Články

- Svátky a rituály -

Letnice - svatodušní svátky - v neděli 8. června 2014
    Je doba tříbení i rozdělování, pro ty, kteří chtějí tvořit a žít v radosti ve spojení s božským zdrojem i vším stvořením nastává čas, kdy se může každý z nás propojit s ostatními a svojí energii obnovit a uzdravit to, co je třeba…

    Pro svátek letnic, který je oslavou předání Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj a svátkem seslání Ducha svatého přišla inspirace :

    Vlastností velkých duchů je sjednocení, podpora, porozumění, nezištná pomoc a přátelská láska - filio na společné cestě hledání a vytváření Božské lásky a jednoty…

    Podle postavení hvězd je nejlepším časem k propojení s božským absolutnem čas 10 hod. dopoledne, kdy je Slunce v oblasti nejvyšší - v oblasti poslání na Medium Coeli, ascendent ve znamení Lva, který je symbolem České země, descendent - partnerství v oblasti Vodnáře s uzdravující energií planet Neptuna a Chirona. Oblast materiální v zemním znamení Panny se silnou energií Marse a oblast spolupráce nás lidí, v přátelském znamení Blíženců, s přítomností planety komunikace a propojování Merkura a planety štěstí Jupitera…

Nastává ideální čas vytvářet v přítomnosti budoucnost, kterou přinesla tato proroctví :

Skrze proroctví ze září loňského roku v Jeruzalémě bylo řečeno:

    “Chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy. Reformaci jako návrat k božímu slovu. Podívejte se na Českou republiku! Chystám se, že tam zahájím velké hnutí. To hnutí, které přijde bude odvážné hnutí těch, kteří budou psát o pravdě, a to bude přinášet svobodu lidem. Stejně tak, jako jsem pomazal Jana Husa, tak dám ještě jednou pomazání lidem z České republiky. Z toho pak bude zapáleno Německo. Chystám se zapálit Německo tak, že si to nebudete moci představit.

    Evropo, věz toto : Může se ti zdát, že teď je čas, kdy nepřítel vyhrává, ale pro Evropu je připravena tsunami mojí slávy. Budu jednat skrze divy a zázraky. Moc Ducha svatého zničí pevnost humanismu. Přicházím jako mocný vichr, přijdou Letnice a žádný člověk nebude moci obstát před mojí slávou.

    V Evropě je hluboko v zemi mnoho zaseto a to, co na Evropu čeká je příval vody. Duch svatý nyní přichází a všechna ta semínka, která po desetiletí a desetiletí spala, začnou brzy rašit. A tak, jako kdysi věk osvícenství vedl k racionalismu, tak nyní přijde opravdové duchovní osvícení a po celém kontinentě vyrostou mé stromy života, a mnoho mnoho lidí dojde k zachraňující zvěsti a poznání Krista.

Skrze českou mystičku Boženu Cibulkovou přišlo proroctví :

    “Místo, do poslední chvíle známé jako Česká země, Česká republika, ukáže se být nesmírným duchovním prostorem bez viditelných hranic. K zástupu na něm shromážděném připojí se lidstvo, a to ve stavu, v němž se nachází jako bytosti již dobré i dosud negativní i s názvem zlé. Je však tajemstvím, co se s nimi stane. Dnes je nelze odhalit.

    Je však třeba sdělit, co je ztajeno za českými horami a lesy, za řekami a poli, městy i vesnicemi. Je třeba říci, že je to ve vesmíru jediný, Božským tvůrčím způsobem pro nejvyšší idejí věčného sjednocení všech živých vytvořený, složitě, ale univerzálně složený prostor. V něm po určitém věku zápasů bytostí a stvoření s vyvstalou negací zraňující život až do vykrvácení dochází k absolutní regeneraci všech životních tkání vesmírných i osobních.

    Tímto procesem nastane obnova jednoty života, jednoty bytostí, jednoty všeho stvoření v živém i silovém poli. Tomuto procesu je zasvěcen a jím je již naplňován ten zevně maličký prostor, územní srdce hmotného světa - Země česká - nesmrtelná základna jednoty bytí, jíž je věčná Láska..

    Sféra andělů do prostoru České země tiše, neznatelně vsunutá, je její nebeskou půdou, na níž sestoupil a na ní pevně stanul Kristus k setkání se s celým vesmírným životem, s každým člověkem, se vším lidstvem i andělstvem, se všemi živými tváří v tvář a s odkrytým srdcem.

Vydáno:   06. 06. 2014

Přečetlo:  1779 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): VVKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)