Články

- Zamyšlení -

Propusťte sliby své duše
    Od dob svých nejranějších životů jste ve své skupině duší dodržovali sliby své duše související s léčením, celistvostí - nyní je nezbytné se jich zprostit. Ne proto, že by byly všechny naplněny, nýbrž proto, že smlouvy, k nimž patří, již nejsou součástí vaší životní stezky. Jejich naplnění, které představuje léčení vás samotných a ostatních, bylo důvodem a aspektem vašich inkarnací na tuto úroveň skupiny duší a duší spřízněných. Vy jste však učinili z léčení ostatních své poslání a cíl, a kvůli těmto slibům jste zabránili završení svého vlastního vyléčení. Nyní to komplikuje plné rozvinutí nové Země.

    Tyto sliby duší jsou dohodami založenými na strachu, které říkají, že budete stát při svých spřízněných duších, karmických partnerech, a těch, kteří (jak se obáváte) v tomto životě nevznesou nárok na svou sílu nebo neuznají své božství. Tímto slibem jste se jim zavázali a oni budou dohody svých duší ctít. Jelikož víte, že toto stojí v cestě jejich vývoji a vzestupu a máte s nimi uzavřenou dohodu ohledně léčení, byli jste jim dosud k dispozici jako jejich zdroj a léčivé světlo. Jenže jste též kvůli těmto slibům pozdrželi integraci růstu své vlastní duše, ze strachu, že zůstanou kdesi za vámi. Nikdo však není opouštěn, všichni jsou tam, kde mají v tuto dobu být.

    Každý člověk musí ohledně vzestupu učinit své vlastní rozhodnutí a právě to určuje stupeň jeho účasti v tomto aspektu tohoto cyklu vzestupu. Pokud se rozhodne omezit růst své duše, bude mít jiné příležitosti a jiné volby. Vy si toto rozhodnutí uvědomujete a předtím jste s tím ostatním pomáhali, a pokaždé s velkým smutkem a obavami pozorovali, jak oni odmítají cestu vzestupu a vývoje. Je čas, abyste se věnovali potřebám své duše a rozhodli se, zda máte v úmyslu pozvednout svůj vlastní potenciál, přijmout své vlastní možnosti, dovolit si vzestoupit a naplnit svou touhu po vzestupu.

    Omezování vašeho vlastního růstu a možností vám k ničemu není - zůstávat pozadu, aby si ostatní mohli dle své potřeby dát s tímto rozhodnutím na čas. Mají čas a budou mít dále příležitost si vybrat. Vy se ale musíte rozhodnout, kterou cestou se vydáte, co chcete dělat a jaký stupeň včlenění energie nové Země získáte. Utěšit by vás mělo vědění, že vše je v pořádku, že jste svou misi dokončili a nyní můžete přejít do energetického prostoru, jenž si pro vás přeje vaše duše - do prostoru podporujícího vaši stezku vzestupu a odrážejícího uzdravení, jehož jste na své cestě dosáhli.

    Pracujte pro svou radost, svůj klid, svou touhu vzestoupit. Nyní je váš čas, proveďte sami za sebe tuto volbu a vykročte na stezku vzestupu, již jste si vždy přáli.
Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 22. 9.2013


Vydáno:   25. 09. 2013

Přečetlo:  1261 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): DankaKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)