Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Nepochopená technika?
Nepochopená technika alebo vymyslené príbehy? - I.
Podľa môjho názoru sú v Biblii opísané technické prostriedky, ktoré patria skôr do modernej doby, než do obdobia staroveku. Najskôr sa pozrieme na ukážky v Biblii, ktoré nik alebo málokto uvádza. Ide o mýty, literárne prostriedky, výmysly alebo reálne svedectvá?

Príbeh o Eliášovi

2. kniha kráľov 2-11
„A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba OHNIVÝ VOZ A OHNIVÉ KONE a ELIÁŠ VYSTÚPIL VO VÍCHRICI DO NEBA. 12 Keď to Elizeus videl, zvolal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!" A viac ho nevidel.“

Príbeh o Jonášovi

Jonáš 1-15
„I chytili Jonáša a hodili ho do mora, načo more prestalo zúriť.“

Jonáš 2-1
„Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci. 2 Jonáš sa modlil z vnútra ryby k Pánovi, svojmu Bohu.“

Jonáš 2-11 : „I prikázal Pán rybe a vydala Jonáša na suchú zem.“

Skutočne príbeh o Jonášovi je hodný rozprávky pre deti. Samozrejme, že je detinské myslieť si, že ryba prehltne človeka a o tri dni ho vyvrhne na suchú zem. Ale čo ak ryba nebola ryba ale podvodné plavidlo? V takom prípade sa príbeh javí v inom svetle. Alebo je celý príbeh o Jonášovi skutočne vymyslený?

Ako si máme vysvetliť opis v Zjavení Jána (Apokalypsa) 9-17?

„A vo videní som takto videl KONE a tých, čo sedeli na nich: mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a HLAVY KONÍ BOLI AKO HLAVY LEVOV A Z ICH TLÁM VYCHÁDZAL OHEŇ, DYM A SÍRA. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí; od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. 19 MOC KONÍ BOLA TOTIŽ V ICH TLAMÁCH A V ICH CHVOSTOCH, LEBO ICH CHVOSTY SA PODOBALI HADOM: mali hlavy a nimi škodili.“

Čo opisuje autor vo verši 17 ako kone, ktorým z tlám vychádza oheň, dym a síra? Nepripomína vám to niečo? Skutočne Ján píše v obrazoch, alebo autor opisuje pre neho neznámu zbraň?

Pokračovanie.

Vydáno:   27. 02. 2015

Přečetlo:  984 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)