Články

- Záhady a tajemno -

6. Archeoastronautika v Biblii - Obri II.
6. Obri - II
O obroch sa píše vo viacerých príbehoch aj s bližšími informáciami. Pozrime sa na dva detailnejšie opisy obrov a ich „rodinné pomery“.

2. kniha Samuelova 21-15
„Vznikla potom opäť vojna Filištíncov proti Izraelitom. I vytiahol Dávid a služobníci jeho s ním, a bili sa s Filištíncami, tak že ustal Dávid. 16 Vtedy Izbibenob, ktorý bol zo synov jedného OBRA, (ktorého hrot kopie vážil tri sto lotov oceli, a mal pripásaný k sebe (meč) nový), chcel zabiť Dávida. 17 Ale na pomoc mu prišiel Abizai syn Sarvie, a ranil toho Filištínca, zabil ho. Preto muži Dávidovi prisahali, povediac mu: Nepôjdeš viacej s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraelskú. 18 Opäť bola vojna v Gobe s Filištíncami. Vtedy Sibbechai Chusatský zabil Sáfu, ktorý bol zo synov toho istého OBRA. 19Bola ešte i iná vojna s Filištíncami v Gobe, kde Elchánan syn Járe Oregim Betlémský zabil (brata) Goliáša Gittejského, u ktorého drevo na kopi bola ako vratidlo tkalcovské. 20 Potom bola tiež vojna v Gáte. A bol tam muž veľkej postavy, ktorý mal NA RUKÁCH A NA NOHÁCH PO ŠIESTICH PRSTOCH, VŠETKÝCH DVADSAŤŠTYRI, a bol tiež syn toho OBRA. 21 Ten keď haňal Izraelitov, zabil ho Jonata, syn Semmaa brata Dávidovho. 22 Tí štyria boli synovia jedného OBRA v Gát, ktorí padli od ruky Dávidovej a od ruky služobníkov jeho.“

1.kniha kroník 20-4
„Po tomto sa strhla zase vojna s Filištíncami pri Gazeri. Tam porazil Chusaťan Sobochai Safaiho z Rafovho rodu a pokoril ho. 5 Opäť vypukla vojna s Filištíncami. Vtedy Járiho syn Elchanan zabil brata Géťana Goliáša Lachmiho; drevo na jeho kopiji bolo ako návoj. 6 A zasa došlo k vojne v Géte. Tam bol ohromný muž, ktorý MAL PO ŠESŤ, SPOLU DVADSAŤŠTYRI PRSTOV; aj on bol z Rafovho potomstva. 7 Keď sa rúhal Izraelitom, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Samau. 8 Títo boli z potomstva Rafu v Géte. Padli rukou Dávida a rukou jeho sluhov.“

Z pohľadu obrov je v sumerskom Epose o Gilgamešovi zaujímavá jedna časť :
„Gilgameša postavy dokonalej stvorili hrdinskí bohovia... Nebeský Šamaš ho obdaroval krásou, búrlivý Tešub mu statočnosti dal... JEDENÁSŤ LAKŤOV VYSOKÚ POSTAVU MAL, deväť piadí merala na šírku jeho hruď... Z dvoch tretín bol boh a z jednej tretiny človek.“

Na nasledujúcom reliéfe z Mezopotámie sú vyobrazené tri ľudské postavy pred jedným z bohov. Sú ľudia vyobrazení v proporcionálnych veľkostiach voči bohu? Ak áno, máme tu potvrdenie o bohoch - obroch so zhruba dvojnásobnou veľkosťou ako ľudia? Nepotvrdzuje fakty aj Biblia? Aké ďalšie dôkazy požadujeme?


Vo veršoch 2.knihy Samuelovej 21-20 a 1.knihy kroník 20-6 si okrem výšky obrov všimnite ešte jeden veľmi dôležitý detail. Niektorí obrovia mali na rukách a nohách ŠESŤ PRSTOV! Šesť prstov u obrov bolo prirodzené alebo len náhodnou genetickou anomáliou? A teraz dajme verše do súvislosti s Genezis 6-4 ? kríženie „božích synov“ a dcér pozemských, veľké postavy a šesť prstov na končatinách ...
Na niektorých miestach Peru, Mexika a Indie sa nachádzajú zobrazenia ľudí so šiestimi prstami. Sú to všetko náhody? Aj dnes sa občas narodia ľudia so šiestimi prstami.


Opäť rovnaká otázka ako v predchádzajúcej časti: nie je v génoch týchto ľudí náhodne „odblokovaná spomienka“ na obrov so šiestimi prstami z dávnej minulosti?
Ak veríme udalostiam opísaných v Biblii, v oblasti Palestíny žilo v dávnych dobách podľa Deuteronomium 2-10 obrov viacej než dosť z rôznych rodov - Enakových (iné preklady Enakitov, Anákových), Réfaimcov, Rafovho. A podľa Numeri 13-34 boli obri rôzneho vzrastu. Našli sa pri vykopávkach v týchto oblastiach kostry nadmerne vysokých ľudí?

Pokračovanie.

Vydáno:   07. 02. 2015

Přečetlo:  1352 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Ahoj
8. 02. 2015 12:58
Sylvia