Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Filipínské duchovní léčení - Estela Palaris Orbito
    Opět budete mít skvělou příležitost setkat se s filipínskou duchovní léčitelkou Estelou Palaris Orbito, a to na březnovém festivalu Miluj svůj život v Praze. Můžete přijít skutečně s jakýmkoliv zdravotním problémem jak na fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické úrovni. Protože jak všichni víme, téměř každá nemoc má svůj původ právě v psychice člověka. Duchovní léčení je více než jen samotné léčení těla. Pomáhá nám uvědomit si, že všichni pocházíme ze stejné podstaty, z Boha, jež vyplňuje a prostupuje meziprostory Vesmíru. Jsme duchovní bytosti, jež ztratily spojení s touto podstatou a přestaly se zajímat o okolní svět. Uzavřeli jsme se ve svých myslích a domovech, u televizních a počítačových obrazovek a zapomněli jsme, že opravdovou podstatou života je být šťastný a laskavý a naplňovat štěstím i láskou životy druhých lidí.

    Filipínští léčitelé s sebou přiváží toto poznání, které skrze jejich ruce můžeme skutečně cítit ve svých srdcích. Nyní máme jedinečnou příležitost se s takovým léčitelem znovu setkat. Léčitelka Estela Palaris Orbito pravidelně navštěvuje Českou republiku a Slovenskou republiku od roku 2012. Její léčitelská praxe trvá již přes 25 let a během svého života spolupracovala s mnoha dalšími světově uznávanými léčiteli, jako je Mons. Alex Orbito, Mons. Marcos Orbito nebo Phillip Malicdan. Je členkou asociace Filipínských léčitelů a mezinárodní organizace Medicína Alternativa Europe, o.s. a má veškerá povolení potřebná k působení spirituálního léčitele v Evropě a ve světě.

    O schopnosti napojit se na Nekonečnou lásku a Božskou sílu svědčí mnoho klientů, jež se dokázali uzdravit ze svých nemocí a nalezli cestu k Bohu i sami k sobě. Otevřít se této síle znamená otevřít své srdce lásce a uvědoměle přijmout svou duchovní podstatu. Odevzdáme-li se zcela procesu léčení, mohou se v našem životě udát opravdové zázraky. Abychom se mohli vydat na cestu k uzdravení, je třeba přijmout zodpovědnost za nemoc, kterou jsme si sami svými myšlenkami, pocity a způsobem života vytvořili a emocionálně se spojit se svým současným stavem. Poté můžeme požádat Boha o očištění a uzdravení. Důležité pro zdravý vývoj života je udržet si Pokoru, Čistou mysl a s vděčností vyjadřovat radost z každého dne, který prožíváme. Jen tak můžeme učinit pokroky, jež nás postupně dovedou k životnímu poslání a naplnění.
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o Estele Palaris Orbito více, přinášíme krátký rozhovor
Mohla byste nám říci něco o sobě a o tom, jak jste obdržela dar léčení?

    Pocházím z rodiny, jejíž léčitelská tradice sahá do hloubky mnoha generací. Jako malá jsem zažila léčitelskou praxi mých prarodičů a jezdila na léčebné mise po Filipínách se svými rodiči. S léčením jsem tedy v denním kontaktu od útlého dětství, od mých deseti let jsem začala přikládat své ruce na pacienty a rodiče brzy rozpoznali mé vlohy k léčitelství.

Jak probíhá léčení?

    Nejprve diagnostikuji prostřednictvím dotyku svých rukou. Podívám se na pacienta, pak se ho dotknu a cítím jeho energie a jejich blokace. Mé ruce působí jako magnet, jež přitahuje veškerou negativní energii a pomocí vaty, kokosového oleje a vody je tato negativní energie z těla vytažena. Tím dochází k uvolnění těla, mysli i duše člověka a k obnovení energetické síly a vitality.

Léčila jste také nějaké lékaře?

    Ano, na mé setkání a léčení přicházejí i lékaři a velmi dobře si s nimi rozumím. Nezáleží na tom, čím člověk je. Vždy záleží na otevřenosti člověka a upřímnosti k sobě samému.

Jak dlouho už trvá Vaše léčitelská praxe?

    Samostatně léčím více než 25 let. Ve čtrnácti letech jsem pocítila, že mé schopnosti nabyly na síle. Pod vedením mých dědečků jsem nabírala další informace a zkušenosti. V sedmnácti letech jsem začala vést samostatné léčitelské mise na Filipínách. Zároveň jsem dále asistovala při léčení svým dědečkům, doprovázela je na jejich misích na Filipínách a od roku 2012 i v Evropě.

Jaké nemoci léčíte?

    Je možné léčit všechny nemoci, známé i neznámé. Léčím všechny druhy závažných nemocí, jako je rakovina, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, atd. Nejdůležitějším předpokladem k uzdravení je však vždy pacientova víra, láska, otevřené srdíčko a pokora.

Jak často je možné a účelné navštěvovat setkání s Vámi?

    Lidé, kteří chodí na má setkání a léčení se shodují na tom, že pokaždé se v nich něco uvolní, odlehčí a že se cítí čím dál lehčeji a jejich životy se mění k lepšímu. Někteří lidé ke mně chodí opakovaně, protože mají závažný zdravotní problém. Jiní ke mně chodí zažívat otevření a lásku. Jsou ale i tací, u kterých po jednom setkání a léčení dojde k vyléčení jejich vážného zdravotního problému.

Může se každý stát léčitelem?

    Ano, záleží však na každém z nás, jakou máme životní cestu, jakou máme víru a vůli, jak moc se dokážeme otevřít a ponořit do svého srdce, s jakou upřímností chceme pomáhat druhým lidem. Chcete-li na sobě pracovat, očistit se od negativních energií, načerpat ty dobré, naučit se léčit sami sebe a popřípadě druhé, můžete se zúčastnit seminářů, které na toto téma pořádám.

Jak se mohu objednat na léčení k Vám?

    Objednat se můžete podle místa působení v daných městech. Termíny, místa a kontakty na místní organizátory naleznete na http://barakacentrum.cz/estela-palaris-orbito.
Barbora Červená, Estela Palaris Orbito (Filipíny)

    Autorky článku budou přednášet na festivalu Miluj svůj život v Praze v neděli 1.11.2015 v Tělocvičně 1 od 10.00 hod., více na viz. zdroj.

Vydáno:   06. 02. 2016

Přečetlo:  1030 čtenářů
Zdroj: http://www.ezotera.cz/ano

Autor (vložil): agentura ANO( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )