Články

- Záhady a tajemno -

4. Archeoastronautika v Biblii - Zakony
Zákony
Odnepamäti majú ľudia žijúci v spoločenstve zavedené určité pravidlá - zákony, ktoré by mali dodržiavať. Podľa Starého zákona odovzdal Boh zákony na kamenných doskách prorokovi izraelského ľudu Mojžišovi na hore Sinaj. Zákony obsahujú množstvo príkazov náboženských, obradných, trestných, súdnych, občianskych, ale aj zdravotných. Zaujímavé je čítať niektoré príkazy, ktoré je možné zaradiť skôr do hygienických a stravovacích príkazov.
(Poznámka: Deuteronomium 23-13 - názov knihy, kapitola - verš)

Deuteronomium 23-13:
"Za pásom budeš nosiť lopatku a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku; a keď zas vstaneš, vyhrabanou zemou prikryješ svoj výkal. 14 Lebo Pán, tvoj Boh, prechodí pomedzi stany, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov: tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidieť, aby ťa neopustil."

Na nebezpečenstvo prenosu infekcií po produktoch ľudského metabolizmu prišli ľudia samy a „uzákonili“ si príkaz, ale im to „Niekto“ povedal?

Zaujímavé sú zákazy súvisiace s pohlavným stykom medzi blízkymi príbuznými. Na otázku „Prečo?“ vie odpoveď hádam každý. Len na ukážku.

Leviticus 18-6
"Nik sa nesmie priblížiť k pokrvnému, aby s ním telesne obcoval.

Deuteronomium 27-20
"Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!"

Deuteronomium 27-22
"Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!"

A čo homosexuálny styk alebo pohlavný styk so zvieraťom ?

Leviticus 18-22
"Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť! 23 Nesmieš pohlavne obcovať s nijakým zvieraťom; poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila; to by bola nehanebnosť!"

Deuteronomium 27-21
"Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!"

Porovnajte prakticky tri tisícročia starý príkaz o homosexualite so súčasným trendom na západe o právach istých skupín.

V knihe Deuteronomium kapitole 14 je zoznam zvierat, ktoré Boh nariadil konzumovať a ktoré nie. V knihe sú nazvané ako čisté a nečisté. Keď sa pozrieme na zoznam zvierat, ktoré je možné konzumovať, zistíme, že niektoré sú akoby vystrihnuté zo súčasnej poradne zdravej výživy.

Deuteronomium 14-3
„Nejedzte nič nečisté! 4 Toto sú zvieratá, ktoré môžete jesť: býka, ovcu, kozu, 5 jeleňa, gazelu, kozorožca, antilopu, byvola a žirafu. 6 Jedzte všetky zvieratá, ktoré prežúvajú a majú rozdelené kopytá na dvoje. 7 Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopytá na dvoje, nesmiete jesť, ako: ťavu, zajaca a jazveca; sú to síce prežúvavce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté; 8 aj sviňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá - ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte! 9 Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách: čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. 10 Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté. 11 Jedzte všetky čisté vtáky; 12 tieto však nejedzte: orla, orlosupa, orlosupa bradatého, 13 kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov, 14 všetky druhy krkavcov, 15 pštrosa, kukučku, čajku a krahulce všetkých druhov, 16 bociana, labuť, ibisa, 17 kormorána, volavku, bučiaka, 18 pelikána, kuviky každého druhu, dudka a netopiera. 19 Aj všetko, čo sa plazí a má krídla, je pre vás nečisté a nesmie sa jesť! 20 Čo je čisté, môžete jesť všetko. 21 Čokoľvek zdochlo, nejedzte!“

V knihe Leviticus je celá 11. kapitola venovaná podrobnejšiemu zoznamu čistých a nečistých zvierat. Podľa dnešných poznatkov je mäso zo zajaca zdravé. Neviem o účinkoch na zdraví pri dlhodobej konzumácii všetkých menovaných zvierat, zvlášť exotických. Ale vieme, že bravčové mäso obsahuje cholesterol a dnešná medicína ho považuje za nezdravé. Mäso hovädzie, kozie a ovčie je zdravšie, ako bravčové. Vieme, že mäso rýb je zdravé. Samozrejme, sa už nebavím o nebezpečenstve konzumácie zdochlín. Prečo takéto príkazy a zákazy? Do tohto času jedli naši predkovia všetko, vrátane zdochlín?

Deuteronomium 12-15
„Všetko, čo ti len duša zažiada, zabíjaj a jedz, mäso podľa požehnania Pána,.... 16 Len krv nesmiete jesť, vylejte ju na zem ako vodu!“

Prečo sa nesmie konzumovať krv zvierat? Obsahuje krv zvierat ľudskému zdraviu škodlivé látky alebo konzumáciou krvi hrozí prenos chorôb? Dodnes sa v židovskej spoločnosti zvieratá na obradný pokrm nechávajú vykrvácať.

Kapitoly 13 až 15 knihy Leviticus sa venujú vonkajšej nečistote človeka - „zdravotným“ problémom.

Predkladám otázky pre čitateľov. Ako máme chápať upozornenia Boha ľuďom, čo majú a čo nemajú konzumovať, s kým nemajú mať pohlavný styk? Ľudia nevedeli o špecifikovaných nebezpečenstvách pred ustanovením zákonov? Ako asi vyzeral „mravný“ život v tomto období, keď sa zakazuje pohlavný styk so zvieraťom alebo medzi príbuznými? Môžeme sa len domnievať, čo všetko sa odohrávalo na zemi pred „vydaním zákonov“.

Zákony obsiahnuté v knihách Exodus (napr. kap. 21 až 23), Deuteronomium a Leviticus sú rozsiahle a veľmi zaujímavé. Mnohé príkazy sú doslova akoby vystrihnuté z dnešného občianskeho alebo trestného zákonníka. Jednoznačne zo zákonov vyplýva, že ľudská spoločnosť pred tromi tisícročiami mala rovnaké neduhy, ako sužujú dnešnú spoločnosť - úžera, korupcia, spravodlivosť pri súde, majetkové delikty, ublíženia na zdraví, vraždy, neseriózne miery a váhy pri predaji, ... Ľudstvo sa za tých pár tisícročí absolútne nezmenilo.

Pokračovanie.

Vydáno:   04. 02. 2015

Přečetlo:  941 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ ahoj
4. 02. 2015 16:35
Jelitko
¤ lup
4. 02. 2015 8:39
Dana P.