Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Praha astrologická


Celodenní seminář a meditativní vycházka s Alitou Zaurak
Seznámení s pražským Zodiakem a jeho klíčovými body
Práce s astrologickou mapou Prahy a individuálním horoskopem

    Naše cesta Prahou povede z energetického středu Prahy skrze tajemná zákoutí Starého města, Letnou, Karlův most až na láskyplný vrch Petřín.
    Druhá procházka bude zaměřena na hlubší práci s mysteriem Vah a Štíra ? navštívíme Paví vrch, Dívčí hrady a magický Vyšehrad…
    Budeme spojovat břehy, spojovat protiklady, vnímat souvislosti.
    Setkáme se s Prahou na nové úrovni, jako s živou bytostí, energetickým organismem...
    Seznámíme se s astrologickou mapou města, objevíme a prožijeme určité body a místa ve zcela nových souvislostech.
    Zklidnění mysli a přepnutí pozornosti nám napomůže procítit a zachytit zákonitosti posvátné geometrie a Genia loci města.
    S Prahou se můžeme domlouvat a komunikovat - v různých místech na různá témata, různých souvislostech. Většina měst je utvářena svými obyvateli, my jsme však utvářeni Prahou...

    Každý „pražský chodec“ obdrží svou vlastní astrologickou mapu Prahy a svůj individuální horoskop.
    Díky propojení astromapy města se svou mapou narození si můžete najít svá vlastní energeticky významná místa, dozvíte se, jak na vás působí Praha skrze místo kde bydlíte, pracujete, rádi se procházíte...

    Procházka je vhodná především pro všechny, kdo mají zkušenost s astrologií či výkladem horoskopu. Může být doplňkem ke studiu astrologie a inspirací k vnímání posvátného rozměru každodennosti...


Kdy a kde: 7.6 a 28.6 2014, místo srazu bude upřesněno
Přibližná doba trvání: od 10.00 cca do 18.00
Cena semináře: 950 korun /mapa i horoskop v ceně/
Přihlášky a informace: Alita Zaurak, tel.: 603366249, mandalia@mandalia.cz

welcome to: www.mandalia.cz

Vydáno:   20. 05. 2014

Přečetlo:  1109 čtenářů
Zdroj: http://www.mandalia.cz

Autor (vložil): Administrátor( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )