Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Archa zmluvy
Archa zmluvy
Archa zmluvy je vďaka filmovým spracovaniam asi najznámejším artefaktom starého zákona. V 2. knihe Mojžišovej - Exodus v kapitole 25 začína obsiahly opis archy zmluvy, bohoslužobného náčinia a kňažských odevov. K čomu ale archa slúžila?

Exodus 25-22
„Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, BUDEM HOVORIŤ VŠETKO, ČO TI NARIADIM pre Izraelitov.“

1. kniha Samuelova 3-3
„... a Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. 4 Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: "Tu som!" 5 Bežal k Hélimu a vravel: "Tu som, Pane volal si ma!" On odvetil: "Nevolal som, spi ďalej !" Odišiel teda a spal.“

Z Exodus 25-22 jednoznačne vyplýva k čomu archa slúži - ku komunikácia Boha s ľuďmi. Samuel spal v miestnosti, kde bola archa. Trikrát Pán zavolal na Samuela celkom trikrát. Ak zvuk hlasu vychádzal z archy, čo bolo zdrojom hlasu? Reproduktor? Čo označovali Izraeliti za cherubov na arche? Mohla to byť parabolická prijímacia anténa, ktorá ľuďom tvarom pripomínala krídla? Nebudem ďalej špekulovať o význame archy, jej poslaní, obsahu, konštrukcie z hľadiska modernej vedy, ale pozrime sa na účinky archy na ľudí.

Jozue 3-2
„Po troch dňoch prešli náčelníci ľudu cez tábor 3 a oznamovali ľudu: "Keď spozorujete archu zmluvy Pána, vášho Boha, a kňazov z rodu Lévi, ako ju nesú, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou! 4 Ale medzi vami a ňou nech je odstup aspoň DVETISÍC LAKŤOV - NEPRIBLIŽUJTE SA K NEJ,...

Filištíncom (v českých prekladoch Pelištejci) sa po vyhranej bitke nad Izraelitmi podarilo zmocniť archy zmluvy. Predpokladám, že víťazi boli zvedaví, čo je v arche uložené. Dôsledok zvedavosti víťazov si prečítajte :

1. kniha Samuelova 5-6
„Na Azotčanov však doľahla Pánova ruka, bil ich a TRESTAL ICH VREDMI, Azot i jeho okolie. 7 Keď obyvatelia Azotu videli, čo sa deje, hovorili: "Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona." 8 Preto poslami zvolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa: "Čo máme robiť s archou Boha Izraelitov?" Odpovedali: "Archu Boha Izraelitov treba preniesť do Gétu!" A tak archu Boha Izraelitov preniesli. 9 A keď ju preniesli, zaľahla Pánova ruka na mesto (ako veľmi veľký rozvrat) a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že SA NA NICH VYRÁŽALI VREDY. 10 Nato poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali: "Doniesli archu Boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili." 11 A poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili: "Pošlite preč archu Boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i náš ľud!" Lebo v meste panoval smrteľný zmätok, ťažko naň doľahla Božia ruka. 12 ĽUDIA, KTORÍ NEPOMRELI, BOLI POTRESTANÍ VREDMI a bedákanie mesta vystupovalo k nebu.“

1. kniha Samuelova 6-19
„Pán však potrestal obyvateľov Betsamesu, lebo pozerali do Pánovej archy. Udrel z ľudu sedemdesiat mužov (a bolo tu päťdesiattisíc mužov). Ľud žialil, lebo Pán ťažko potrestal ľud.“

2. kniha Samuelova 6-4
„Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, (a išli s Božou archou), Ahio šiel pred archou. 5 Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za sprievodu) citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cimbalov. 6 Keď prišli k Nákonovmu humnu, vystrel Oza (ruku) k Božej arche a zachytil ju, lebo voly sa potkli. 7 Preto sa Pán rozhneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche.“

Prečo mali Izraeliti príkaz dodržiavať odstup od archy 2000 lakťov, čo je zhruba jeden kilometer? Prečo nebolo potrebné odstup dodržiavať v tábore pri bohoslužbách? Archa spôsobovala ľuďom vredy, pri dotyku dokázala zabiť. Prečo? Čo spôsobovalo vredy? Čo ukryté archa obsahovala? Vredy spôsoboval nejaký druh z archy vyžarujúceho neviditeľného žiarenia? A čo zabilo Ozu, keď bol na mieste usmrtený? Mohol Ozu zabiť elektrický výboj z archy?

Pokračovanie.

Vydáno:   23. 02. 2015

Přečetlo:  1191 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Lup
25. 02. 2015 14:13
Jelitko
¤ Sylvia
25. 02. 2015 14:02
lup
¤ Sylvia
25. 02. 2015 11:32
Jelitko
¤ ale
25. 02. 2015 11:29
Jelitko
¤ No
25. 02. 2015 10:44
Sylvia
¤ Jelítko
25. 02. 2015 10:01
lup
¤ Lup
24. 02. 2015 13:46
Jelitko