Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Zvláštne bytosti II.
Archeoastronautika v Biblii - Zvláštne bytosti II.
Starovekí Izraeliti sa podľa Biblie bežne stretávali s anjelmi. Niekedy ich nazývajú Boží posol. Takých stretnutí sú spomenuté desiatky. V Starom zákone je opísaných niekoľko stretnutí anjela Rafaela s ľuďmi. Z môjho pohľadu opis najzaujímavejšieho stretnutia predkladám v nasledovnom úryvku z knihy Tobiáš, 12. kapitola.

Tobiaš kap. 12 -15
„Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu." 16 Tu sa obaja preľakli, padli na tvár a zmocnila sa ich hrôza. 17 Anjel im však povedal: "Nebojte sa! Pokoj vám! Zvelebujte Boha po všetky veky! 18 Keď som bol s vami, to nebolo z mojej priazne, ale z Božej vôle. Jeho zvelebujte po všetky dni, oslavujte ho! 19 AJ KEĎ STE MA VIDELI JESŤ, NIČ SOM NEJEDOL; ČO STE VIDELI, BOLO IBA ZDANIE. 20 A teraz velebte Pána na zemi a ďakujte Bohu. Ja vystupujem k tomu, ktorý ma poslal. A vy toto všetko, čo sa vám prihodilo, napíšte." Potom sa vzniesol hore. 21 Keď vstali, už ho nemohli vidieť. 22 Zvelebovali a oslavovali Boha a vzdávali mu vďaky za všetky jeho veľké činy, že sa im zjavil Boží anjel.“

Ako máme chápať verš 19? Ilúzia? Ako anjel Rafael dokázal oklamať oči prítomných? Aké triky použil?
Ako vôbec na prvý pohľad spoznali Izraeliti anjela? Čím sa líšil od bežných ľudí? Iba podľa oblečenia? Mal krídla? V predchádzajúcej časti som v úryvkoch poukázal na bytosti, ktorých oblečenie pripomína skôr druh ochranného oblečenia. Zaujíma ma však vonkajšia podoba bytostí ? výška postavy, tvár, vlasy, oči a ďalšie podrobnosti. Dozvieme sa z Biblie priamo výzor bytostí?

Daniel 7-9
„... jeho rúcho bolo biele ako sneh a VLASY NA JEHO HLAVE BOLI AKO ČISTUČKÁ VLNA...“

Daniel 10-6
„...tvár ako ZJAV BLESKU a OČI AKO OHNIVÉ FAKLE...“.

Prakticky rovnaký opis tváre bytosti podáva Ján v Zjavení 1-14.
„Jeho HLAVA A VLASY BOLI BIELE AKO BIELA VLNA, AKO SNEH, a jeho OČI AKO PLAMEŇ OHŇA.“

Henoch bol privedený k trónu, na ktorom sedela bytosť oblečená v bielom rúchu. V 1.knihe Henochovej túto bytosť Henoch nazýva „VEKOVITÝ“ alebo „HLAVA DNÍ“. Ako bytosť vyzerala?

1.kniha Henochova 46-1 : „... jeho vlasy boli biele ako vlna.“

1.kniha Henochova 71-10 : „Jeho hlava bola biela a čistá ako vlna,...“

2. kniha Henochova 1.kap.
„Tu sa mi zjavili DVAJA VEĽMI VEĽKÍ MUŽI, akých som nikdy na zemi nevidel. ICH TVÁR BOLA AKO ŽIARIACE SLNKO, ICH OČI AKO PLANÚCE SVIECE.“

V 1.knihe Henochovej kapitole 106-2 opisuje autor vzhľad práve narodeného dieťaťa Henochovmu vnukovi Lámechovi týmito slovami:

1.kniha Henochova 106-2
„Jeho telo bolo biele ako sneh a červené ako ruže, vlasy na jeho hlave, dlhé kadere, boli biele ako vlna.“

1.kniha Henochova 106-10
„...Lámechovi sa narodil syn, ktorého podoba a povaha nie sú ako povaha ľudí, farba jeho pleti je belšia ako sneh a červenšia ako ruža, vlasy na hlave má belšie než biela vlna...“

1.kniha Henochova 106-12
„Neveril, že to dieťa pochádza od neho, pretože má podobu nebeských anjelov. “

Ako vyzeral Mojžiš po návrate z hory Sinaj po štyridsaťdňovom pobyte s Pánom?

Exodus 34-28
„A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní. 29 Keď Mojžiš zostupoval z vrchu - dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu -, Mojžiš nevedel, že mu ŽIARI TVÁR od rozhovoru, ktorý s ním mal. 30 Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi ŽIARI TVÁR, báli sa k nemu priblížiť. 31 Mojžiš ich volal a prišli k nemu Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiš sa s nimi porozprával. 32 Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril. 33 Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi, dal si na tvár závoj. 34 A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. 35 Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu tvár a MOJŽIŠOVI TVÁR ŽIARILA. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával.“

Ako máme chápať slová „Mojžišovi tvár žiarila“? Nie je tu podobnosť s opismi Daniela, Jána a Henocha? Nie sú všetky uvedené opisy bytostí prakticky rovnaké? Tvár ako „žiariace slnko“, oči ako „plameň ohňa“, vlasy biele ako „vlna“ alebo „sneh“. V 1.knihe Henochovej 106-12 sa jednoznačne píše o výzore Lámechovho syna: „má podobu nebeských anjelov“. Naviac podľa 2.knihy Henochovej - 1.kapitoly môžeme predpokladať vysoké postavy bytostí. Nie je v knihe Genezis kap. 6 zmienka o obroch? Všetko sú to náhody? Opisovali autori kníh vzájomne jeden od druhého, alebo opisovali osobné skúsenosti?
Nie je zvláštne stretnúť pred niekoľkými tisícročiami v oblasti dnešného Blízkeho východu ľudí s vlasmi bielymi ako sneh? Čo si máme o týchto bytostiach myslieť? Môžeme podľa predloženého výzoru posúdiť prostredie, z ktorého bytosti pochádzali? Podľa môjho názoru svetlé vlasy môžu byť geneticky dané pre ľudí trvalo žijúcich v oblastiach s nedostatočným množstvom slnečného svetla. V oblasti, kde žili Izraeliti, je slnečné žiarenie intenzívne aj pre nás, Európanov. Môžeme potom predpokladať, že bytosti používali na ochranu očí okuliare so sklami červenej farby? Ak je úvaha správna, o čom by svedčil tento záver? Zloženie slnečného svetla na Zemi nebolo pre bytosti vhodné a museli ho korigovať červenou farbou skiel na ochranu očí? Alebo mali bytosti skutočne žiarivo červené oči? Opäť fantazírujem?

Pokračovanie.

Vydáno:   12. 03. 2015

Přečetlo:  1283 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)