Články

- Vize budoucnosti -

Vanga (část IV.)
Zamyslenie o Vange - II.
Druhá udalosť.

    V knihe autorka spomína ďalšiu udalosť - slepej takmer tridsaťročnej Vange sa vo sne zjavuje blýskavý jazdec, oblečený v zlatom brnení, vysoký, blond, skrátka prekrásny muž. Žiari svetlom, zastaví sa pred jej domom, zosadne z koňa, príde k nej, postaví sa pred Vangu a povie jej: „Onedlho sa svet zblázni a mnoho ľudí bude zabitých. Ty budeš predpovedať o živých i mŕtvych. Neboj sa, budem pri tebe a budem ti našeptávať, čo im máš povedať.“ Zvláštny sen sa Vange sníval krátko pred 2. svetovou vojnou. Po tomto zvláštnom sne prichádza u Vangy k ohromnej zmene. Začína spájať miesta a udalosti, vymenováva do vojny zmobilizovaných mužov a vie, kto sa z fronty vráti živí a kto padne.

    Kladiem si otázky: Bol to obyčajný sen, ktorý len náhodne súvisí s nadchádzajúcimi udalosťami? Ak nie, kto bol spomenutý jazdec v zlatom brnení? Prečo bol odetý do zlatého brnenia, a nie napríklad do dobového oblečenia? Ako dokázal predpovedať osudy vojakov odchádzajúcich do vojny a našepkať ich Vange? Našepkával osudy ústami alebo iným spôsobom?

    Pred časom som umiestnil na server sériu článkov o zjaveniach, stigmách a stigmatikoch (odkaz: Stigmy a stigmatici). Pozrime sa spoločne na udalosti, ktoré sú podobné s osudom Vangy a Terezie Neumannovej, stigmatičky 20. storočia.

Tereza Neumannová (1898 - 1962) z Konnersreuthu vo veku dvadsaťjeden rokov celkom oslepla a po sérii zranení bola pripútaná na lôžko. Jej choroby sa však roku 1925, po tom, čo sa jej zjavila svätá Tereza z Lisieux, zrazu pominuli. V roku 1926 sa jej zjavil Ježiš. Pocítila neznesiteľnú bolesť, objavili sa u nej stigmy - z boku, dlaní a chodidiel vyteká krv, z očí jej vytekajú krvavé slzy. Neskôr sa stigmy objavovali na čele.

    Ak bola Tereza Neumannová slepá, ako sa jej zjavil Ježiš? Nedočítal som sa, či sa jej Ježiš zjavil vo sne počas spánku, alebo v bdelom stave „duchovnému zraku“, podobne ako aj ďalším vizionárom. Čo sa odohralo v mozgu Terezie Neumannovej, keď sa z nej stala stigmatička? Aká sila sa s ňou zahrala? Boli stigmy iba výsledkom psychiky?

    Čo sa odohralo v mozgu Vangy, keď po opísanom sne začala predpovedať budúce udalosti? Ak to bol len náhodný sen, aký výrazný vplyv môže jeden obyčajný, hlúpy, bezvýznamný sen zanechať v mozgu, aby sa u človeka prejavila „neprirodzená“ schopnosť? Alebo je schopnosť prirodzená a ostatným ľuďom zablokovaná? Súvisí jej schopnosť s prekonaním vážnej, životu nebezpečnej choroby, ako som uviedol vyššie?

    Pravdepodobne sa Vange nesníval iba obyčajný sen, keď mal pre jej ďalší život významné dôsledky. Kto sa však vo sne zjavil Vange? Zjavila sa jej reálna bytosť? Ak bol sen účelový, reálny, kto sa s nami zahráva? Kto dokáže takýmto spôsobom riadiť našu myseľ, vedomie, činnosť, predpovedať budúce udalosti? Ako dokáže neznáma bytosť ovplyvniť sen alebo naše schopnosti? Dokáže táto neznáma hypotetická bytosť riadiť mozog, myseľ, vedomie všetkým ľuďom, alebo len vybraným jedincom, ktorí majú určité predpoklady pre paranormálne javy? Dokáže ovplyvniť činnosť mozgu len v spánku alebo aj v bdelom stave? Čo zamýšľa táto hypotetická bytosť s ľudstvom? Prečo to vôbec robí? Má úmysel nám pomôcť? Má úmysel nás varovať? Má úmysel nás ochrániť? Má úmysel nám ukázať svoju moc? Má úmysel a schopnosti ovládať celé ľudstvo? Ak áno, prečo to neurobí? Alebo sú uvedené informácie o nádhernej bytosti zjavenej Vange vo sne len klamstvom autorky knihy?

Dokáže niekto na uvedené otázky odpovedať?

Koniec

Vydáno:   13. 12. 2013

Přečetlo:  2002 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Lupe,
14. 12. 2013 21:36
Garfi