Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Zjavenie Jána
Archeoastronautika v Biblii - Zjavenie Jána
Poslednou knihou Biblie je Zjavenie Jána. Kniha má aj prívlastok Apokalypsa. Jánovi sa dostali vízie na ostrove Patmos. Ostrov sa nachádza medzi ostrovmi Kos a Samos v Egejskom mori neďaleko západotureckého pobrežia. Kniha je napísaná pravdepodobne v rokoch 94 až 96 nášho letopočtu. Podľa starej cirkevnej tradície sa považuje za autora knihy Ježišov učeník - apoštol Ján.

Zjavenie patrí ku knihám, ktoré sú zvlášť v poslednej dobe často citované z dôvodu katastrofických scén očakávaných časov konca sveta. Skutočne je kniha ťažkým čítaním, na prvý pohľad plná nepochopiteľných opisov, obrazov, videní,.. Mnohí videnia interpretujú zložitými vysvetleniami, hľadajú v jednotlivých znameniach paralely so súčasnosťou,...

Predkladám trocha iné, podstatne jednoduchšie, logickejšie a z hľadiska archeoastronautiky prijateľnejšie vysvetlenie „videní“ opísaných v knihe. Z dôvodu veľkého rozsahu videní sa zameriam len na niekoľko úryvkov. Nedokážem jednoznačne vysvetliť všetky obrazy v Zjavení Jána. S uvedeným výkladom som sa doteraz nestretol v žiadnej literatúre, predkladám vlastné úvahy a porovnávam s inými knihami.

Zjavenie 4-1
„Potom som videl: Hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk poľnice, keď so mnou hovoril, povedal: "Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!" 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa, na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci. 3 Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. 5 Z TRÓNU VYCHÁDZALI BLESKY, HUKOT A HRMENIE; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov, 6 a pred trónom bolo ČOSI AKO SKLENÉ MORE PODOBNÉ KRIŠTÁĽU. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: "Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!"“

Zjavenie 5-11
„Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom:“

Daniel 7-10
„... tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: započal súd a otvorili sa knihy.“

1.kniha Henochova 14-11
„JEHO STROP BOL AKO HVIEZDNA OBLOHA PLNÁ BLESKOV s ohnivými cherubmi uprostred a ich nebesia boli priezračné ako voda.“

1.kniha Henochova 14-17
„MAL ZÁKLADY I STROP Z PLAMEŇOV A NAD NIMI SVIETILI BLESKY A LIGOTALA SA HVIEZDNA OBLOHA.“

1.kniha Henochova 14-22
„Okolo neho plápolal oheň, ktorého plamene stáli pred ním, a nikto z tých, čo ho obklopovali, sa k nemu nemohol priblížiť. Bolo ich pred ním desať tisíc krát desať tisíc, on však žiadne ich rady nepotreboval.“

V tomto okamihu si dovolím predložiť stručné vysvetlenie, ako chápem obsah videní. Ak popustím uzdu fantázii, Ján, Daniel a Henoch opisujú neurčité riadiace centrum alebo zariadenie, plné kontrolných svetiel - to sú spomínané oči, blesky. Hukot môže spôsobovať ventilácia, klimatizácia, rádiová komunikácia s inými. Stručný záver - Jánom a ďalšími nepochopená vyspelá technika. Akými slovami by človek z pralesa opisoval svojim príbuzným napríklad kokpit najmodernejšieho lietadla alebo velín elektrárne?

A verš Zjavenie 4-6 „...čosi ako SKLENÉ MORE PODOBNÉ KRIŠTÁĽU“ - nemôže opisovať napríklad obrazovku alebo skôr podlahu?

Nie je v nasledovných citátoch podobný opis podlahy?

Exodus 24-9
„Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z Izraela vystúpili hore 10 a tu videli Izraelovho Boha. POD JEHO NOHAMI BOLO ČOSI AKO PLOCHA ZO ZAFÍROVÝCH DLAŽDÍC A LESKLO SA TO AKO SAMO NEBO.“

1.kniha Henochova 14-10
„Vošiel som do ohnivého jazyka a priblížil som sa k veľkému domu z krištáľu, ktorého STENY BOLI AKO MOZAIKOVÁ PODLAHA Z KRIŠTÁĽOVÝCH DLAŽDÍC A JEHO ZÁKLADY BOLI ROVNAKO Z KRIŠTÁĽU.“

Postačuje stručné a jednoduché vysvetlenie niektorých úryvkov knihy Zjavenia Jána? Predsa podľa Zjavenie kap. 4-1 zavolal ON Jána niekam hore, aby Jánovi ukázal, čo sa má stať.

Pokračovanie.

Vydáno:   14. 03. 2015

Přečetlo:  1109 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)