naší planety, v unikátním domově úchvatné biodiverzity. Deštný prales je kácen a nahrazován farmami na sóju, kvůli krmivu pro dobytek, abychom mohli jíst více hamburgerů. To se může stát jen ve společnosti, která je šílená.

    A zmíním ještě účet irácké války, kde náklady za šest měsíců vedení této války by vyřešily problémy Amazonie navždy. Dokázaly by kompenzovat místní obyvatele, aby už nikdy nemusel být pokácen jediný strom. My ovšem nejsme schopni učinit toto rozhodnutí jako globální komunita! Dokážeme utratit nespočetné miliardy na vedení válek, nenávist, strach, podezíravost a rozdělení, ale nedokážeme se spojit ve společném úsilí o záchranu plic naší planety.

    A to je pravděpodobně důvod, proč šamani z Amazonie hromadně organizují opačnou misijní činnost. Když se ptám šamanů na nemoc Západu, říkají, že je to jednoduché. Prostě jste, lidi, ztratili spojení s Duchem. A pokud se znovu nespojíte s Duchem, a to rychle, zboříte ten domeček z karet a spadne vám a nám na hlavy. Ať už je to správně nebo ne, oni věří, že ayahuasca je lékem na tuto nemoc. Mnoho lidí nyní cestuje do Amazonie, aby pili ayahuasku a šamani cestují po celém Západě, aby zprostředkovali a umožnili na vlastní nebezpečí změnu vědomí, a je pravda, že poselství ayahuasky, její Univerzální poslání, je o posvátné, magické, čarovné, propojené, nekonečně vzácné povaze života na Zemi a vzájemné závislosti hmotných a duchovních světů. Nezapomeňme, že je nemožné při setkání s ayahuaskou zůstat tímto poselstvím nedotčen. Ayahuasca není sama. Je součástí starého světového pořádku pečlivě zacílených, zodpovědných změn stavů vědomí. Kouzelný nápoj kykeon podávaný během obřadů ve starověkém Řecku, byl jistě psychedelickým nápojem z námelu. Soma, popsaná ve védách, byl nápoj z amanita muscaria (mochomůrka červené).

    Máme DMT ve starověkém egyptském stromu života. Máme celou globální šamanistickou kulturu a to vše nám má pomoci najít stav rovnováhy a harmonie, který by staří Egypťané nazvali Maat (zákon rovnováhy světa), s Vesmírem a mít na paměti, že to, čeho se zda máme na Zemi ujmout, zatímco jsme zcela ponořeni do hmoty, je duchovní cesta se zaměřením na růst a zdokonalování duše, cesta, jež nás možná dovede ke zdroji toho, co z nás udělalo člověka.

    A tak zde stojím a domáhám se základního práva člověka na svobodu projevu, volám po uznání dalšího práva, a to práva dospělého člověka na suverenitu vědomí. O vědomí se v naší společnosti vede válka. A pokud není nám, dospělým jedincům umožněno činit suverénní rozhodnutí o tom, jak nakládat se zkušeností vlastního vědomí bez toho, aniž bychom ubližovali druhým, včetně zodpovědného užívání starých vizionářských rostlin, potom není důvod, aby naše společnost vnucovala svou verzi demokracie jiným, dokud živíme tuto hnilobu uprostřed srdce naší společnosti a nedovolíme individuální svobodu nakládání s vlastním vědomím. Může to být i tak, že si odpíráme další životně důležitý krok v naší evoluci tím, že necháváme státní záležitosti zasahovat do našeho, kdoví, nesmrtelného osudu.


The War on Consciousness (Válka o vědomí) from NOVÉ BOHATSTVÍ on Vimeo.
Otto Placht - malíř amazonské džungle a ayahuascy (dokument)
Zdroje: http://www.novebohatstvi.cz/
http://vimeo.com/72228693


Vydáno:   29. 08. 2013

Přečetlo:  3246 čtenářů
Zdroj: http://pravdu.cz

Autor (vložil): ivetaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Zbynek
31. 08. 2013 7:51
Adanom
¤ Tož vy dva,
30. 08. 2013 23:25
Garfield
¤ samozřejmě
30. 08. 2013 20:17
iveta
¤ Garfino
30. 08. 2013 20:14
iveta
¤ Pro Ivetu
30. 08. 2013 20:09
Zbyněk P.
¤ Pro Garfield
30. 08. 2013 20:07
Zbyněk P.
¤ jo to klíďánko
30. 08. 2013 20:05
iveta
¤ Pro Ivetu
30. 08. 2013 19:56
Zbyněk P.
¤ Zbyňku,
30. 08. 2013 19:48
Garfield
¤ ale
30. 08. 2013 19:48
iveta
¤ Pro Ivetu
30. 08. 2013 19:38
Zbyněk P.
¤ toto
30. 08. 2013 19:33
iveta
¤ Zbyňku
30. 08. 2013 19:31
iveta
¤ Pro Ivetu
30. 08. 2013 19:26
Zbyněk P.
¤ pokud
30. 08. 2013 19:25
iveta
¤ Zbyňku P.
30. 08. 2013 19:20
Garfield
¤ Zbyňku
30. 08. 2013 19:13
iveta
¤ Pro Garfield
30. 08. 2013 19:09
Zbyněk P.
¤ Pro Danu P.
30. 08. 2013 19:04
Zbyněk P.
¤ Zdravím pane Zbyňku,
30. 08. 2013 18:22
Garfield
¤ pane Zbyňku P.
30. 08. 2013 18:13
Dana P.
¤ Do ohnivé diskuse
30. 08. 2013 17:26
Zbyněk P.
¤ Ivet,
30. 08. 2013 13:54
Garfield
¤ nikdo nám nevezme
30. 08. 2013 11:51
iveta
¤ Danuš
30. 08. 2013 11:50
iveta
¤ Danuš,
30. 08. 2013 10:56
Garfield
¤ ivet
30. 08. 2013 10:22
Dana P.
¤ Danuš
29. 08. 2013 23:23
iveta
¤ ...no, víme, jsou tu
29. 08. 2013 22:47
Dana P.