Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Porovnanie videní Daniela a Jána
Archeoastronautika v Biblii - Porovnanie videní Daniela a Jána.
V jednej z predchádzajúcich častí som spomenul, že Ezechiel, Izaijáš a Ján videli rovnaké stroje. Pozrime sa teraz na spoločné znaky videnia Jána a Daniela. Videnie oboch svedkov je opisované veľmi zložitým spôsobom. Videné prirovnávali k poznanému. Ján videl „šelmu“, „draka“, Daniel „zvieratá“. Podľa môjho názoru s odstupom pekných pár storočí videli obaja to isté ? opäť nepochopenú techniku. K pochopeniu ich videní som musel veľmi popustiť uzdu fantázii. Netvrdím, že vo svojom výklade mám pravdu. Z opisov sa veľmi ťažko hľadá realita. Porovnajme však ich videnia.

Zjavenie 12-3
„A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; MAL SEDEM HLÁV A DESAŤ ROHOV A NA HLAVÁCH SEDEM DIADÉMOV;

Zjavenie 13-1
„Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala DESAŤ ROHOV A SEDEM HLÁV; NA ROHOCH DESAŤ DIADÉMOV a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa LEOPARDOVI; nohy mala ako MEDVEĎ a jej tlama bola ako TLAMA LEVA. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 JEDNA Z JEJ HLÁV BOLA AKOBY SMRTEĽNE RANENÁ, ALE JEJ SMRTEĽNÁ RANA SA ZAHOJILA.

Daniel 7-2
„Daniel povedal: "Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more 3 a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá; boli od seba odlišné. 4 Prvé bolo ako LEV A MALO ORLIE KRÍDLA. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. 5 A hľa, iné zviera, druhé, podobné MEDVEĎOVI, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pysku. A hovorili mu: "Hore sa, žer veľa mäsa!" 6 Potom som videl iné, ako LEOPARD; TOTO MALO NA CHRBTE ŠTYRI VTÁČIE KRÍDLA; ZVIERA MALO ŠTYRI HLAVY a dostalo sa mu vladárstva. 7 Potom som videl v nočných videniach ŠTVRTÉ ZVIERA, HROZNÉ, STRAŠNÉ A NADMIERU MOCNÉ; MALO VEĽKÉ ŽELEZNÉ ZUBY, ŽRALO A DRÚZGALO, OSTATOK VŠAK POŠLIAPALO NOHAMI. Bolo rozdielne od všetkých prvších zvierat a malo DESAŤ ROHOV. 8 Pozoroval som rohy a hľa, iný ROH, MALÝ SA DVÍHAL MEDZI NIMI. Nato boli TRI Z PRVŠÍCH ROHOV PRED NÍM VYTRHNUTÉ; a hľa, na tomto rohu BOLI OČI ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.“

Zjavenie 13-12
„Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej OBYVATELIA KLAŇAJÚ PRVEJ ŠELME, KTOREJ SA ZAHOJILA SMRTEĽNÁ RANA. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj OHEŇ Z NEBA PRED ZRAKMI ĽUDÍ ZOSTUPUJE NA ZEM. (šelma) „...nahovára obyvateľov zeme, aby UROBILI OBRAZ ŠELME, čo má ranu od meča a ožila...“

Daniel 7-19
„Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, ZUBY MALO ZO ŽELEZA A PAZÚRY Z KOVU; ŽRALO A DRÚZGALO, OSTATOK VŠAK ŠLIAPALO NOHAMI. 20 A O DESIATICH ROHOCH, KTORÉ MALO NA HLAVE, A O TOM ZVLÁŠTNOM, KTORÝ VYRÁSTOL A PRED KTORÝM TRI KLESLI; na tomto rohu boli oči a ústa ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné.“

Čo videli Daniel a Ján? Predkladám vlastné vysvetlenie. Nemusíte s mojím vysvetlením súhlasiť, ale jednoducho vysvetľuje obrazy oboch svedkov. Podľa môjho názoru videli opravárenskú dielňu. Neviem, či ju videli v „mori skla ako krištál“ vo forme „filmu“, alebo boli zavedení do skutočnej dielne.

Vysvetlenie niektorých obrazov:
Zvieratá, šelmy, draci - sú stroje v oprave.

Smrteľne zranená hlavy, ktorá sa uzdravila ? oprava niečoho, čo pripomína hlavu, napríklad veža.

Rohy - niečo pripomínajúce zvieracie rohy. Môžu to byť napríklad hydraulické piesty ale aj hlaveň zbrane.

Vyrastane a klesanie rohov - napríklad pohyb hydraulických piestov.

Vytrhnutie rohov - demontáž.

Vytrhnutie krídiel - demontáž krídiel alebo niečoho, čo krídla pripomína, napríklad parabolické antény.

Oči ? zdroje svetla - lampy, žiarovky,...
Oheň z neba zostupuje pred zrakmi ľudí na zem ? v dielni sa pri oprave často zvaruje, brúsi, lietajú iskry,...

Klaňanie sa šelme - videli ste činnosť pri oprave motora auta? Človek sa predkloní, aby sa dostal k motoru. Nechápe Ján práve takúto činnosť ako „klaňanie sa šelme“? Ján predsa jednoznačne píše, že sa šelme „smrteľná rana zahojila“ ? čiže opravila.

Zjavenie 13-14
„A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, ABY UROBILI OBRAZ ŠELME, čo má ranu od meča a ožila.“

Predsa pri oprave akéhokoľvek zariadenia sa používajú výkresy, schémy, obrázky,...

Príliš fantazírujem? Kto nesúhlasí, nech predloží menej fantastické, menej špekulatívne, menej ideologické, menej dogmatické, ale reálne vysvetlenie. Ako vysvetlíte, že dve osoby - Daniel a Ján - žijúce stáročia po sebe videli prakticky to isté? Ako vysvetlíte, že v knihe proroka Ezechiela a v Zjavení Jána sú prakticky rovnaké opisy „trónu“? Určitý náznak podobného videnia je aj v knihe proroka Izaijáša. Nie je jednoduchšie vysvetlenie videného opisom nepochopenej techniky neznámej civilizácie, než nejakými krkolomnými formuláciami proroctiev, nezmyselných literárnych obrazov, prirovnávaní k existujúcim dogmám, hľadaní znakov doby na naplnenie času, kedy sa uskutočnia vízie Jána?

Samozrejme, podľa opisov Jána nie je možné vytvoriť si jednoznačný úsudok o každom jednom obraze opisu. Už aj z toho dôvodu, že opis sa mi javí ako chaotický, spísaný po mnohých rokoch od prežitých udalostí, prispôsobený už myšlienkam vznikajúceho nového náboženstva.

Zamyslime sa však nad predloženým vysvetlením. Dnešnú modernú techniku považujeme za niečo úplne samozrejmé. Vieme si vôbec predstaviť, akými slovami by dnes opisoval človek z Amazónskeho pralesa, ktorý sa ešte nestretol s technikou, napríklad spomenutú opravárenskú dielňu, kde sa zvaruje, brúsi, búcha, demontuje, montuje, pracuje s dokumentáciou,... ? Akými slovami by opisoval tento človek kokpit najmodernejšieho dopravného lietadla plného elektroniky, obrazoviek, kontrolných svetiel, dorozumievajúcich zariadení, akustickej signalizácie,...? Dokázali by jeho súkmeňovci z rozprávania vôbec pochopiť, čo videl?
Záver, či môžem mať vo vysvetlení spomenutých videní pravdu alebo nie, nech si urobí každý sám. Je možné vyložiť niektoré opisované udalosti v Biblii aj iným spôsobom, akým som práve predložil? Samozrejme. Môžete sa o to pokúsiť.

Nechám na posúdenie čitateľov, či sa mi z hľadiska témy o archeoastronautike podarilo predložiť dostatočné množstvo materiálu v najčítanejšej knihe sveta a splniť cieľ, o ktorom som písal v úvode série článkov. Dokázal som aj skeptického čitateľa presvedčiť, že v dávnych dobách bola prítomná na našej planéte vyspelá civilizácia a zanechala na seba spomienky v písomnej forme v podobe posvätných textov - Svätého písma? Verím, že uvedené citáty sú pre skeptika minimálne na zamyslenie.

Koniec.

Vydáno:   19. 03. 2015

Přečetlo:  1253 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)