Články

- Záhady a tajemno -

2. Archeoastronautika - Mytológia a stredoveké umenie
    Jedným z argumentov zástancov archeoastronautiky sú mýty. Mýty prakticky všetkých národov sa hemžia nebeskými bytosťami - bohmi, anjelmi. Bohovia sídlia na nebesiach, schádzajú medzi ľudí, učia ľudí pestovať poľnohospodárske plodiny, učia spracovať kovy, odovzdávajú poznanie z oblasti astronómie, matematiky, stanovujú zákony,... Bohovia často majú ľudské vlastnosti, mnohokrát medzi sebou vedú spory, intrigy, vojny, ale taktiež sľúbili, že sa raz vrátia.

    Mytológia národov je veľmi podobná bez ohľadu na obdobie existencie starovekej civilizácie alebo zemepisnej polohy. Príbehy v mýtoch sú podobné napriek faktu, že národy oddeľovali obrovské priestory oceánov. Odborníci predpokladajú, že niektoré mýty môžu obsahovať skrytú historickú pravdu, iné vyjadrujú rôzne túžby človeka. Mýty sa v priebehu stáročí dopĺňali, obsah sa obmieňal a dnes ťažko zistíme, čo môže byť historické jadro a čo je výmysel na úrovni rozprávky.

    Len tu spomeniem často citované indické eposy Máhabharáta a Rámajána, ktoré v nedávnej minulosti boli preložené a vydané v češtine v skrátenej verzii.

    V stredovekých európskych kronikách sa zachovali správy o zvláštnych javoch na oblohe, ktoré sa nedajú vysvetliť žiadnym prírodným úkazom. Podobné správy sa zachovali aj v Čínskych kronikách. Zo stredoveku existujú zobrazenia objektov na oblohe náramne pripomínajúce súčasné opisy UFO. Na internete je možné nájsť viacero vyobrazení podivných letiacich predmetov na obrazoch zo stredoveku.


Gobelín, uchovávaný v bazilike Béaune (Burgundsko, Francie), ktorý bol utkaný v roku 1330. Nad mestom je divný klobúkovitý predmet pripomínajúci UFO.Celá flotila „UFO“ je vyobrazená na obraze „The Miracle of the Snow“ od maliara Masolini Da Panicale (1383 - 1440).Zo 14. storočia pochádza podivný detail na freske „The Crucifixion“, ktorá sa nachádza v kláštore Vysoki Dečani v Kosove. Freska bola zhotovená okolo roku 1350.    V ďalších častiach uvediem argumenty, ktoré ma jednoznačne presvedčili nielen o dávnych návštevách bytostí z vesmíru, ale o priamom ovplyvňovaní národov a zasahovaní do historických udalostí.

Pokračovanie.

Vydáno:   30. 01. 2015

Přečetlo:  961 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ lup
30. 01. 2015 10:14
Dana P.