Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Zvláštne bytosti I.
Archeoastronautika v Biblii - Zvláštne bytosti I.
V ďalšej časti predkladám ukážky s opismi bytostí, ktoré podľa výzoru nemajú čo robiť v danej historickej epoche. Bytosti videli a vo svojich opísali Ezechiel, Daniel a Ján. Ezechiel žil v 6. storočí. Ján žil v prvom storočí nášho letopočtu. Porovnajte ich opisy. Len na ukážku.

Ezechiel 40-3
„Priviedol ma ta a hľa, bol tam MUŽ, KTORÉHO VÝZOR BOL AKO VÝZOR KOVU; v ruke mal plátennú šnúru a meračskú palicu.“

Ezechiel 1-26
„Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu - na ňom odhora -, BOLA POSTAVA, KTORÁ VYZERALA AKO ČLOVEK. 27 Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. 28 Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a počul som hlas, ktorý ovoril.“

Ezechiel 8-2
„I videl som, hľa, PODOBA, KTORÁ VYZERALA AKO ČLOVEK. Oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, bol oheň a od jeho pása nahor vyzeralo ako žiara, ako vzhľad lesklého kovu. 3 A VYSTREL ČOSI AKO RUKU a uchopil ma za šticu hlavy....“

Daniel 8-15
„Keď som potom ja, Daniel, mal videnie, usiloval som sa porozumieť. Vtom ZASTAL PREDO MNOU KTOSI, VYZERAL AKO MUŽ. 16 I počul som nad Ulaiom ľudský hlas, volal a hovoril: "Gabriel, vysvetli tamtomu videnie!"

Daniel 10-18
„Vtom sa ma ZNOVA DOTKOL TEN ČO VYZERAL AKO ČLOVEK a posilňoval ma.“

V ďalších ukážkach sú takmer doslovne zhodné opisy bytostí, ktoré videli Daniel a Ján.

Daniel 10-5
„Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, ČLOVEK ODIATY DO PLÁTNA A DRIEK MAL PREPÁSANÝ OFAZSKÝM ZLATOM. 6 Jeho telo bolo ako chryzolit, jeho TVÁR AKO ZJAV BLESKU, jeho OČI AKO OHNIVÉ FAKLE, jeho ramená a NOHY AKO SVIT LIGOTAVÉHO KOVU a ZVUK JEHO REČI AKO HUKOT ZÁSTUPU.“

Zjavenie Jána 1-12
„Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna ČLOVEKA, OBLEČENÉHO DO DLHÉHO RÚCHA A CEZ PRSIA PREPÁSANÉHO ZLATÝM PÁSOM. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho OČI AKO PLAMEŇ OHŇA. 15 Jeho NOHY BOLI PODOBNÉ KOVU ROZŽERAVENÉMU V PECI a jeho HLAS BOL AKO HUKOT VEĽKÝCH VÔD. 16 v pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho TVÁR BOLA SŤA SLNKO, KEĎ SVIETI V PLNEJ SILE.“

Zjavenie Jána 15-6
„...a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli OBLEČENÍ DO ČISTÉHO SKVÚCEHO ĽANOVÉHO RÚCHA A CEZ PRSIA BOLI PREPÁSANÍ ZLATÝM PÁSOM.“

Zjavenie Jána 2-18
„Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn, ktorý má OČI AKO PLAMEŇ OHŇA A JEHO NOHY SÚ PODOBNÉ KOVU..“

Zjavenie Jána 10-1
„I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho TVÁR BOLA AKO SLNKO, JEHO NOHY AKO OHNIVÉ STĹPY.“

Ako je možné, že Daniel žijúci niekoľko storočí pred Jánom videli a opisovali rovnaké bytosti? Bytosti určite na sebe nemali brnenie, to by hádam svedkovia spoznali. Nepripomínajú opisy bytostí podobu japonských sošiek dogu, ktoré som uviedol v prvej časti? Ako vyzerali bytosti, ktorých bola „podoba človeku“? Podľa môjho názoru mohli vidieť neurčitý stroj ? robota, mechanickú ruku,... čokoľvek tvarom pripomínajúce človeka.

Pokračovanie.

Vydáno:   10. 03. 2015

Přečetlo:  1024 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)