Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Zjavenie Boha
Zjavenie Boha na hore Sinaj
Po odchode Izraelčanov z Egypta, viedol Boh národ do zasľúbenej krajiny. Aby ľud nezablúdil, viedol ich vo forme oblačného stĺpa. Je možné, že sa tu zamieňa vzdušný vír, ktorý zodvihol prach, a po rokoch sa udalosť inak interpretuje? Oblačný stĺp môže vysvetleniu napovedať. Ale ohnivý stĺp? Posúďte samy podľa niekoľkých ukážok.

Exodus 13-21
„Pán šiel pred nimi CEZ DEŇ V OBLAČNOM STĹPE, aby im ukazoval cestu, V NOCI ZASA V OHNIVOM STĹPE, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. 22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.“

Exodus 33-9
„A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom. 10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku.“

Exodus 40-34
„Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.“

Numeri 9-15
„V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona, a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. 16 Takto to bolo vždy: cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad.

Exodus 19-9
„A Pán opäť hovoril Mojžišovi: "Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby ti veril naveky. 10 A Pán povedal Mojžišovi: "Choď k ľudu a postaraj sa o ich posvätenie dnes a zajtra! Aj šaty nech si vyperú. 11 Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.“

A tretí deň zostúpil Boh na horu Sinaj za zvláštnych optických a akustických sprievodných javov.

Exodus 19-16
„Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore. 17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. 18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. 19 Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení.“

Exodus 20-18
„Všetok ľud pozoroval hrmenie a blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a vzďaľoval sa.“

Exodus 24-15
„Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak. 16 Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho zahaľoval šesť dní. V siedmy deň zavolal z oblaku Mojžiša. 17 V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. 18 Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať a štyridsať nocí.“

Čo nám pripomínajú opisy sprievodných javov zostúpenia izraelského Boha na horu Sinaj? Neopisujú svedkovia pre dnešnú technicky vyspelú dobu až príliš pozemský prejav príchodu Pána na horu Sinaj?

Pokračovanie.

Vydáno:   25. 02. 2015

Přečetlo:  945 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ jasne
25. 02. 2015 11:50
Jelitko