Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Lietajúce stroje - II.
Lietajúce stroje - II.
V knihe proroka Ezechiela je viacero opisov, ktoré je možné vysvetliť nepochopenou lietajúcou technikou. V 10. kapitole je opis podobný opisu „zriadenia“ z 1. kapitoly. V Ezechielovej knihe je viacero pasáží, kde autor spomína lietajúci stroj pohybujúci sa za veľkého hluku. Nielen v Ezechielovej knihe, ale aj v iných biblických knihách, sú spomenuté bytosti, ktoré mali podobu človeka, alebo mužov, ktorých výzor bol ako výzor kovu. Opäť len na ukážku.

Ezechiel: 43-2
„...a hľa, od východu prichádzala sláva Boha Izraela. ZVUK JEHO PRÍCHODU BOL AKO ZVUK MNOHÝCH VÔD a zem žiarila jeho slávou. 3Videnie, ktoré som teraz uvidel, sa podobalo videniu, ktoré som videl, keď prišiel zničiť mesto, a tiež tomu, videniu, ktoré som videl pri prieplave Chebar (Kebar).“

Zaujímavá poznámka vo verši 3 o úmyselnom zničení mesta. Niektoré znaky podobné opisu zariadenia ako v 1.kapitole Ezechiela nájdeme v knihe proroka Izaijáša a v Zjavení Jána. V 6. kapitole Izaijáša od verša 1 podáva opis podobný Ezechielovmu (kap. 1 verše 5,6, 26)

Izaijáš 1-1
„V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. 2 Nad ním stáli SERAFÍNI; každý mal PO ŠESŤ KRÍDEL: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. 3 A jeden druhému volal: "Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy."4 Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. „

Porovnajte s Ezechielom 1-5
„Zo stredu tohto však podoba ŠTYROCH BYTOSTÍ. Toto bol ich výzor: Mali PODOBU ČLOVEKA, 6 každá mala štyri tváre a každá ŠTYRI KRÍDLA.“

Ezechiel 1-10
„10 Výzor ich tvárí však bol tvár ČLOVEKA, potom tvár LEVA po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár BÝKA po ľavej strane tých štyroch a tvár ORLA...“

A takmer rovnaký opis podáva Ján vo svojom zjavení v kapitole 4-6

“...a uprostred trónu, okolo trónu ŠTYRI ZVIERATÁ, plné očí spredu i zozadu. Prvé bolo podobná LEVOVI, druhé bolo TEĽAŤU, tretia mala podobu ČLOVEKA, štvrté zviera bolo podobné letiacemu ORLOVI. Všetky štyri zvieratá mali PO ŠIESTICH KRÍDLACH OKOLO, a vo vnútri boli plné očí...“

Je možné, aby Izaijáš, Ezechiel a Ján videli rovnaké „videnie“? Menovaných oddeľuje obdobie pekných pár storočí? Videli rovnaké alebo podobné zariadenia, stroje,...?

Pokračovanie.

Vydáno:   05. 03. 2015

Přečetlo:  911 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)